Psikoloji ve Diğer Bilimler

İçindekiler

Psikoloji ve Diğer Bilimler

A. Psikolojinin Doğa (Fen) Bilimleriyle İlişkisi

1. Fizyoloji:

Fizyoloji, organizmanın, iç organların ve iç salgı bezlerinin işleyişini inceleyen bir bilimdir. Psikolojide davranışlar bazı durumlarda iç salgı bezleri ile açıklanır. Bu anlamda psikoloji fizyoloji biliminden yararlanır.

2. Biyoloji:

İnsan bedeniyle biyolojinin, davranışlarıyla psikolojinin konusudur. Beden ve ruh sağlığı adeta bir bütündür ve bu konuda biyoloji ve psikoloji yardımlaşır.

3. Genetik:

Kalıtımın temelinde yatan yapıları, fiziksel ve biyokimyasal süreçleri inceler. Özellikle kişilik, zekâ, yetenek konularında ve bazı psikolojik rahatsızlıklarda (şizofreni) kalıtımın etkisi bilinmekte ve bu konuda genetik biliminden yararlanmaktadır.

4. Zooloji:

Biyolojinin hayvanları çeşitli açılardan inceleyen dalıdır. İnsan davranışlarını açıklamak için psikoloji hayvan davranışlarına da başvurur ve bu konuda zoolojiden de yararlanır.

B. Psikolojinin Sosyal (Toplumsal) Bilimleriyle İlişkisi

1. Sosyoloji:

Sosyoloji toplumu inceler. Toplum, insanların bir arada yaşamasından doğar. Psikoloji, birey olarak insanı incelerken, onun etkilendiği çevreyi, kültürü, gelenek ve görenekleri, toplumsal ve ekonomik olayları göz ardı edemez. İnsanı, bir toplumsal gerçeklik içinde ele alır. Böylece sosyoloji ile ortak bir alana ve yöne sahip olur.

2. Antropoloji:

Antropoloji, insanın kökenini, biyolojik yapısını, fiziksel özelliklerini, toplumların kültürel ve toplumsal yapılarını inceleyen bilim dalıdır. Elde ettiği sonuçlar ile günümüz psikolojisine ışık tutar. Ayrıca psikoloji günümüzde yaşayan insan davranışlarını geçmişte yaşamış insan davranışlarıyla karşılaştırırken antropolojiden yararlanır.

3. Ekonomi:

Ekonomi, insanların üretim, tüketim, bölüşüm, dağıtım etkinlerini ve bu etkinliklerden doğan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Bu etkinliklerin her biri, insan davranışları açısından psikolojinin ilgi alanına girmektedir. Mesela; toplumlarda meydana gelen büyük ekonomik krizlerin insan davranışları üzerindeki etkileri büyüktür. 2011 yılında Yunanistan’da meydana gelen ekonomik kriz buna örnektir.

4. Tarih:

Geçmişteki insan topluluklarını, olayları, siyasi yapıları ve etkinlikleri, kültür ve medeniyet açısından inceler. Tarihte meydana gelmiş bazı olayların insan davranışları üzerinde ciddi etkileri olmuştur. Mesela; Fransız ihtilali buna bir örnektir. Bu bağlamda psikoloji tarih biliminden yararlanır.

Psikoloji biyokimya, biyofizik, psikiyatri, istatistik, matematik, tıp alanlarıyla da yakın ilişki içindedir.

Psikolojinin Diğer Disiplinlerle İlişkileri Örnek Sorular

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluşuna öncülük eden devlet adamlarından biri değildir?

