Açık Lise Türk Edebiyatı 2 Online Test 4

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Türk Edebiyatı 2 Online Test 4

AÖL Online Testleri Türk Edebiyatı 2 Test 4

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türlerinden değildir?

A
Eleştiri
B
Makale
C
Hikâye
D
Söyleşi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinlerin özelliklerinden değildir?

A
Olay çevresinde gelişir.
B
Metinlerin mutlaka bir anlatıcısı bulunur.
C
Konuşma dilinin canlılığı sahnede yansıtılır.
D
Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
Soru 3

Öykülerde olayın geçtiği ortamın ve kişilerin tanıtıldığı, yer ve zamanın belirtildiği bölümdür. Olay ve olay kişilerinin betimlenmesi bu bölümde yapılır.

Bu parçada tanıtılan öykü bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serim
B
Düğüm
C
Çözüm
D
Gelişme
Soru 4

Kasabanın turistik sayılacak eli yüzü düzgün birkaç lokantası var. Ama en eski olanı, mimarisi düzgün, çevresi bakımlı, denize nazır, mülkî erkânın ve tüccarların devam ettiği Şehir Kulübü. Bu kulübün en nefis köşesi de denize bakan lokanta kısmıydı. Hatırlı misafirler hep orada ağırlanırdı. Kaymakam da Saadet ve Eşref’i burada ağırladı. Mekânda tüm personel onların karşısında esas duruşa geçmişti.

Bu parçada öykü ögelerinden hangisi belirgin değildir?

A
Olay
B
Kişiler
C
Yer
D
Zaman
Soru 5

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi öykü türünde eser vermiştir?

A
Cahit Külebi
B
Fakir Baykurt
C
Sezai Karakoç
D
Orhan Veli Kanık
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi olay hikâyesinin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisidir?

A
Ömer Seyfettin
B
Necati Cumalı
C
Sait Faik Abasıyanık
D
Memduh Şevket Esendal
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir bakış açısı kullanılmıştır?

A
Bakışlarındaki iğneleyici ifadeler değişmedi. Daha kötülerini de gördüğümden umurumda olmazdı ama şimdi mağdur olan bir çocuk vardı karşımda.
B
Derneğe girince büyükçe bir manzara fotoğrafı karşıladı bizi. Buraya defalarca gelmiş olmama rağmen bu kadar büyük olmasına şaşırarak bir süre duraksadım fotoğrafın önünde.
C
Dik merdivenleri hiç zorlanmadan keçi gibi tırmanan Ali, üçüncü kattaki çelik kapının önüne geldiğinde nefes nefese kalmıştı. Buraya yalnız geldiği için kapıyı çalmada bir an duraksadı.
D
Ekmeği alıp arabayı çalıştırdım, birkaç dakika sonra zamana inatla direnen cumbalı fakirhanemin önündeydim. Köpeğim Karabaş beni görünce tembel tembel esneyerek yattığı yerden kalkıp beni karşıladı.
Soru 8

Aşağıda masalla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
İyi ile kötünün, güzel ile çirkinin mücadelesi söz konusudur.
B
Genellikle duyulan geçmiş zaman kipi kullanılır.
C
“Döşeme” adı verilen bir bölümle başlar.
D
Olaylar gerçekçi bir şekilde ele alınır.
Soru 9

Öğretmenimiz sınıfta bir şiir okudu. Bu şiirde ne anlatılmak istendiğini bizlere sordu. Ben bu şiirde, kaybetme korkusunun dile getirildiğini söylerken bir arkadaşım ise şiirin sevgiliye duyulan aşkı ifade ettiğini söyledi. Bir başka arkadaşım ise şairin memleket hasretiyle yandığını söyledi. Öğretmenimiz bütün bu yorumların doğru olduğunu, edebî eserlerin böyle bir özelliği olduğunu belirtti.

Bu parçada öğretmen, edebî eserlerin hangi özelliğini anlatmak istemiştir?

A
Her insana göre farklı anlam ifade edebileceğini
B
Anlaşılmasının oldukça zor olabileceğini
C
Sanatçıların kişiliklerinden izler taşıyabileceğini
D
Oluşturulmasının büyük bir emek gerektirdiğini
Soru 10

Aşağıdaki yapma destan ve sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Çılgın Orlando – Ariosto
B
Kurtarılmış Kudüs – Tasso
C
Sakarya Meydan Savaşı – Nazım Hikmet
D
Üç Şehitler Destanı – Fazıl Hüsnü Dağlarca
Soru 11

Ulusların ulus oluşları sırasında gösterdikleri kahramanlık, savaş, göç, doğal afetler gibi önemli olayların etkisiyle söylenmiş uzun manzum eserlere - - - - denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
hikâye
B
destan
C
masal
D
roman
Soru 12

Bir eşeğin öküzlere özenip onlar gibi davranması sonucunda kulağını ve kuyruğunu kaybetmesini anlatan Şeyhî’nin ünlü mesnevisi “Harname” divan edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alır.

