Toplumsal Grubun Özellikleri


Toplumsal Gruplar

Toplumsal Gruplar

Toplumsal Gruplar Toplumsal Grubun Tanımı: Belirli amaçları gerçekleştirmek doğrultusunda bir araya gelen ve aralarında sosyal ilişki bulunan en az iki bireyin oluşturduğu insan topluluklarına toplumsal grup..
Sosyoloji25 Nisan 2018