YÖK’ten 1671 öğrenciye aylık 800 Lira karşılıksız burs

YÖK 101 Devlet Üniversitesindeki toplam 557 programın ilk üç öğrencisine karşılıksız burs veriyor.

Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen programlarına “YÖK Destek Bursu” verilecektir.

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Matematik

Bahçe Bitkileri

Matematik (İngilizce)

Balıkçılık Teknolojisi

Organik Tarım İşletmeciliği

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Bitki Koruma

Orman Mühendisliği

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Su Bilimleri ve Mühendisliği

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce)

Su Ürünleri Mühendisliği

Biyoloji

Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce)

Biyoloji (İngilizce)

Süt Teknolojisi

Biyosistem Mühendisliği

Tarım Ekonomisi

Fizik

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Fizik (İngilizce)

Tarımsal Biyoteknoloji

Gıda Teknolojisi

Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce)

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri (İngilizce)

Tarla Bitkileri

Hidrojeoloji Mühendisliği

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Jeofizik Mühendisliği

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Jeoloji Mühendisliği

Uzay Bilimleri ve Teknolojileri

Jeoloji Mühendisliği (İngilizce)

Veteriner

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Veterinerlik (İngilizce)

Kimya Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Kimya (İngilizce)

Yer Bilimleri Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği

Maden Mühendisliği (İngilizce)

Zootekni

YÖK Destek Bursunu Kimler Alabilir? Koşullar Nelerdir?

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, YÖK
tarafından belirlenecek Devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak.

c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.

ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip
olmamak.

d) Sınavın yapıldığı yıl, YÖK tarafından belirlenen alanlardan birine ÖSYM
tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

Burası önemli:

Bu usul ve esaslar uyarınca burs almaya hak kazanan öğrencinin başka bir
kurumdan destek/burs/kredi alması, YÖK Destek bursunu almasına engel değildir.

Bursiyerler, kayıtlı oldukları programın aynı yılın ÖSYS Kılavuzunda yazan
normal öğrenim süresi boyunca burs almaya devam ederler.

Öğrencilere kayıtlı oldukları programın, varsa zorunlu yabancı dil hazırlık
sınıfında da burs ödenir. Ancak, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere bu süre zarfında burs ödenmez, söz konusu öğrenciler birinci sınıfa başladıkları yıl burslarını almaya hak kazanırlar.

Öğrencilere her yıl ekim ayından itibaren on iki ay süre ile burs ödenir.

Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek
zorundadırlar. Mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz, ancak eğitime başlamaları halinde bu süre bursluluk sürelerine eklenir.

Yükseköğretim kurumunun not sistemi esas olmak üzere, öğrencinin ağırlıklı
genel not ortalamasının yıllık olarak 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olması durumunda burs ödemeleri sonlandırılır. Başarı durumu hesaplanırken öğrencinin bitirdiği eğitim öğretim yılını takip eden Eylül ayında belirlenen ağırlıklı genel not ortalaması dikkate alınır.

Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandırılır.

Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapması
durumunda YÖK Destek Bursu sonlandırılır.

Akademik değişim programları çerçevesinde (Mevlana, Farabi, Erasmus) eğitim
amacıyla ülke ve/veya üniversite değiştiren öğrencilerin bursları devam eder.

YÖK tarafından belirlenen alanlarda çift anadal yapan bursiyerlere, anadal
programını tamamlama süresine ek olarak bir yıl daha burs verilebilir.

YÖK Destek Bursu almaya hak kazanan ve aynı zamanda çalışan öğrencilere de
burs ödemesi yapılır.

YÖK Destek Bursu almayı hak eden öğrencilerin burslandırıldığı süre içerisinde
ikinci bir lisans programından mezun olması durumunda da bursları kesilir.

Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler
nedeniyle görevine son verilmiş olanlar ile Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunduğu anlaşılanların burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

Başvuru ve değerlendirme

(1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin belirlenmesinde Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) verileri esas alınır.

Birinci fıkraya göre elde edilen öğrenci verileri (öğrenci ad/soyad, program, aktifpasif durumu, kayıt sildirme, hazırlık sınıfı vs) ilgili komisyonca incelendikten sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulunda görüşülerek uygun bulunan burs tutarı, bursiyerlere ödenmek üzere ilgili yükseköğretim kurumu hesabına aktarılır.

Aktarılan söz konusu burs tutarı ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aylıklar
halinde her ayın l’i ile 10’u arasında bursiyere ödenir.

Burs tutarları bursiyer öğrencilerin hesaplarına aktarılmadan önce ilgili öğrencilerin bu usul ve esaslarda yer alan şartlara uyup uymadığı YÖK Bursları Takip Şubesi tarafından kontrol edilir.

Burs tutarı

Burs tutarı, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının bir buçuk katını TEBİP Öğrencileri için ise iki katını aşmamak üzere Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenir.

Burs ve iade

(1) Yükseköğretim kurumları aktarılan tutarlardan, YÖK Yürütme Kurulu
Kararı ile belirlenen burs miktarları kadar tutarı bursiyerlerin banka hesaplarına yatırmak suretiyle öder.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında bursiyerlere verilen bursun kesilmesine sebep olacak bir durumun ortaya çıkması halinde kullanılmayan burs miktarları YÖK’ün ilgili hesabına iade edilir.

(3) Yükseköğretim Kurumları tarafından burs ödemeleri gerçekleştirilmeden önce
bursiyerlerin burs şartlarını kaybetmesi halinde, burs miktarları bu durumun ortaya çıktığı günü takip eden en geç 1 ay içerisinde YÖK muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve buna ilişkin bilgi Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığına iletilir. Belirlenen sürede aktarılmayan tutarlar ilgili üniversite adına kişi borçları hesabına alınarak faiziyle birlikte tahsil edilir.

(4) Yükseköğretim kurumları tarafından burs ödemeleri gerçekleştirildikten sonra
bursiyerlerin burs şartlarını kaybetmesi halinde, iadesi gereken burs miktarları bu durumun ortaya çıktığı günü takip eden en geç 1 ay içerisinde, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından bursiyer adına kişi borçları hesabına alınarak takibine başlanılır ve buna ilişkin bilgi Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığına iletilir.

(5) Yükseköğretim kurumlarının kişi borcuna aldıkları tutarlardan yapılacak tahsilatları en geç 1 ay içerisinde YÖK Başkanlığı muhasebe birimi hesaplarına aktarılır ve buna ilişkin bilgi Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanlığına iletilir.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Mobil Uygulamamızı İndirin, Açık Lise Sınavları Sorun Olmaktan Çıksın!


Etiketler: , , , , ,
Eklenme Tarihi: 2 Ağustos 2020

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın