Balanced Scorecard’ın Tanımı ve Kapsamı


Balanced Scorecard Nedir

Balanced Scorecard Nedir

Balanced Scorecard Nedir? Balanced Scorecard, özellikle son yıllardaki gelişmlerin iş dünyasında ortaya çıkarttığı bir ihtiyacın ürünüdür denilebilir. Şöyle ki, son yıllarda organizasyon yönetiminde finansal olmayan..
E-Devlet, Siyaset ve Siyasi Tarih2 Temmuz 2016