A
A) Rauf Orbay
B
B) İsmet İnönü
C
C) Kâzım Karabekir
D
D) Ali Fuat Cebesoy
1 numaralı soru için açıklama 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (Güncel Türkçesi: İlerici Cumhuriyet Partisi) Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk muhalefet partisidir. Mustafa Kemal Paşa'nın eski silah ve dava arkadaşları olan Kâzım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele ve Adnan Adıvar’ın öncülüğünde 17 Kasım 1924’te kurulmuştur. Parti tüzüğünde cumhuriyet ilkesinin, liberalizmin ve demokrasinin benimsendiği belirtilirken aynı zamanda dini inançlara da saygılı olunduğu açıklanmıştır (Mustafa Kemal Nutuk'ta bu durumu "dini siyasi çıkarlara alet etmek" olarak yorumlamıştır.). Rauf Orbay'ın parti kurulmadan önce cumhuriyet ile ilgili eleştirileri ve parti kurulduktan kısa bir süre sonra bazı rejim muhaliflerinin parti etrafında toplanması ile beraber dini duyguların propaganda olarak kullanıldığı Şeyh Said İsyanı'nın patlak vermesi sonucunda parti kapatılmıştır. Daha sonra Mustafa Kemal'e düzenlenen İzmir Suikastı olayından TCF kurucularının bir bölümü yargılanmıştır.Amasya Tamimi ile Kurtuluş Savaşı'nı başlatan beş veya yedi kişilik kadronun Mustafa Kemal ve İsmet İnönü hariç tüm üyeleri, Terakkiperver Fırka'nın kurucu ve liderleri arasında yer almıştır.
Soru 2

Çok partili hayata geçiş dönemi sırasında kurulan siyasi partilerin ekonomi alanında uygulayacaklarını duyurdukları programları, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine ters düşmüştür?

A
Laiklik
B
Milliyetçilik
C
Devletçilik
D
Cumhuriyetçilik
Soru 3

17 Şubat 1926 tarihi, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A
A) Türk Medeni Kanunu’nun kabulüyle
B
B) Türk Dil Kurumunun kurulmasıyla
C
C) Medreselerin kapatılmasıyla
D
D) TBMM’nin açılmasıyla
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, harflerde yeniliğe gidilmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
A) Arap harflerinin öğreniminin zorluğu
B
B) Okuryazar oranının artırılmak istenmesi
C
C) Arap harflerinin Türkçe’nin ses uyumuna uymayışı
D
D) Arapça’nın bilim dalı olmasını engelleme düşüncesi
Soru 5

Atatürk, Kastamonu gezisi sırasında aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapılacağına dair işaretler vermiştir?

A
Harf
B
Şapka
C
Takvim
D
Ölçü - Tartı
Soru 6

Türkiye’de hangi yıldan itibaren planlı kalkınma politikası izlenmeye başlanmıştır?

A
1923
B
1927
C
1931
D
1934
6 numaralı soru için açıklama 
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı, Türkiye`nin kalkınması ve sanayi altyapısını geliştirmesi için 1934 yılında yürürlüğe girmiştir.
Soru 7

Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması, Atatürk’ün hangi ilkesi doğrultusunda yapılan bir yeniliktir?

A
Laiklik
B
Halkçılık
C
Milliyetçilik
D
Cumhuriyetçilik
7 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlar çerçevesinde yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığı Lozan Barış Antlaşması'yla 1923 yılında kaldırıldı. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre; akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi.
Soru 8

Türkiye Selçuklu Devleti’nin zayıflamasıyla Ege Denizi’ndeki Türk denizciliğinin yeniden güç kazanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?

A
A) Osmanlılar tarafından Kıbrıs Adası’nın fethinin
B
B) Batı Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulmasının
C
C) Memlük Devleti’nin yıkılmasının
D
D) İstanbul’un fethinin
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşüncede millî dış politikanın ilkelerinden değildir?

A
A) Dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutmak
B
B) Millî sınırlarımız içinde kalmak
C
C) Gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak
D
D) Millî politikayı yürütürken liderin görüşünü dikkate almak
Soru 10

İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Türkler dışında, Türkiye’de yaşayan Rumlarla Yunanistan’daki Türklerin, aşağıdakilerden hangisine göre yer değiştirmeleri kabul edilmiştir?

A
A) Misakımillîye
B
B) Balkan Antantı’na
C
C) Teşkilât-ı Esasiye’ye
D
D) Lozan Barış Antlaşması’na
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Geri dön

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 10 Nisan 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.