Bülent Ünalan’dan “Coğrafya Atlası”

İçindekiler

Bülent Ünalan’dan Coğrafya Atlas’ı. Tüm coğrafya öğretmenlerine, meraklılarına ve öğrencilere…

Zengin içerik, Harita Komutanlığı onaylı en güncel ve doğru bilgiler…

Coğrafya bize yaşadığımız Dünyayı, Dünyanın evrendeki yerini, yaşadığımız bölgeyi, bu bölgenin fiziki ve siyasi yapısını, yeraltı ve yer üstü zenginlik ve kısıtlılıklarını, iklimini, konumunu v.s. tanıtır. Coğrafya sayesinde yaşadığımız yeri herhangi bir toprak parçası olarak değil, evren ve dünya üzerindeki belirli ayırt edici özellikleri olan özel bir yer olarak tanıyabiliriz. Coğrafya öğrenmenin hem bir insan/bir birey olarak ufkumuzu açma, hem de pratik olarak (yön bulma, iklim olaylarını, bitki örtüsü ve yer şekillerinin yaşamımıza etkisini görme…) bir çok yararlar sağladığı açıktır. Ve coğrafya öğrenmenin en pratik yollarından birisi ve en vazgeçilmez araçlarından birisi de haritalardır.

Haritanın sözlük anlamı; Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. olgularla ilgili yüzünün ya da bir parçasının, belli bir orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı olarak ifade edilir. Coğrafi anlamda harita ise; yeryüzünün bir bölümünün alınan ölçeğe göre bir lem üzerinde çizilmiş durumudur. Harita üzerinde doğal ve beşeri olguları tanıtmak, bunları açıklamaya çalışmak için haritadan faydalanmaya harita okumak denir. Harita okuma, Coğrafya Eğitiminde oldukça önemlidir. E. C. Bentley; “Coğrafya, haritalar hakkındadır, Ama Biografi adamlar hakkındadır. ” demektedir. Gerçekten de öyledir. Okullarda öğretilen coğrafya bilgilerinin haritalar üzerinde gösterilmesi adeta zorunlu bir hal almıştır. Bu edenle, haritalara “Coğrafyanın aletleri” denmektedir. Coğrafyanın aletleri olan haritaları tam anlamıyla kullanmak, coğrafya biliminin öğretilmesinde önemli bir aşamadır. Coğrafyada haritasız bir anlatım, öğrencilerin konuları anlamakta güçlük çekmelerine yol açmakta ve ezberciliğe yöneltmektedir. Bu nedenle haritalar, coğrafya konularının anlayarak öğrenilmesinde büyük rol oynamaktadırlar. Coğraffâ eğitimi ve öğretiminde, birinci derecede rol oynayan haritaların okunması kadar hazırlanması da önemlidir. Haritalar ne kadar iyi hazırlanmışsa, coğrafya o kadar iyi açıklanır. Haritalar ne kadar doğru kullanılırsa, coğrafya o kadar iyi anlaşılır.

Coğrafya bilimi insan ile doğa arasındaki karşılıklı ilişkiyi ortaya koyar. Coğrafyacılar insan ile doğa arasındaki karşılıklı ilişkiyi ortaya koymada coğrafya biliminin ilgi ve bağımlılık ile nedensellik prensiplerinden yararlanırlar. İlgi, bağımlık ve nedensellik prensipleriyle açıklanan olay, olgu ve özelliklerin belirli bir alandaki yayılışı ve bulunuş biçimleri de dağılış prensibi ile açıklanır. Coğrafyacıların olay, olgu ve özelliklerin dağılışını göstermede kullandıkları en önemli öğretim araçları da haritalardır. Bu amaçla coğrafya dersinin öğretiminde haritalarla öğrenme ve haritalarla öğretme faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Haritaları kullanmanın faydalarını ve gerekliliğini bilen bireyler yetiştirebilmek için, coğrafya dersinin öğretiminde bilgiden ziyade, beceri temelli coğrafya eğitimine ağırlık verilmelidir.

Fiziki Dünya, Siyasi Dünya, Kıtalar Coğrafyası ve Türkiye Coğrafyası şeklinde dört bölümden oluşan bu çalışmada orta ve yüksek öğretimde coğrafya bilimi kapsamındaki alt konulara değinilmiş ve farklı sınıf düzeylerinde ve alanlarında öğrenim gören öğrencilerin harita beceri düzeylerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

COĞRAFYA ATLASI’NDA NELER VAR?

  • Coğrafya biliminin ana üniteleri ve alt konuları hakkında açıklamalar,
  • “Bilgi Penceresi” ve “Biliyor Musun?” kutucuklarında güncel veriler, dikkat çeken açıklamalar, tanımlar
  • Yüksek çözünürlükte yüzlerce görsel ve dağılış haritaları,
  • Orta ve yükseköğretim konularının hiyerarşik olarak akademik verilerle açıklanması
  • Tüm konuların görsel anlatımı

Yeni programlarla birlikte artık müfredatın kapsamını geniş tutup her konudan yüzeysel olarak bahsetmek yerine, konuları derinlemesine incelemek daha faydalı olmaktadır. Böyle bir anlayışta bilimsel bilginin evrenin değişmez yasaları gibi ezberletilmesinin bir anlamı yoktur. Aksine bilgilerden çıkarım yapılması ve coğrafi bakış açısının geliştirilmesi gerekmektedir. Analitik düşünme becerisinin geliştirilmesinde en önemli eğitim araçlardan birinin de nitelikli bir coğrafya atlası olduğu unutulmamalıdır.

