URAP nedir? ODTÜ URAP ne iş yapar?

İçindekiler

URAP nedir ve ne iş yapar? URAP, ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından kurulan bir üniversite akademik performans ölçüm ve derecelendirme kuruluşudur. Her yıl çeşitli kriterlere göre hem Türkiye üniversitelerini, hem de dünya ölçeğinde 2000 kadar üniversiteyi akademik performansları açısından değerlendirmektedir.

odtu-urap-nedir

Tübitak 2014 Yılının En Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksini açıkladı

 

URAP Araştırma Laboratuarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP’ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır.

Bu çalışmaların bir ürünü olan URAP Dünya üniversiteleri sıralaması 2000 dünya üniversitesini, URAP Türkiye Sıralaması da Türkiye’de yer alan 100’ü aşkın üniversiteyi çeşitli akademik performans kriterlerine göre sıralamaktadır.

URAP sıralamaları üniversiteleri iyiler ve kötüler şeklinde ayırmayı hedeflememektedir. URAP’ın hedefi, çalışmalar sonucunda elde edilen veriler ile üniversitelerin kendi akademik performanslarını diğer üniversitelerle karşılaştırabilmesine ve belirlenen kriterlere göre gelişmeye açık yanlarını farketmelerine yardımcı olmaktır.

URAP Türkiye Sıralaması

2011’de ilan edilen son URAP Türkiye Sıralaması’nda YÖK’ün 2010 toplam yayın sıralamasında yer verdiği 125 üniversite değerlendirmeye alınmıştır. Genel sıralamanın yanısıra üniversiteler mühendislik, temel bilimler, sosyal bilimler, yaşam bilimleri, tıp ve ziraat/çevre alanlarında da sıralanmaktadır. Bunlara ek olarak 2000 yılından önce kurulan üniversitler, tıp fakültesi bulunan kurumlar ile devlet ve vakıf üniversiteleri de kendi grupları içerisinde ayrıca sıralanmaktadır.

Sıralamada, YÖK, ÖSYM, ISI Web of Science gibi açık, güvenilir kaynaklardan alınan ve yayın sayısı, kişi başına düşen yayın sayısı, atıf sayısı, kişi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel döküman sayısı, kişi başına düşen toplam döküman sayısı, doktora öğrenci sayısı, doktora öğrenci oranı, kişi başına düşen öğrenci sayısı gibi bilimsel üretkenliğe dayanan veriler kullanılmaktadır. Genel Türkiye sıralaması, 2000 yılından önce kurulmuş olan üniversiteler, 2000’den sonra kurulmuş yeni üniversiteler, tıp fakültesi olan ve olmayan üniversiteler, devlet ve vakıf üniversiteleri aşağıdaki tabloda açıklanan 9 kriter üzerinden hesaplanan puanlara göre sıralanmıştır:

KriterAmaçAçıklamaKaynak
Makale SayısıAraştırma2010 yılına ait SCI, SSCI ve AHCI taramalarına giren makale sayısıISI
Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale SayısıAraştırma2010 yılına ait SCI, SSCI ve AHCI taramalarına giren makale sayısı / 2009 yılı Öğretim Üyesi SayısıISI ve YÖK
Atıf SayısıAraştırma2006-2010 yılları arasında yayınlanan makalelere 2010 yılında yapılan atıf sayısıISI
Öğretim Üyesi Başına Düşen Atıf SayısıAraştırma2006-2010 yılları arasında yayınlanan makalelere 2010 yılında yapılan atıf sayısı / 2009 yılı Öğretim Üyesi SayısıISI ve YÖK
Toplam Bilimsel Doküman SayısıAraştırma2006-2010 yılları arası yapılan toplam yayın, tebliğ vb. sayısıISI
Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Doküman SayısıAraştırma2006-2010 yılları arası yapılan toplam yayın, tebliğ vb. sayısı / 2009 yılı Öğretim Üyesi SayısıISI
Doktora Öğrenci SayısıEğitim ve Araştırma2009-2010 Öğretim Yılı doktora öğrenci sayısıÖSYM
Doktora Öğrenci OranıEğitim ve Araştırma2009-2010 Öğretim Yılı doktora öğrenci sayısı / aynı dönemdeki toplam öğrenci sayısıÖSYM
Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci SayısıEğitim2009-2010 Öğretim Yılı toplam öğrenci sayısı / 2009 yılı Öğretim Üyesi SayısıÖSYM ve YÖK

Genel sıralamalara ek olarak üniversiteler mühendislik, sosyal bilimler, temel bilimler, tıp, yaşam bilimleri ve ziraat – çevre bilimleri olmak üzere 6 bilimsel alana yaptıkları katkı bakımından da sıralanmaktadır. Alanların belirlenmesinde ISI’ın dergilere göre yaptığı sınıflandırma esas alınmaktadır [17]. Dolayısıyla, kullanılan alan kavramı fakülte ya da bölüm kavramıyla örtüşmemektedir. Örneğin; tıp fakültesi olmayan bir üniversite, bu alana dahil olan bir dergide yayın yapmışsa, tıp alanı sıralamasında yer alabilmektedir.

İstanbul Üniversitesi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine 9. kez girdi.

Alan tanımlarının bölüm ve fakülte kavramlarıyla tam olarak örtüşmemesi öğretim üyesi sayısının alanlara sağlıklı bir şekilde dağıtılmasına imkan vermemektedir. Dolayısıyla, genel sıralamada kişi başına düşen makale sayısı gibi bazı kriterler alan sıralamalarında kullanılamamaktadır. Buna karşılık alan sıralamalarında yayın kalitesini belirleyen Toplam Dergi Etki Faktörü adlı yeni bir kriter kullanılmaktadır. Bu kriter, o alandaki farklı dergilerde çıkan makale sayılarının ilgili dergilerin etki faktörleri ile çarpılmasından elde edilmektedir. Aşağıdaki tabloda alan sıralamalarında kullanılan 4 kriter ve ağırlık yüzdeleri belirtilmiştir.

