Açık Öğretim Ortaokulu İlk Kayıt Nasıl Yapılır, Nereye başvurulur, Kimler kayıt yaptırabilir?

İçindekiler

Açık Öğretim Ortaokulu İlk Kayıt Nasıl Yapılır, Nereye başvurulur, Kimler kayıt yaptırabilir?

AİO Kayıt Başvuru Yerleri

İlk kayıt işlemleri il ve ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezi müdürlüklerinde yapılabilir.

Açık Öğretim Ortaokulu İlk Kayıt İşlemleri

Açık Öğretim Ortaokulu’na ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise şahsen (zorunlu durumlarda vekâlet verdiği kişinin) halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurması gerekmektedir.

18 yaşını doldurmamış olanların velilerinden alınacak olan dilekçe öğrencinin dosyasında saklanacaktır. (Sisteme yükleme yapılmayacaktır.)

Açık Öğretim Ortaokuluna Kimler Başvurabilir?

Bakanlığımızca örgün eğitim kurumları için her yıl belirlenen eğitim ve öğretim yılının başlangıç tarihi, Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıtlarda aranacak yaş sınırını belirler. Eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlar ilk kayıt başvurusunda bulunabilir. Eğitim ve öğretim yılındaki tüm dönem kayıtlarında bu tarih esas alınır.

Ancak;

 • İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı olanlar,
 • Tutuklu veya hükümlü olanlar,
 • Yurt Dışı Programlarına kayıt yaptıranlar (Yurtdışı programına kayıt yaptırıp, daha sonra Türkiye programına geçmek isteyenlerde mecburi öğrenim çağı dışına çıkmış olma şartı aranır.), yaş sınırı aranmadan ilk kayıt başvurusunda bulunabilir.

Yukarıdaki maddelerdeki şartlardan birini taşıyanlardan;

 • 4. sınıfı bitirenler,
 • İlkokul mezunları,
 • İlköğretim ya da ortaokullarının 5, 6, 7 veya 8. sınıfından ayrılanlar,
 • Ortaokulu dışardan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,
 • Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,
 • Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,
 • Yurt dışında öğrenim görüp en az ilkokul 4. sınıfı bitirenler düzeyinde Denklik Belgesi olanlar,

ilk kayıt için başvuru yapabilir.

Sınav Katılım (Kayıt) Ücreti

Öğrenci adayı, T.C. kimlik numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası bankamatiklerine (ATM) ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden 160 TL ödeyecektir. https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile sınav katılım ücreti yatırabilir.

Dikkat:

Sınav katılım ücretini yatırdıktan sonra kayıt süresi içerisinde evraklar ile birlikte halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurulmalıdır. Sınav katılım ücretinin doğru olarak yatırılmasından öğrenci adayı sorumludur. Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sisteminde Aktif duruma geçilip geçilmediği öğrenci adayı tarafından kontrol edilmelidir.

Dikkat:

T.C. kimlik numarası olmayan kişiler kayıt yaptıracakları kurum aracılığıyla Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü’ne telefonla veya aoo@meb.gov.tr adresine mail göndererek ulaşmaları gerekmektedir. Bu öğrencilere Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından sınav katılım ücretlerini ödeyebilecekleri banka hesap numarası verilecektir. Halk eğitimi merkezi müdürlüğü banka dekontunu sisteme yükleyerek Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sistemi’nde öğrenci adayının AKTİF olmasını sağlayacaktır.

Dikkat:

Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt yaptıran her öğrencinin mezun oluncaya kadar sınava girmek istediği her dönem iş takviminde belirlenen tarihler arasında sınav katılım ücretini ödeyerek kaydını yenilemesi gerekmektedir.

Dikkat:

Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrenci adaylarından kimlik numarası olmayanların ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen kimlik belgesi üzerinde yer alan yabancı kimlik numarasını öncelikle almaları gerekmektedir.

Sınav Katılım Ücreti Muafiyeti Olanlar İçin Yapılacak İşlemler

İlk kayıt işlemleri için iş takviminde belirtilen kayıt sürelerinde halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuran;

 • Şehitlerin eş, çocuk, kardeş, anne veya babası olduğunu,
 • Gazilerin kendisi ile eş, çocuk, anne veya babası olduğunu,
 • İstiklal madalyası verilmiş, vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlandığını,
 • 15/07/2005 tarihli 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında olduğunu,
 • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kaldığını,
 • Tutuklu, hükümlü veya denetimli serbestlik kapsamında olduğunu,
 • 08/03/2012 tarihli 6284 sayılı Aile Koruma ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu Kapsamında olduğunu,
 • Sağlık kurulu raporu ile en az % 40 engelli olduğunu,
 • İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı ile Açık Öğretim Ortaokulu’na kayıt yaptıracak özel eğitim ihtiyacı olduğunu,

belgelendirenlerden sınav katılım ücreti alınmayacaktır. Söz konusu belgeler “ücret muafiyeti”
sayfasına yüklendikten sonra öğrenci dosyasına konulacaktır.

Öğretim Sistemi

Açık Öğretim Ortaokulu’nda sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır. Öğretim yılı ise birbirinden bağımsız 3 dönemden oluşmaktadır. Öğrenciler, yapılan sınavlarda en az 45 puan aldıkları derslerden başarılı sayılırlar.

Sınıfın bütün derslerinin sınavlarına girmek ve Türkçe dersini başarmış olmak şartıyla, derslerin başarı puanlarının aritmetik ortalaması en az 45 puan olan öğrenciler, en fazla iki dersten başarısız olmaları durumunda ortalamayla sınıf geçerler.

Açık Öğretim Ortaokulu’na ilk kayıt yaptıran öğrenciler; kayıt yaptırdıkları dönem sınavlara girme hakkı kazanır. Sonraki her dönem sınavlara girebilmek için mezun oluncaya kadar kayıt yenileme işlemi yaptırmak zorundadırlar.

Öğrenim belgesine göre, başarısız ders/dersleri Açık Öğretim Ortaokulu’nda okutulmayan ancak okula ait tüm dersleri başarmış olanların kaydı kabul edilir. Bu durumdaki öğrenciler sınavlara katılmaz, kayıt döneminin sonunda yapılan sınavlarda mezun olanlarla birlikte mezun edilir.

Ders Seçimi

Açık Öğretim Ortaokulu’na ilk kayıt yaptıran öğrencilerimize, atandığı sınıfa ait ve alt sınıflardan sorumlu derslerinin tamamı sistem tarafından atanır. Öğrencinin üst sınıftan alabileceği en fazla 4 (dört) ders halk eğitimi merkezi müdürlüğünce, ders seçiminin yapılmaması durumunda sistem tarafından otomatik olarak atanır.

Mecburi ilköğretim çağında olan öğrenciler, bir eğitim ve öğretim yılı içindeki sınav dönemlerinde yalnız bir sınıfın derslerinden sınava katılabilir.

Mecburi ilköğretim çağı dışına çıkmış öğrenciler bir sınav döneminde varsa başarısız olduğu alt sınıfa ait dersler, bulunduğu sınıfın dersleri ile bir üst sınıfın derslerinden en fazla 9 (dokuz) dersten sınava katılabilir.

Kayıt Kılavuzu için tıklayın.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 4 Ekim 2023