Coğrafya Atlası’nı satın almak için:

www.kitapsec.com

www.kitapyurdu.com

www.krakademi.com

www.pegem.net

FİZİKİ DÜNYA

ORGANİZASYON ŞEMASI

Coğrafya Atlasının Kullanımı

BİR SİSTEM OLARAK DÜNYA

Dünya’nın Erken Evrimi

Güneş Sisteminde Dünya’nın Yeri

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri

HARİTALARI ANLAMAK

Harita Çeşitleri

Haritalar Nasıl Okunur?

Haritalarda Yer Şekilleri

Coğrafi Konum

Dünya’nın Standart Saat Dilimleri

DÜNYA SİSTEMİ

Hareket Halinde Dünya

Dünya’nın Fiziki Haritası

Dünya’nın Fiziki Haritası (Dilsiz Harita)

Karalar

Jeolojik Devirler

Volkanlar ve Volkanik Riskler

Depremler ve Faylar

Yer Kabuğunun Malzemesi: Kayalar

Şeffaf Küre: Atmosfer

İklimin Temel Elemanı: Sıcaklık

Küresel Isınma

Hava Basıncı

Rüzgâr Oluşumu ve Rüzgâr Çeşitleri

Hava Kütleleri ve Cephe Sistemleri

Nem ve Yağışlar

Dünya’da Yağış Dağılışı

Dünya İklimi

Bitki Örtüsü

Biyomlar

Toprak

Doğal Afetler

Yüzey Suları

Çöller ve Rüzgâr

Buzullar ve Buzullaşma

Okyanuslar (Pasifik Okyanusu)

Okyanuslar (Atlas Okyanusu)

Okyanuslar (Hint Okyanusu)

Okyanuslar (Kuzey Okyanusu)

SİYASİ DÜNYA

Dünya Siyasi Haritası

Dünya Siyasi Haritası (Dilsiz Harita)

Dünya Nüfusu

Dünya Dinleri

Dünya Dilleri

Dünya’da Arazi Kullanımı

Çevre Konusunda Sorunlu Bölgeler

Enerji ve Maden Kaynakları

Su Kaynakları

Dünya’da Endüstriyel Üretim

Ulaşımın Tarihi, Kara ve Demir Yolu Ulaşımı

Deniz Yolları, Boğazlar ve Kanallar

Hava Yolu Ulaşımı

KITALAR COĞRAFYASI

AVRUPA

Avrupa Kıtası (Fiziki)

Avrupa Kıtası (İdari)

Avrupa Kıtası (Fiziki Dilsiz Harita)

Avrupa Kıtası (İdari Dilsiz Harita)

Kıta Hakkında

Kuzey Avrupa

Doğu Avrupa, Balkanlar ve Kıbrıs

Birleşik Krallık

Rusya Federasyonu

Hollanda

İtalya

Almanya

Fransa

ASYA

Asya Kıtası (Fiziki)

Asya Kıtası (İdari)

Asya Kıtası (Fiziki Dilsiz Harita)

Asya Kıtası (İdari Dilsiz Harita)

Kıta Hakkında

Güney, Güneydoğu ve Doğu Asya

Güneybatı Asya

Orta Asya

Hindistan

Çin

Japonya

AFRİKA

Afrika Kıtası (Fiziki)

Afrika Kıtası (İdari)

Afrika Kıtası (Fiziki Dilsiz Harita)

Afrika Kıtası (İdari Dilsiz Harita)

Kıta Hakkında

KUZEY VE ORTA AMERİKA

Kuzey ve Orta Amerika (Fiziki)

Kuzey ve Orta Amerika (İdari)

Kuzey ve Orta Amerika (Fiziki Dilsiz Harita)

Kuzey ve Orta Amerika (İdari Dilsiz Harita)

Kıta Hakkında

GÜNEY AMERİKA

Güney Amerika (Fiziki)

Güney Amerika (İdari)

Güney Amerika (Fiziki Dilsiz Harita)

Güney Amerika (İdari Dilsiz Harita)

Kıta Hakkında

OKYANUSYA

Kıta Hakkında

Okyanusya (Fiziki )

ANTARKTİKA

Kıta Hakkında

Antarktika (Fiziki)

TÜRKİYE COĞRAFYASI

Türkiye Fiziki Haritası

Türkiye Deprem Haritası

Türkiye’de Orman Yangınları,Heyelan ve Sel

Türkiye’de Sıcaklık, Basınç, Yağış

Türkiye’de İklim Tipleri

Türkiye’nin Bitki Toplulukları

Türkiye’de Su Varlığı

Türkiye’de Toprak

Türkiye Siyasi Haritası

Türkiye’de Arazi Kullanımı

Türkiye’de Tarım

Türkiye’de Hayvancılık

Türkiye’de Maden ve Enerji

Türkiye’de Ulaşım

Türkiye’de Enerji (Güneş, Rüzgâr, Jeotermal)

Türkiye’de Hidroelektrik Enerji, Bölge Sı­nıflandırması ve Tematik Turizm Bölgeleri

Türkiye’de Nüfus ve Göç

Türkiye’de Turizm

BAYRAKLAR VE İSTATİSTİKLER

COĞRAFİ BİLGİLER

COĞRAFİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 12 Nisan 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.