Ankara Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları

Ankara Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları için yorumlar kapalı

İçindekiler

Ankara Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları

Ankara’nın en köklü devlet üniversitesi, Ankara Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları, 2018 YKS yerleştirme sonuçlarına göre 2019 YKS adayları için aşağıdaki tabloda. Tabloda Ankara Üniversitesi 2018 YKS Taban Puanları yanısıra kontenjanları, yerleşen aday sayılarını ve boş kontenjanları, bölümlerin puan türlerini görebilirsiniz:…

Ankara Üniversitesi 2016 2017 2018 ve 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması için tıklayın.Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet tarihini ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiş, bütünleştirmiş bir üniversitedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, salt bir yönetim biçimini değiştirmenin çok ötesinde, çağdaş bilime, çağdaş demokratik değerlere ve kurumlara dayalı büyük bir toplumsal dönüşüm sistemi olduğu gibi; Ankara Üniversitesinin açılışı da, bilinen üniversite amaçlarının yanında, özel bir misyonun somutlaşmasını ifade eder. Ankara Üniversitesi, Atatürk ilke ve inkılâplarının dayanaklarını oluşturmak, bu ilke ve inkılâpları yurt geneline yaymak, kökleştirmek ve çağdaşlığın, bilimin ve aydınlığın ifadesi olan bu değerlerin yılmaz savunuculuğunu yapmak üzere, temeli bizzat yüce Atatürk tarafından atılmış bir üniversitedir. Genç Cumhuriyetin yüksek öğretim alanındaki ilk ve çarpıcı icraatları; laik ve demokratik Cumhuriyetin yeni hukuk düzenini gerçekleştirecek hukukçuları yetiştirmek için 1925′te kurulan Hukuk Mektebini, Türk çiftçisine hizmet etmek üzere 1933′te öğretime başlayan Yüksek Ziraat Enstitüsünü, zengin Anadolu kültürünü araştırmak ve Türkiye’nin dünya ile dil ve kültür köprüsünü kurmak amacıyla 1935′te açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini, 1859′dan beri Mektebi Mülkiye adıyla üst düzey kamu yöneticileri yetiştiren ve 1936′da Ankara’ya taşınan Atatürk’ün özel emir ve ilgileri ile kurulan Siyasal Bilgiler Okulunu açmak olmuştur. Bunlara, hazırlıkları Atatürk tarafından başlatılan ancak kuruluşu II. Dünya Savaşı nedeniyle 1940′ların başına kalan Tıp ve Fen Fakültelerini de eklemek gerekir. Her biri Türkiye Cumhuriyetinin imarında önemli görevler üstlenen Hukuk, Dil ve Tarih-Coğrafya, Fen ve Tıp Fakülteleriyle 1946 yılında resmen kurulan Üniversitemizin gelişme kronolojisi şöyledir:

 • 1948′de Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat ve Veteriner Fakülteleri, Üniversitemiz bünyesine alındı.
 • 1949′da İlahiyat Fakültesi kuruldu.
 • 1936’da kurulan Siyasal Bilgiler Okulu 1950′de Fakülte adını aldı.
 • 1960′ta Eczacılık Fakültesi kuruldu.
 • 1963′te kurulan Diş Hekimliği Yüksek okulu, 1977′de Diş Hekimliği Fakültesi adını aldı.
 • 1965′te Eğitim Bilimleri Fakültesi kuruldu.
 • 1965’te şimdiki adıyla İletişim Fakültesi olan Basın Yayın Yüksekokulu kuruldu.
 • 2001 yılında Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi bünyesinden ayrılarak kuruldu.
 • 1996 yılında eğitim-öğretime başlayan Sağlık Eğitim Fakültesi 2007 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi adını aldı.
 • 1993 yılında eğitim-öğretime başlayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2013 yılında Spor Bilimleri Fakültesi adını aldı.
 • 2014 yılında Uygulamalı Bilimler Fakültemiz kuruldu.
 • 1996 yılında resmi olarak kurulan ama faaliyete geçmeyen Güzel Sanatlar Fakültemiz 2015 yılında Üniversitemizin 17. Fakültesi olarak aktif hale geldi.