Bu cümlede sözü edilen eser konusuna göre aşağıdaki mesnevi türlerinden hangisine örnektir?

A
Aşk hikâyeleri
B
Cenk destanları
C
Dinî ve tasavvufi
D
Ahlaki ve didaktik
Soru 13

Türk edebiyatında manzum hikâye türünde önemli eserler veren sanatçılar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

A
Tevfik Fikret – Ahmet Muhip Dıranas
B
Ömer Seyfettin – Mehmet Akif Ersoy
C
Tevfik Fikret – Mehmet Akif Ersoy
D
Ömer Seyfettin – Ali Canip Yöntem
Soru 14

I. Mesnevi II. Manzum Hikâye III. Hikâye IV. Roman Numaralanmış bu türlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olaya dayalı olmaları
B
Göstermeye bağlı olmaları
C
Manzum hâlde olmaları
D
Coşku ve heyecana bağlı olmaları
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi müzikli tiyatro türlerinden değildir?

A
Opera
B
Vodvil
C
Bale
D
Komedi müzikal
Soru 16

Gölge oyunundaki Hacivat’ın orta oyunundaki karşılığı olan kahraman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kavuklu
B
Pişekâr
C
Çelebi
D
Tuzsuz Deli Bekir
Soru 17

Gençlere eğitim verirken aslında kendi kalıplarımıza göre düşünmeyi öğretmek, yalnız onlar için değil, bütün toplum için zararlı bir tutumdur. Kendi kendini tekrarlamanın, kısırlık içinde yüzüp durmanın en kolay yolu bu. Hele işin başlangıcında birtakım kavramları verirken onlara kendi değer yargılarımızı yüklersek belki çok uslu bir kuşak yetiştirebiliriz. Bazen de tam aksine farkında olmadan onları saldırganlığa itebiliriz. Kendi değerlerimize göre yetiştirdiğimiz gençler, kurulu düzenin en etkili savunucusu görünebilir bize. Ama araştırmayı, bir konu üzerinde kafa yormayı bilmeyen genç, öğretilenlerin dışında kalan yeni durumlar karşısında şaşkınlaşır ve rüzgârlar önünde savrulur durur.

Bu parçada savunulan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gençlere kendi ayakları üzerinde durmaları için fırsat verilmelidir.
B
Yeni nesillere düşünmeyi ve araştırmayı öğretmek gerekir.
C
Eleştiriye açık bireyler yetiştirmek toplumsal kalkınmayı sağlar.
D
Toplum değerlerinin zaman içerisinde değişebileceği unutulmamalıdır.
Soru 18

20 Haziran 1861’de Abdülmecid’in erken ölümü üzerine tahta geçen kardeşi Abdülaziz, ağabeyi kadar Batı hayranı olmamakla beraber ülkenin çağdaşlaşmasına da karşı değildi. Fakat o da devletin yönetimi konusunda bütün yetkinin kendisinde toplanmasına, yani Osmanlı devlet geleneğinin devamına taraftardı ve bu geleneği sonuna kadar sürdürdü. Zaten Gülhane Hattı Hümayunu siyasi olmaktan çok hukuki bir belge idi.

Bu parça aşağıdaki öğretici metin türlerinden hangisine örnektir?

A
Tarihî metin
B
Felsefi metin
C
Bilimsel metin
D
Dinî metin
Soru 19

Şiirde, mısralar içinde yerlerini alan kelimelerin yarattığı sesten ayrı bir anlam yoktur. Bir şiirin sesi ve anlamı, bedenle ruh gibidir; o kadar kaynaşmıştır. Böyle olunca saf ve gerçek bir şiirde söylenen ancak bir türlü söylenebilir. Yani söylenmiş olduğu gibi söylenir. Oysa bir düşünceyi nesir dili ile türlü şekillerde söyleyebiliriz. Canınız kahve mi istiyor, bunu türlü türlü söyleyebilirsiniz, anlam birdir. Şiire gelince iş değişir. Şiirdeki bir mısrada kelimelerin yerlerini değiştirdiniz mi şiirden iz bile kalmaz.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A
Şiir dili ile düzyazı dilinin farklı özelliklere sahip olduğuna
B
Şiirde ahenk ve manayı birbirinden ayırmanın mümkün olmadığına
C
Bir şiirin sözcüklerinin yerini değiştirmenin şiiri yok etmek anlamına geldiğine
D
Şiir yazabilmek için dilin tüm imkânlarından yararlanmak gerektiğine
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan öğretici metin türleri arasında yer almaz?

A
Anı
B
Deneme
C
Mektup
D
Gezi yazısı
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Benzer testler:

Açık Lise Türk Edebiyatı 2 Online Testleri


Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 11 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.