Açık Lise Türk Edebiyatı 8 Online Test 5

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Türk Edebiyatı 8 Online Test 5

AÖL Online Testleri: Açık Lise Türk Edebiyatı 8 Test: 5

Soru 1

I.Şiirsel söyleyişe, süslü ve sanatlı anlatıma önem vermek

II.Günlük hayatın sorunlarını dile getirmek

III.Ölçü, uyak gibi biçimsel ögelere sıkı sıkıya bağlı olmak

IV.Yaşama sevinci ve yaşama hakkını işlemek

Yukarıda numaralanmış ilkelerden hangisi Garipçilerin şiir anlayışına uymaz?

A
I ve III.
B
II ve III.
C
II ve IV.
D
III ve IV.
Soru 2

Türk hikâye ve romanı 1930’lara kadar - - - - etkisinde gelişmiş, 1930’dan sonra - - - - yönelmiştir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

    
A
Fecriati – postmodern bir anlayışa
B
Tanzimat – benmerkezci bir anlayışa
C
Millî Edebiyat – toplumcu gerçekçi çizgiye
D
Servetifünün – modernist bir çizgiye
Soru 3

Bu roman Peyami Safa’nın birey ruhuna ayna tuttuğu başarılı bir psikolojik romandır. Olaylar, gönül ilişkileri, hastalık, muayeneler, tartışmalar, ümitler, acılar, sevinçler ayrıntılarıyla okura aktarılmaktadır. Romanda hastalık, üzerinde durulan asıl konudur. Hastalıktan sonraki tema roman kahramanının Nüzhet’e duyduğu aşktır.

Bu parçada söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

      
A
Eylül
B
Zehra
C
Mai ve Siyah
D
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni anlayışına sahip şairlerden biridir?

    
A
Necip Fazıl Kısakürek
B
Cemal Süreya
C
Attila İlhan
D
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Soru 5

Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir

Bu dörtlük konusuna ve biçim özelliklerine göre incelendiğinde aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisiyle kaleme alınmıştır?

     
A
Millî Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir
B
Öz şiir anlayışını sürdüren şiir
C
Garip hareketi
D
Yeni şiiri
Soru 6

“Kimi insan otların kimi insan balıkların çeşidini bilir/ben ayrılıkları/ kimi insan ezbere sayar yıldızların adını/ben hasretlerin” diyen sa- natçının “Şeyh Bedrettin Destanı” adlı şiiri, şiirde bir dönüm noktası Bu, sanatçının epik şiirle bir- likte kendi toprağının kültüründen geniş ölçüde yararlanmaya başladığı bir dönemdir. “Kuvayı Millîye Destanı ve Memleketimden İnsan Manzaraları” gibi eserlerinde hayata, topluma daha geniş ve gerçekçi bir açıdan bakar.

Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

    
A
Cahit Sıtkı Tarancı
B
Behçet Necatigil
C
Ece Ayhan
D
Nazım Hikmet
Soru 7

Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olaylar bu türün konusudur. Olay, mekân, zaman ve kişi ögeleri vardır. Romana göre daha kısa bir türdür. Kahramanlar bir ya da birkaç kişidir. Genelde tek bir olay çevresinde gelişen bu türde kahramanların kişilikleri derinlemesine

Bu parçada sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Masal
B
Hikâye
C
Fabl
D
Destan
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi romanlardan biridir?

    
A
Huzur
B
Yaban
C
Kuyucaklı Yusuf
D
Sinekli Bakkal
Soru 9

Boğazından lıkır lıkır geçen

Şu suyun kıymetini bil

Nedir ki bu mavilik deme

Pencereden görebildiğin kadar

Göğün kıymetini bil

Bu dizeler biçim ve içerik özellikleri göz önünde bulundu- rulduğunda aşağıdaki şiir anlayışlarının hangisiyle kaleme alındığı söylenir?

     
A
Garip (I. Yeni)
B
Öz Şiir
C
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir
D
Halk edebiyatı
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nin önemli deneme yazarlarından biridir?

     
A
Orhan Veli Kanık
B
Nazım Hikmet
C
Nurullah Ataç
D
Mehmet Âkif Ersoy
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’den biri değildir?