Ankara Üniversitesi 2018 YKS Taban PuanlarıÜniversiteProgramÖzelliklerSüre2018 YKS Puan Türü2018 Kont. Gn2018 Yer-leşen2018 Taban Puan
Ankara ÜniversitesiAlman Dili ve Edebiyatı (Almanca)4DİL2021213,30514
Ankara ÜniversitesiAmerikan Kültürü ve Edebiyatı(İngilizce)4DİL3031412,62093
Ankara ÜniversitesiAntropoloji4EA3031246,87736
Ankara ÜniversitesiArap Dili ve Edebiyatı(KKTC Uyruklu)4DİL10
Ankara ÜniversitesiArap Dili ve Edebiyatı4DİL4040330,61983
Ankara ÜniversitesiAstronomi ve Uzay Bilimleri4SAY4041244,40727
Ankara ÜniversitesiBahçe Bitkileri4SAY4547240,51979
Ankara ÜniversitesiBeslenme ve Diyetetik4SAY8080401,35897
Ankara ÜniversitesiBilgi ve Belge Yönetimi4EA3030285,93681
Ankara ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği(İngilizce)4SAY6060434,98694
Ankara ÜniversitesiBilgisayar Mühendisliği4SAY7070414,76109
Ankara ÜniversitesiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği4SAY309248,20737
Ankara ÜniversitesiBitki Koruma4SAY4547259,88573
Ankara ÜniversitesiBiyoloji(İngilizce)4SAY3031279,86900
Ankara ÜniversitesiBiyoloji4SAY9093237,80959
Ankara ÜniversitesiBiyomedikal Mühendisliği(İngilizce)4SAY5050371,04354
Ankara ÜniversitesiBulgar Dili ve Edebiyatı(Bulgarca)4DİL2020204,86059
Ankara ÜniversitesiCoğrafya4SÖZ4040356,32588
Ankara ÜniversitesiÇağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları4SÖZ5051318,18997
Ankara ÜniversitesiÇağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı4DİL3536270,99931
Ankara ÜniversitesiÇağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı4DİL11259,74124
Ankara ÜniversitesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri4EA5052302,35733
Ankara ÜniversitesiÇocuk Gelişimi4EA5555320,36143
Ankara ÜniversitesiDilbilim4DİL3536362,14018
Ankara ÜniversitesiDiş Hekimliği Fakültesi5SAY160160462,42958
Ankara ÜniversitesiEbelik4SAY120120280,69301
Ankara ÜniversitesiEczacılık Fakültesi5SAY140140435,41312
Ankara ÜniversitesiEczacılık Fakültesi(İngilizce)5SAY6060434,60906
Ankara ÜniversitesiElektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce)4SAY5555431,75001
Ankara ÜniversitesiEnerji Mühendisliği(İngilizce)4SAY3031325,69855
Ankara ÜniversitesiErmeni Dili ve Kültürü(Ermenice)4DİL203243,89666
Ankara ÜniversitesiFars Dili ve Edebiyatı4DİL4041246,06124
Ankara ÜniversitesiFelsefe4EA2021282,70756
Ankara ÜniversitesiFelsefe(İngilizce)4EA4041263,01409
Ankara ÜniversitesiFizik4SAY3031238,49033
Ankara ÜniversitesiFizik Mühendisliği(İngilizce) (KKTC Uyruklu)4SAY11272,94925
Ankara ÜniversitesiFizik Mühendisliği(İngilizce)4SAY4041248,95496
Ankara ÜniversitesiFransız Dili ve Edebiyatı4DİL3031361,27185
Ankara ÜniversitesiGayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi4EA8082245,87149
Ankara ÜniversitesiGazetecilik4SÖZ3031374,27080
Ankara ÜniversitesiGıda Mühendisliği(İngilizce)4SAY9092298,69715
Ankara ÜniversitesiHalkbilim4SÖZ4041295,25122
Ankara ÜniversitesiHalkla İlişkiler ve Tanıtım4SÖZ4040347,88084
Ankara ÜniversitesiHemşirelik4SAY180180343,21079
Ankara ÜniversitesiHindoloji4DİL3021208,00261
Ankara ÜniversitesiHititoloji4SÖZ2021286,56268
Ankara ÜniversitesiHukuk Fakültesi4EA600600438,30669
Ankara ÜniversitesiHungaroloji4DİL3031232,82536
Ankara Üniversitesiİktisat4EA6060335,87006
Ankara Üniversitesiİlahiyat Fakültesi(İngilizce)4SÖZ2020395,31698
Ankara Üniversitesiİlahiyat Fakültesi4SÖZ240240367,60540
Ankara Üniversitesiİngiliz Dili ve Edebiyatı4DİL5050416,30019
Ankara Üniversitesiİspanyol Dili ve Edebiyatı(İspanyolca)4DİL3031399,88237
Ankara Üniversitesiİstatistik4SAY6062240,84890
