Performans Yönetiminin Unsurları

Performans Yönetiminin Unsurları

Performans yönetimi, bütünleşik ve döngüsel bir süreçtir. Kurumun amaçlarının belirlenmesi ve açık biçimde tanımlanmasında, uygun stratejilerin oluşturulmasında, katılımcı bir yönetim kültürü oluşturulmasında, kaynakların etkili, verimli ve tutumlu şekilde kullanılmasında ve kurumun performansının artırılmasında pek çok unsurun bir araya gelmesinden oluşan bir süreçtir. Dolayısıyla performans yönetiminin bir biriyle bağlantılı pek çok unsurundan söz etmek mümkündür.

 1. Stil:
  Kurumun ortaya koyacağı performans ve izleyeceği stratejiler burada yer alır. Kurumun tarzını yansıtır. Amaç ve hedeflerin katılımcı bir yönetim anlayışı ile belirlenmesi, saydam bir yönetim yaklaşımı v.b. bu unsurun içinde yer alır.
 2. Yapı:
  Amaç ve beklentilerin tanımlanması, ölçüm kriterlerinin belirlenmesi, amaçlara ulaşmak için gerekli bilgi ve yeteneklerin, özel gelişme faaliyetlerinin belirlenmesi yapıyı ortaya çıkartır. Yapı unsuru, somut hedeflerin belirlenmesi ve kurumsal başarıyı etkileyecek etkenlerin belirlenmesi ile biçimlenir.
 3. Sistemler:
  Her kurumun bir sistemi ve buna bağlı alt sistemlerinden söz edilebilir. Performans yönetimi de kurumun sisteminin işler hale gelmesinde fiziki, finansal ve insan kaynakları gibi alt sistemlerin işleyişindeki açıklığa ve kaynakların etkili ve verimli kullanılması açısından özellikle insan kaynaklarına önem verir.
 4. İnsanlar:
  Performans yönetiminde kurumsal performans kadar bireysel performans da önemlidir. Çünkü kurumsal performansı artıracak şey sadece işlerin yerine getirilmesi ve kaynakların verimli kullanılması değil, özellikle işleri yerine getirecek insanların (personelin) yeterliliği, yetenekleri ve motivasyonudur. Bu nedenle performans yönetimi ile insan kaynakları yönetimi genellikle aynı anda uygulanır.
 5. Yetenekler:
  Çalışanların yeteneklerini kullanmalarını, geliştirmelerini ve motive olmalarını sağlamak da performansın artırılmasında önemlidir. Çalışanların yeteneklerine uygun olarak gelişme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlanması, iş sorumluluklarını açıklanması ve sürekli olarak performanslarını izlenmesi performans yönetiminin ayrılmaz parçasıdır. Bu doğru, hızlı ve sürekli bilgi akışını gerektirir.
 6. Paylaşılan değerler:
  Performans yönetiminin başarısı için bilgi akışının tutarlı ve güvenilir olması hayatidir. Güvenilirlik ve tutarlık sadece bilgi akışında değil, kurumun her unsuru ve sürecin her kademesinde önemlidir. Yanı sıra objektiflik ve eşitlik de özellikle personelin yöneticilere güvenini sağlamak ve sürdürmek açısından önemlidir. Öte yandan katılımcılık, hesap verebilirlik ve saydamlık da kurumsal performansı etkileyecek önemli değerlerdir. Bu değerler ve unsurların uyumlu birlikteliği ise kurumsal sinerjinin oluşması açısından önemlidir.
 7. Sinerji:
  Performans yönetiminin merkezinde yer alan unsurdur. Sinerji, performans yönetiminin iyileştirilmesine dönük önlemleri kapsar. Ama esas olarak performans denetimi bileşenini içermektedir. Sinerji unsuru performans yönetiminin etkileşim yönünü öne çıkartmaktadır. Personele işlerini yapma ve yeteneklerini kullanmada yeterli fırsat verilmesi, fikirlerinin alınması, kendilerinden bekleneni bilmelerine izin verilmesi sinerjiyi sağlar. Katılımcı ve açık bir kurum kültürü takım ruhu sağlanır.

Performans yönetiminin unsurları planlama, değerleme ve denetleme üçgeni üzerinde şekillenerek bütünleşik ve sürekli bir işleyiş sağlar.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 30 Haziran 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.