     
A
Faruk Nafiz Çamlıbel
B
Yusuf Ziya Ortaç
C
Orhan Seyfi Orhon
D
Yahya Kemal Beyatlı
Soru 12

Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin en önemli temsilcilerindendir. Yedi yaşında çiçek hastalığı nedeniyle gözlerini yitirdi. Kalan yetmiş iki yıllık hayatını kendi iç aydınlığını çoğaltarak geçirdi. Yerel sözcüklerle süslediği şiirlerini sade bir Türkçe ile geleneksel nazım biçimleri olan koşma, semai, destan şeklinde söyledi. “Dostlar Beni Hatırlasın” en önemli essridir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

      
A
Âşık Feymani
B
Âşık Veysel
C
Mahsuni Şerif
D
Murat Çobanoğlu
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası şiir anlayışı için doğru bir bilgi değildir?

     
A
Konu; yapı ve söyleyişten daha fazla öne çıkarılmıştır.
B
Türk şiirini yeniden değerlendirme çabaları vardır.
C
Büyük şehirdeki insanın yabancılaşması üzerinde sıkça durulmuştur.
D
Şairlerin yeni imgelerin peşinden koştuğu bir dönemdir.
Soru 14

I.Cahit Külebi

II.Ataol Behramoğlu

III.İsmet Özel

IV.Orhan Seyfi Orhon

Numaralanmış sanatçılardan hangileri II. Yeni sonrası toplumcu şiirin temsilcilerindendir?

A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
III ve IV.
Soru 15

Garip akımı dışında yeniliği sür- düren şairler arasında aklımıza ilk olarak - - - -, - - - -, - - - - gibi isimler

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

     
A
Cahit Külebi
B
Fazıl Hüsnü Dağlarca
C
Attila İlhan
D
Melih Cevdet Anday
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının şairlerinden biridir?

     
A
Orhan Veli Kanık
B
Yusuf Ziya Ortaç
C
Ziya Osman Saba
D
Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 17

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi köye ve köy gerçeklerine yönelen, Anadolu’daki işçilerin, çiftçilerin sorunlardan bahseden toplumcu gerçekçi yazarlardan biri değildir?

     
A
Kemal Tahir
B
Yaşar Kemal
C
Orhan Kemal
D
Yahya Kemal
Soru 18

Oğuz Atay’ın bu romanı ele aldığı konu, konuyu işleyiş tarzı ve iç monolog, bilinç akışı, alıntı gibi yeni anlatım tekniklerini kullanması bakımından dikkate değer. Atay bu romanında birtakım dinsel ve mitolojik ögelerden de yaralanarak yerleşik düzenin değer yargılarıyla, zevkleriyle, yaşama biçimleriyle uzlaşmayan, topluma yabancılaşmış insanların yaşamını anlatır.

Bu parçada sözü edilen Oğuz Atay romanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

    
A
Beş Şehir
B
Kara Kitap
C
Tutunamayanlar
D
Kısmet Büfesi
Soru 19
  • Ercüment Behzat Lav ve Nazım Hikmet’in öncüsü olduğu bir anlayıştır.

  • Bu anlayışta aruz ve heceyi reddedilerek yeni bir biçem ve söyleyişe ulaşma arzusu görülür.

  • Özellikle fütürizm akımının etkisi şiirde kendisini gösterir.

Bu özellikler aşağıdaki şiir anlayışlarının hangisine aittir?

A
Öz Şiir
B
Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir
C
II. Yeni
D
Garip (I. Yeni)
Soru 20
  • İkinci Yeni’ye has dil ve söylem özelliklerini kullanarak İslam dinini esas alan konulara yöneldi.
  • İslam mitolojisini kucaklayan sanatçının şiirinin sağlam bir metafizik zemini vardır.
  • O, şiir dilindeki semboller aracılığıyla geleneği bugüne ve geleceğe taşır.

Özellikleri verilen II. Yeni sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

    
A
Ece Ayhan
B
Turgut Uyar
C
Sezai Karakoç
D
Cemal Süreya
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön
Benzer testler:

Türk Edebiyatı 8 Online Testleri:

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 8 Online Testleri:

AOL Türk Edebiyatı Online Testleri!

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 28 Kasım 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.