Açık Lise Türk Edebiyatı 5 Online Test 2

İçindekiler

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Türk Edebiyatı 5 Online Test 2

AÖL Online Testleri:

Türk Edebiyatı 5 Test: 1

Soru 1

Edebiyat için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  
A
Toplumları birbirine yaklaştırır.
B
Her türlü bilgiyi öğretir.
C
Kültürle arasında sıkı bir bağ vardır.
D
Evrensel bir nitelik taşır.
Soru 2

- - - - , Yenileşme Dönemi Türk Edebiyatı’nın başlangıcı sayılan siyasi bir gelişmedir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  
A
Tanzimat Fermanı
B
Mahmut’un padişah olması
C
Yeniçeri Ocağı’nınkaldırılması
D
Islahat Fermanı
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı I. Dönem sanatçılarından biri değildir?

 
A
Ahmet Mithat Efendi
B
Ziya Paşa
C
Namık Kemal
D
Recaizade Mahmut Ekrem
Soru 4

Gazetecilik Tanzimat Dönemi’nde gelişmiş; ilk özel gazete olan - - - -, - - - -  ve Agâh Efendi tarafından 1860 yılında çıkarılmıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  
A
Tasvir-i Efkâr -Şinasi
B
Cerîde-i Havâdis - Namık Kemal
C
Tercümân-ı Ahvâl -Şinasi
D
Tercümân-ı Ahvâl - ZiyaPaşa
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı I.Dönemi için söylenemez?

 
A
Şiirlerde vatan, millet, özgürlük gibi konular işlenmiştir.
B
Roman, hikâye, tiyatro gibi türler edebiyatımıza girmiştir.
C
Sade bir dil anlayışı savunulmuştur.
D
Sanat için sanat anlayışı benimsenmiştir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde gazeteciliğin gelişmesiyle ortaya çıkan türlerden biri değildir?

 
A
Makale
B
Fıkra
C
Roman
D
Eleştiri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızın ilk edebî romanı sayılır?

 
A
İntibah
B
Araba Sevdası
C
Sergüzeşt     
D
Cezmi
Soru 8

“Vatan Şairi” olarak tanınan - - - -, sanatı halkın bilinçlenip gelişmesi için bir araç olarak görmüştür. Edebiyatımızın pek çok alanında eser veren sanatçı; eserlerinde vatan, ulus, özgürlük, hak, adalet gibi kavramları işlemiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 
A
Namık Kemal
B
Ziya Paşa
C
Muallim Naci
D
Abdülhak Hamit Tarhan
Soru 9

Edebiyatımızda yazılan ilk tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?

 
A
Vatan yahut Silistre
B
Şair Evlenmesi
C
Afife Anjelik
D
Celâleddin Harzemşah
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde Türk edebiyatındaki ilklerden biri değildir?

 
A
Noktalama işaretlerinin kullanılması
B
Roman çevirilerinin yapılması
C
Makale örneğinin yazılması
D
Aruz ölçüsünün kullanılması
Soru 11
  1. Ziya Paşa
  2. Muallim Naci
  3. Namık Kemal

Bu sanatçılar ile aşağıdaki eserler eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır?

  
A
Makber
B
Zavallı Çocuk
C
Zafername
D
Demdeme
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı II. Dönemi için söylenemez?

  
A
Dilde sadeleşme çabaları bırakılmış ve dil ağırlaşmıştır.
B
Açık anlatım yerini, kapalı anlatıma bırakmıştır.
C
Roman türü önemsenmemiş, şiire öncelik verilmiştir.
D
Toplumsal temalar yerine bireysel temalar işlenmiştir.
Soru 13

Türk şiirini geleneklerden kurtararak şiire Batılı bir kimlik kazandıran sanatçı; şiirlerinde aşk, doğa, ölüm, ümit, feryat gibi lirik ve epik duyguları işlemiştir. Şiirlerinin yanı sıra Macerayı Aşk, Sabr ü Sebat, İçli Kız gibi tiyatro eserleri de yazmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?

 
A
Sami Paşazade Sezai
B
Abdülhak Hamit Tarhan
C
Recaizade Mahmut Ekrem
D
Ahmet Mithat Efendi
Soru 14

Aşağıdaki sanatçı - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

  
A
Namık Kemal -Tahrib-i Harâbât
B
Ziya Paşa - Harâbât
C
Recaizade Mahmut Ekrem - Sergüzeşt
D
Sami Paşazade Sezai - Küçük Şeyler
Soru 15

Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir türde yazılmıştır?

  
A
Vatan yahut Silistre
B
Tahrib-i Harâbât
C
Akif Bey
D
Zavallı Çocuk
Soru 16

Edebiyatımıza çeviri yoluyla giren ilk roman aşağıdakilerden hangisidir?

  
A
İntibah
B
Sergüzeşt
C
Telemak
D
Araba Sevdası
Soru 17

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi eserlerinde bireysel duygulara ağırlık vermiştir?

 
A
Namık Kemal
B
Şinasi
C
Ahmet Mithat Efendi
D
Recaizade Mahmut Ekrem
Soru 18

Aşağıdaki eserlerden hangisi Şinasi’ye ait değildir?

  
A
Müntehabât-ı Eşâr
B
Tercüme-i Manzume
C
Durûb-ı Emsâl-i Osmaniye
D
Talim-i Edebiyat
Soru 19

Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?

  
A
Fürûzân
B
Zemzeme
C
Ateşpâre
D
Demdeme
Soru 20

Bu eserde yazar, Bihruz Bey tipi ile mirasyedilik anlayışını ve Batılılaşmayı giyim, kuşam ve gerekli - gereksiz yerlerde Fransızca sözcükler kullanma olarak algılayan anlayışı eleştirmektedir. Bu tür Batılılaşmanın insanı gülünç durumlara düşüreceği vurgulanmaktadır.

Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

  
A
Araba Sevdası
B
Küçük Şeyler
C
Sergüzeşt
D
İntibah
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Benzer testler:

Açık Lise Türk Edebiyatı 5 Testleri

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Türk Edebiyatı 5 Özet Konu Anlatımı

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 23 Ekim 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.