Açık Lise Türk Edebiyatı 4 Online Test 2

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Türk Edebiyatı 4 Online Test 2

AÖL Online Testleri:

Türk Edebiyatı 4 Test: 2

Soru 1

Bilip sözlese sözce biligke sanur

Bilgisiz sözi öz başına yiyür

(Bilerek söylenen söz bilgi sayılır

Bilgisizin sözü kendi başını yer)

İki neng bile er karımaz özi

Bir edgü kılınçlı bir edgü sözi

(İnsan iki şey ile korur kendini

Bir iyi işi, bir de iyi sözü)

Yukarıdaki düzelerin konu ve biçim özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki eserlerden hangisinden alınmış olabilir?

A
A) Muhakemet’l Lugateyn
B
B) Divanü Lügati’t-Türk
C
C) Kutadgu Bilig
D
D) Divan-ı Hikmet
Soru 2

I. Ansiklopedi niteliğinde ilk Türkçe sözlüktür.

II. İslamiyet öncesi döneme ait şiirlere yer verilmiştir.

III. Türkçenin bilinen ilk yazılı metnidir.

IV. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

Divanü Lügati’t-Türk ile ilgili yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İslami döneme geçişte görülen ilk eserlerin özelliklerinden biri değildir?

A
A) Dini değerlere bağlılığı anlatmak
B
B) Arapça sözcüklere yer vermek
C
C) Hakaniye lehçesiyle yazılmış olmak
D
D) İslamiyet öncesi şiirin şekil özelliklerini bütünüyle korumak
Soru 4

XIII. ve XIV. yy. da Anadolu bölgesinde gelişen Türk edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
A) Halkın anlayabileceği bir Türkçe kullanılmıştır
B
B) Ürünler genellikle dini ve kahramanlık konuludur.
C
C) Siyasi çalkantıların edebiyata etkisi olmuştur.
D
D) Hece ölçüsü ile ilk ürünler bu dönemde verilmiştir.
Soru 5

İlahi türü ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
A) Hece ölçüsünün 7’li, 8’li kalıpları kullanılır.
B
B) Allah, peygamber, din sevgisi anlatılır.
C
C) Ezgili bir söyleyişi vardır.
D
D) Söyleyeni belli değildir.
Soru 6

Dede Korkut Hikâyeleri’nin özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
A) Eser, 12 hikâyeden oluşur.
B
B) Eserin yazarı Dede Korkut adlı kişidir.
C
C) Hikâyelerde Müslüman Oğuzların iç ve dış savaşları anlatılır.
D
D) Hikâyeler düz yazı ve şiir karışık olarak yazılmıştır.
Soru 7

“Danişmendname” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
A) Halkın kolay anlayabileceği bir dille yazılmıştır.
B
B) Aruz ölçüsünün kalıplarıyla yazıya geçirilmiştir.
C
C) Eser, Çağatay Türkçesiyle yazıya geçirilmiştir.
D
D) Danışmend Gazi’nin İslamiyet uğruna verdiği mücadeleler anlatılmaktadır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi mesnevi türünün özelliklerinden biri değildir?

A
A) Nazım birimi beyittir
B
B) En az 33, en fazla 99 beyitten oluşur
C
C) Uyak düzeni aa/bb/cc ... biçimindedir.
D
D) En uzun nazım biçimidir.
Soru 9

XIII. ve XIV. yy. da Anadolu’da siyasi gelişmelerin, çalkantıların çok olması insanları daha çok dini alana yöneltmiştir.

Bu durum aşağıdaki edebi gelişmelerden hangisinin oluşmasına neden olmuştur?

 
A
A) Destan dönemi Türk edebiyatının oluşumuna
B
B) Modern Türk edebiyatının oluşumuna
C
C) Divan edebiyatının oluşumuna
D
D) Tasavvufi Türk edebiyatının oluşumuna
Soru 10

Dede Korkut Hikâyeleri’nin dil özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
A) Türkçe cümle özellikleri taşımaktadır.
B
B) Benzetme ve tekrarlamaların hiç kullanılmadığı görülür.
C
C) Anlatımda bir destansılık görülür.
D
D) İslamiyet etkisiyle Arapça sözcüklerin kullanıldığı görülmektedir.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Geri dön
AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 4 Testleri:

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 4 Test 1

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 4 Test 2

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 4 Test 3

Açık Lise Türk Edebiyatı 4 Konu Özetleri:

AÖL Türk Edebiyatı 4: Divan Edebiyatı

AÖL Türk Edebiyatı 4: İslam Etkisindeki Türk Edebiyatı

Açık Lise Türk Edebiyatı 4 Online Testleri

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 6 Aralık 2015

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.