AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 3 Online Test 2

İçindekiler

Açık Öğretim Lisesi AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 3 Online Test 2

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 3 Online Test 2

Soru 1

I. Göktürk

II. Arap

III. Latin

IV. Uygur Türkler İslamiyet’ten önce yukarıda numaralanmış alfabelerden hangilerini kullanmışlardır?

A
I ve II.
B
I ve IV.
C
II ve III.
D
III ve IV.
Soru 2

Toplum hayatında iz bırakan tarihî veya sosyal olayların yaşandığı ve bu olaylar içinde üstün niteliklerle yükseltilmiş efsanevi kahramanların rol aldığı destan oluşum aşamasına - - - - denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
doğuş aşaması
B
yayılma aşaması
C
derleme aşaması
D
yazıya geçirme aşaması
Soru 3

Oğuz Kağan Destanı hangi devlet döneminde yazıya geçirilmiştir?

A
Selçuklular
B
Osmanlılar
C
İlhanlılar
D
Göktürkler
Soru 4

Türkiye’de edebiyat tarihi incelemelerinde ilk defa bilimsel yöntemleri ortaya koyan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faruk Nafiz Çamlıbel
B
Enis Behiç Koryürek
C
Yahya Kemal Beyatlı
D
Mehmet Fuat Köprülü
Soru 5

- - - -, edebî eserler sayesinde bir toplumun çağlar boyunca geçirdiği sosyal, siyasi, ekonomik ve düşünce alanındaki değişme ve gelişmeleri gözler önüne serer. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Sanat tarihi
B
Uygarlık tarihi
C
Bilim tarihi
D
Edebiyat tarihi
Soru 6

Orhun Anıtları’nı 19. yüzyılda ilk kez okuyan Danimarkalı bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
W. Radloff
B
A. Von Gabain
C
S. Malov
D
W. Thomsen
Soru 7

Deriden kesilmiş insan, hayvan, bitki, eşya vb. birtakım figürlerin arkadan ışık verilerek bir perde üzerine yansıtılması temeline dayanan geleneksel Türk tiyatro çeşididir. İki ana kahraman etrafında gelişen bu oyun Evliya Çelebi’ye göre Anadolu’ya Selçuklular zamanında girmiştir. Bu parçada tanıtılan oyun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meddah
B
Orta oyunu
C
Gölge oyunu
D
Köy seyirlik oyunu
Soru 8

Tanzimat Dönemi’nde Türk aydın ve sanatçıları Batı’ya yönelmişlerdir. Bunun sonucunda zamanla toplum yapısında ve Türk kültüründe değişimler başlamıştır. Bu değişimler edebiyatın da yenileşmesini sağlamıştır. Bu yüzden bu dönemle birlikte “Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi” başlamış kabul edilir. Bu parçaya göre Türk edebiyatında yeni bir dönemin başlamasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A
Kültürel farklılaşma
B
Dil anlayışı
C
Din değişikliği
D
Dil coğrafyası
Soru 9

I. Uma gelse kut gelir. ( Eve konuk gelse uğur da gelir.) II. Agılda oğlak bolsa arıkta otı öner. ( Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.) III. Biş ernek tüz ermes. (Beş parmak düz olmaz.) Numaralanmış cümleler aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

A
Sagu
B
Sav
C
Koşuk
D
Destan
Soru 10

Sözlü Edebiyat Dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Hece ölçüsü kullanılmıştır.
B
Nazım birimi dörtlüktür.
C
Düzyazı türünde eserler verilmiştir.
D
Tabiat, kahramanlık, aşk gibi konular ele alınmıştır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Uygur destanları arasında yer almaz?

A
Bozkurt
B
Türeyiş
C
Göç
D
Mani Dininin Kabulü
Soru 12

Orhun Yazıtları - - - -, - - - - ve - - - - adına dikilmiştir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A
Bilge Kağan
B
Oğuz Kağan
C
Kül Tigin
D
Tonyukuk
Soru 13

Sözlü Edebiyat Dönemi’ndeki koşuk türünün halk edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sav
B
Sagu
C
Koşma
D
Destan
Soru 14

Orhun Yazıtları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Bilge Kağan tarafından yazılmıştır.
B
Türk adının geçtiği ilk metinlerdir.
C
Göktürk alfabesi ile yazılmıştır.
D
Türklerin ilk yazılı eseridir.
Soru 15

Alp Er Tunga öldü mü

Geçici dünya kaldı mı

Felek öcünü aldı mı

Şimdi yürek yırtılır

Bu dörtlükteki ilk üç dizede soru sorma sanatının kullanılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şaşkınlık duygusunu kuvvetlendirme
B
Bilinmeyenlere cevap arama
C
Şiirde ahenk oluşturma
D
İnsanların olay üzerinde düşünmelerini sağlama
Soru 16

I. Koşuk ve sagu yazılı edebiyat ürünüdür.

II. Koşuk ve sagularda söylendikleri döneme ait bilgilere ulaşılır.

III. Koşuk, sagu ve savlar anonim ürünlerdir. Numaralanmış cümleler doğru (D) - yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A
D – D – Y
B
Y – Y – D
C
D – Y – D
D
Y – D – D
Soru 17

İslamiyet öncesi Türk edebiyatında ağıt, yas şiiri anlamına gelen - - - -, toplum tarafından sevilen kimselerin ölümüne duyulan üzüntüyü ifade eden şiirlerdir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
sav
B
sagu
C
koşuk
D
destan
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?

A
Ergenekon
B
Oğuz Kağan
C
Alp Er Tunga
D
Kaybolmuş Cennet
Soru 19

(I) Destanlar, toplumu etkileyen bir çekirdek olay etrafında gelişir. (II) Bu türde toplumun yaşama biçimiyle ilgili bilgilere ulaşmak mümkündür. (III) Destanlarda kahramanların başından geçen olağanüstü olaylar dile getirilir. (IV) Düzyazı türündeki bu eserler ana dilin en güzel örneklerini oluşturur. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde destanla ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtları ile ilgili çalışma yapmamıştır?

A
Necib Asım
B
Muharrem Ergin
C
Halit Ziya Uşaklıgil
D
Hüseyin Namık Orkun
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı Online Testleri:

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 3 Online Test 1

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 3 Online Test 2

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 3 Online Test 3

Açık Lise Türk Edebiyatı Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 30 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.