KriterKaynakAğırlıkAçıklama
Makale SayısıISI %352010 yılına ait SCI, SSCI ve AHCI taramalarına giren makale sayısı
Atıf SayısıISI %252006-2010 yılları arasında yayınlanan makalelere 2010 yılında yapılan atıf sayısı
Toplam Bilimsel Doküman SayısıISI %252006-2010 yılları arası yapılan toplam yayın, tebliğ vb. sayısı
Toplam Etki Değeri FaktörüISI %152006-2010 yılları arası yayınlanan makale sayılarının basıldıkları dergilerin etki faktörleri ile çarpımlarının toplamı

URAP Dünya Sıralaması

URAP Dünya Sıralaması dünyada bilime yaptıkları katkı bakımından öne çıkan 2000 yüksek eğitim kurumunu akademik performanslarına göre sıralamaktadır. URAP’ın sıralaması içerdiği kriterler ve sıraladığı kurum sayısı bakımından Times Higher Education (İngiltere), ARWU-Jia Tong (Çin), Leiden (Hollanda), ve Webometrics (İspanya) gibi global üniversite sıralamalarından ayrılmaktadır. Mevcut sıralama sistemlerinin en iyi 250 veya 500 üniversiteyle sınırlı kalması özellikle gelişmekte olan ülkelerde yer alan üniversitelerin dünyadaki yerlerini değerlendirmelerine imkan tanımamaktadır. URAP Dünya Sıralaması çok kriterli ve daha kapsamlı bir sıralama sistemiyle bu ihtiyaca karşılık vermeyi amaçlamaktadır.

URAP Dünya sıralamasında kullanılan kriterler Türkiye sıralamasında kullanılan kriterlerle büyük ölçüde örtüşmektedir. Ancak, dünya sıralamasında değerlendirmeye alınan kurumların öğretim üyesi ve öğrenci sayılarına yönelik sağlıklı verilerin bulunmaması nedeniyle kişi başına düşen yayın ve atıf sayısı gibi kriterler değerlendirme dışında bırakılmıştır. Dünya üniversitelerinin genel sıralamasında kullanılan ana kriterler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

KriterKaynakAçıklama
Makale SayısıISI2010 yılına ait SCI, SSCI ve AHCI taramalarına giren makale sayısı
Atıf SayısıISI2006-2010 yılları arasında yayınlanan makalelere 2010 yılında yapılan atıf sayısı
Toplam Bilimsel Doküman SayısıISI2006-2010 yılları arası yapılan toplam yayın, tebliğ vb. sayısı
Dergi Etkinliği ToplamıISI2006-2010 yılları arası yapılan yayınların basıldığı dergilerin etkinlik çarpanlarının toplamı
Dergi Atıf Etkinliği ToplamıISI2006-2010 yılları arası yapılan yayınların atıf aldığı yayınların basıldığı dergilerin etkinlik çarpanlarının toplamı (alınan atıfların kalitesini ölçmek amaçlanmıştır).
İşbirliğiISI2010 yılında başka ülkelerden üniversitelerle ortaklaşa yapılmış yayın sayısı

URAP’ın 2011’de yayınladığı sıralamada dünya üniversiteleri Tıp, Mühendislik, Sosyal Bilimler, Temel Bilimler, Yaşam Bilimleri ve Ziraat/Çevre alanlarına yaptıkları katkı bakımından da sıralanmıştır. Alan sıralamalarında kullanılan kriterler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

KriterKaynakAçıklama
Makale SayısıISIİlgili alanda 2010 yılına ait SCI, SSCI ve AHCI taramalarına giren makale sayısı. Birden fazla alanda indekslenen dergilerde yapılan yayınlar ilgili alanlara eşit olarak dağıtılmıştır.
Atıf SayısıISIİlgili alanda 2006-2010 yılları arasında yayınlanan makalelere 2010 yılında yapılan atıf sayısı.
Toplam Bilimsel Doküman SayısıISIİlgili alanda 2006-2010 yılları arası yapılan toplam yayın, tebliğ vb. sayısı [20]. Birden fazla alanda indekslenen kaynaklarda yapılan yayınlar ilgili alanlara eşit olarak dağıtılmıştır.
Dergi Etkinliği ToplamıISIİlgili alanda 2006-2010 yılları arası yapılan yayınların basıldığı dergilerin etkinlik çarpanlarının toplamı. Birden fazla alana dahil olan dergilerin etkinlik değerleri ilgili alanlara eşit olarak dağıtılmıştır.
Dergi Atıf Etkinliği ToplamıISIİlgili alanda 2006-2010 yılları arası yapılan yayınların atıf aldığı yayınların basıldığı dergilerin etkinlik çarpanlarının toplamı (alınan atıfların kalitesini ölçmek amaçlanmıştır).
İşbirliğiISIİlgili alanda 2010 yılında başka ülkelerden üniversitelerle ortaklaşa yapılmış yayın sayısı.

URAP Dünya Sıralaması’nda Türkiye’den 67 üniversite yer almıştır. Tıp alanında İstanbul ve Hacettepe Üniversiteleri ilk 200, mühendislik alanında ODTÜ ve İTÜ ilk 250, temel bilimlerde ODTÜ ilk 500, sosyal bilimlerde ODTÜ, Bilkent, Hacettepe ve Gazi ilk 500 içerisinde yer almıştır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 15 Ağustos 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.