Sosyal Bilgilerde öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri