Temel Liselerin Sonu

Temel Liselerin Sonu için yorumlar kapalı

Temel Liselerin Sonu: Temel Liseler Bir Köprüdür, Geçmesini Bilene! Temel lise(ler)in ömrü konusunda, ortaya çıkışını (kuruluşunu ve dershanelerin dönüşümünü) düzenleyen yönetmeliklerle bir karar verildi. Temel liseler 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle kapanacak.


Bakan Selçuk, bir yıl daha LGS’yle devam, Temel Liseler bu yıl kapanıyor…(12.08.2018)

29.06.2015

Anayasa Mahkemesi’nin Dershane Kararı, Temel Liselerin kapanış tarihini düzenleyen maddeyi de kaldırdı:

MEB temel liselerle yola devam edecek. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Yelkenci, “Temel liseler teknik olarak da hukuki olarak da vardırlar ve bundan sonra da var olmaya devam edecekler”.

MEB Müsteşarı Tekin: Temel liseleri güçlendireceğiz.


17/01/2015 tarih ve 29239 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin tanımlar kısmında “temel lise nedir” sorusunun cevabı şöyle veriliyor:

“Temel Lise: Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamında dönüşüm programına alınan kurumların kurucuları tarafından açılan ve faaliyetleri 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam eden ortaöğretim özel okullarını ifade eder.”

Nietzsche “İnsan bir köprüdür!” demişti. Bilinen anlamıyla insan ırkının ömrünü doldurduğunu, insan(lığın) başka bir hale (üst insana) dönüşmesi gerektiğini savunmuştu.

MEB de, temel liseler hakkında aynı görüşte. Temel Lise bir köprüdür. Dereshanelerin damgasını vurduğu 1980 sonrası (1980-2015) dönemin sona erip dershanesiz bir eğitim dönemine geçişin köprüsü.

Tabii ki, bu süreç ile ve süreçten sonraki dönemle ilgili cevaplanması gereken bir çok soru var. Yine dershanesiz bir eğitim hayatının mümkün olup olmadığı sorusu da, dershanelerin avantajları ve dezavantajları ile birlikte enine boyuna ele alınması gereken bir soru.
Sosyal yaşamda hiçbir kurumsal yapının toplumsal koşullar ve ihtiyaçların çakışması olmaksızın ortaya çıkmasının ve varlığını sürdürmesinin mümkün olmadığı konusunda herhalde her okumuş-aydın kişi hem-fikirdir. Bu bağlamda daha düne kadar dershaneleri canhıraş bir çaba ile savunanların elinde çok güçlü bir argümanın bulunduğunu kabul etmek gerekiyor.

Ancak sosyal koşullar ve ihtiyaçların kesiştiği bir noktada ortaya çıkmakla birlikte, bir kez ortaya çıkan ve belirli bir güce ulaşan tüm kurum(yapı)ların, bir süre sonra söz konusu toplumsal ihtiyaçlara cevap vermenin ötesinde kendi varlığını sürdürme amacını (o kurumlar veya o yapı içerisinde kendine menfaat sağlayan veya o yapıdan geçimini temin eden kişilerin de var olması sebebiyle) her şeyin önüne koyması da kaçınılmazdır. (Öylesi bir kaçınılmaz bir durumdur ki bu, “bürokrasi ve bürokrasinin devlet yapılanması içindeki yeri, avantajları ve sakıncaları” Weber’den itibaren eni konu incelenmiştir.)

Ülkemizde Dershanelerin ve dershaneciliğin durumu da bundan çok farklı değildir. Ancak dershaneler konusunu ülke çapında bir kriz boyutuna getiren bir faktör (bir grup) var ki, malum olduğu üzere, medyada ve siyasi ortamlarda son bir kaç yıldır tartışılıyor.

Temel Lise Bir Köprüdür, Temel Lise Bir Köprüdür, Temel Liselerin sonu, Temel Liseler ne zaman kapanacak

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 17 Ocak 2018