Ankara Üniversitesiİşletme4EA6061329,90378
Ankara Üniversitesiİtalyan Dili ve Edebiyatı(İtalyanca) (KKTC Uyruklu)4DİL10
Ankara Üniversitesiİtalyan Dili ve Edebiyatı(İtalyanca)4DİL5052353,60016
Ankara ÜniversitesiJapon Dili ve Edebiyatı4DİL4040401,55971
Ankara ÜniversitesiJeofizik Mühendisliği4SAY207252,78156
Ankara ÜniversitesiJeoloji Mühendisliği4SAY7025248,19216
Ankara ÜniversitesiKimya(İngilizce)4SAY2021266,61986
Ankara ÜniversitesiKimya4SAY6062242,42439
Ankara ÜniversitesiKimya Mühendisliği(İngilizce)4SAY8081322,47257
Ankara ÜniversitesiKimya Mühendisliği4SAY8081307,96224
Ankara ÜniversitesiKlasik Arkeoloji4EA3031236,96906
Ankara ÜniversitesiKore Dili ve Edebiyatı4DİL4041384,58796
Ankara ÜniversitesiKültür Varlıklarını Koruma ve Onarım4EA4041223,66384
Ankara ÜniversitesiLatin Dili ve Edebiyatı4DİL3031291,94684
Ankara ÜniversitesiMaliye4EA6060343,74560
Ankara ÜniversitesiMatematik4SAY6060282,63285
Ankara ÜniversitesiMatematik(İngilizce)4SAY6062277,33717
Ankara ÜniversitesiOkul Öncesi Öğretmenliği4SÖZ7070391,63568
Ankara ÜniversitesiOrtez-Protez4SAY4040267,26102
Ankara ÜniversitesiÖzel Eğitim Öğretmenliği4SÖZ8080406,85859
Ankara ÜniversitesiPeyzaj Mimarlığı(KKTC Uyruklu)4SAY10
Ankara ÜniversitesiPeyzaj Mimarlığı4SAY7577251,02894
Ankara ÜniversitesiPolonya Dili ve Kültürü(Lehçe)4DİL3031256,17509
Ankara ÜniversitesiProtohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi4EA3031222,56180
Ankara ÜniversitesiPsikoloji4EA100100394,02178
Ankara ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema4SÖZ4040377,14648
Ankara ÜniversitesiRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık4EA7575368,41710
Ankara ÜniversitesiRus Dili ve Edebiyatı(Rusça) (KKTC Uyruklu)4DİL10
Ankara ÜniversitesiRus Dili ve Edebiyatı(Rusça)4DİL3030384,88588
Ankara ÜniversitesiSağlık Yönetimi4EA8080286,10379
Ankara ÜniversitesiSanat Tarihi4SÖZ3031319,39734
Ankara ÜniversitesiSınıf Öğretmenliği4EA8080337,69158
Ankara ÜniversitesiSigortacılık ve Aktüerya Bilimleri4EA6062245,13487
Ankara ÜniversitesiSinoloji4DİL3031391,97737
Ankara ÜniversitesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi4EA5050377,22833
Ankara ÜniversitesiSosyal Bilgiler Öğretmenliği4SÖZ6062345,15745
Ankara ÜniversitesiSosyal Hizmet4EA8080319,92127
Ankara ÜniversitesiSosyoloji4EA3030316,19186
Ankara ÜniversitesiSu Ürünleri Mühendisliği(İngilizce)4SAY3031223,62244
Ankara ÜniversitesiSu Ürünleri Mühendisliği4SAY3024216,71747
Ankara ÜniversitesiSümeroloji4SÖZ2021289,57139
Ankara ÜniversitesiSüt Teknolojisi4SAY2010220,36889
Ankara ÜniversitesiTarım Ekonomisi4EA5052263,90404
Ankara ÜniversitesiTarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği4SAY4041236,40091
Ankara ÜniversitesiTarımsal Yapılar ve Sulama4SAY2523200,11465
Ankara ÜniversitesiTarih4SÖZ6060370,58170
Ankara ÜniversitesiTarih Öncesi Arkeolojisi4EA2526223,59743
Ankara ÜniversitesiTarla Bitkileri4SAY4547239,80730
Ankara ÜniversitesiTıp Fakültesi(İngilizce)6SAY3030515,72005
Ankara ÜniversitesiTıp Fakültesi6SAY320320512,76655
Ankara ÜniversitesiToprak Bilimi ve Bitki Besleme4SAY4542199,88066
Ankara ÜniversitesiTürk Dili ve Edebiyatı4SÖZ6060361,56443
Ankara ÜniversitesiUluslararası İlişkiler4EA6061359,17148
Ankara ÜniversitesiUrdu Dili ve Edebiyatı4DİL308206,72578
Ankara ÜniversitesiVeteriner Fakültesi(İngilizce)5SAY4040398,54946
Ankara ÜniversitesiVeteriner Fakültesi5SAY165165374,98133
Ankara ÜniversitesiYunan Dili ve Edebiyatı4DİL2021268,30808
Ankara ÜniversitesiZootekni4SAY4547232,92473Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 17 Eylül 2018