Açık Lise Türk Edebiyatı 5 Online Test 3

İçindekiler

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Türk Edebiyatı 5 Online Test 3

AÖL Online Testleri:

Soru 1

- - - -; insan ve toplum yapısından doğan bütün olay, duygu, düşünce ve hayallerin söz ve yazı ile etkili bir biçimde anlatılması sanatıdır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Edebiyat
B
Tarih
C
Mimari
D
Resim
Soru 2

Edebiyatımızda 1919-1923 yılları arasında verilen eserlere baktığımızda ağırlıklı olarak vatan sevgisi, cesaret, savaşın olumsuzlukları gibi konuların ele alındığını görüyoruz.

Bu bilgiden edebiyatla ilgili çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
İçinde bulunduğu toplumun sosyal ve siyasi yapısından etkilenir.
B
Sosyoloji, tarih, felsefe gibi bilim dallarıyla yakın ilişki içindedir.
C
Toplumların yönlendirilmesinde önemli bir rol oynar.
D
Gerçekleri olduğu gibi yansıtan bir sanat dalıdır.
Soru 3

3 Kasım 1839’da Gülhane Parkı’nda okunan ferman ile o güne kadar dağınık olarak yapılan düzenlemeler derli toplu hâle getirilerek devlet kurumları Batı esaslarına göre yapılandırılmaya başlanmıştır. Bu fermanla Batı düşüncesi, yaşama biçimi ve Batı’daki gelişmelerin örnek alınacağı ilan edilmiştir. Bu parçada sözü edilen ferman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Islahat Fermanı
B
Tanzimat Fermanı
C
Kanuni Esasi
D
Tevhidi Tedrisat Kanunu
Soru 4

I. Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi II. İlk özel gazetenin çıkarılması III. İlk edebî romanın yayımlanması IV. Meşrutiyet’in ilan edilmesi Yukarıda numaralanmış gelişmelerden hangileri Tanzimat edebiyatının oluşumunda etkili olmuştur?

A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
II ve IV.
Soru 5

Tanzimat Dönemi’nde gazeteciliğin gelişmesi ile edebiyatımıza - - - -, - - - -, - - - - gibi türler girmiştir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A
makale
B
deneme
C
mektup
D
fıkra
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat I. Dönem edebiyatının özellikleri arasında sayılamaz?

A
Batı edebiyatından birçok çeviri yapılmıştır.
B
Gazel, kaside gibi eski nazım şekilleri kullanılmıştır.
C
Vatan, hak, uygarlık gibi kavramlar edebiyatımıza girmiştir.
D
Eserlerde toplumsal temalar yerine bireysel temalar işlenmiştir.
Soru 7

Edebiyatımızdaki ilk tiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
İntibah
B
Zavallı Çocuk
C
Şair Evlenmesi
D
Vatan yahut Silistre
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat II. Dönem sanatçıları arasında değerlendirilemez?

A
Abdülhak Hamit Tarhan
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Ahmet Mithat Efendi
D
Muallim Naci
Soru 9

• Edebiyatımızdaki ilk makaleyi yazmıştır. • İlk kez noktalama işaretlerini kullanmıştır. • Batı edebiyatından ilk şiir çevirilerini yapmıştır. Bu bilgiler aşağıdaki sanatçılardan hangisi için söylenmiştir?

A
Ahmet Vefik Paşa
B
Namık Kemal
C
Şemsettin Sami
D
İbrahim Şinasi
Soru 10

Namık Kemal’in çalıştığı gazeteler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A
Tasvir-i Efkâr – Hürriyet – İbret
B
Takvim-i Vakâyi – Tercümân-ı Ahvâl – Hürriyet
C
Cerîde-i Havâdis – Tasvir-i Efkâr – Basiret
D
Tercümân-ı Hakikat – İbret – Takvim-i Vakâyi
Soru 11

I. Tahrib-i Harabat

II. Istılâhât-ı Edebiyye

III. Araba Sevdası

IV. Osmanlı Tarihi

V. Zoraki Tabip

Yukarıda numaralanmış eserlerden hangileri öğretici metin değildir?

A
I ve III.
B
II ve III.
C
III ve IV.
D
III ve V.
11 numaralı soru için açıklama 
Araba Sevdası ve Zoraki Tabip edebi eserdir. Diğerleri öğretici (didaktik: Tarihsel veya bilimsel nitelikli) eserlerdir.
Soru 12

Şiir ve tiyatro türlerinde eserler verdi. Türk şiirini geleneklerden kurtararak şiirimize Batılı bir kimlik kazandırdı. Eşi Fatma Hanım’ın ölümü üzerine yazdığı “Makber” şiiri, döneminde oldukça geniş yankı buldu.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülhak Hamit Tarhan
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Namık Kemal
D
İbrahim Şinasi
Soru 13

Aşağıdaki eserlerden hangisi tür yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A
İçli Kız
B
Küçük Şeyler
C
Âkif Bey
D
Şair Evlenmesi
Soru 14

Akıl ve sağduyuya dayanan - - - - akımına karşılık - - - - akımında hayaller, duygular ve coşkular önem kazanmıştır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A
realizm – klasisizm
B
klasisizm – romantizm
C
parnasizm – realizm
D
sembolizm – romantizm
Soru 15

Edebiyatımızda tutsaklık ve insan ticareti üzerine yazılmış eserlerin en ünlüsüdür. Eserde Dilber adlı bir kahramanın etrafında tutsaklık teması ve görücü usulü ile evlenmenin yanlış yönleri ele alınmıştır.

Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sergüzeşt
B
İntibah
C
Zavallı Kız
D
Dünyaya İkinci Geliş
Soru 16

Sanatçının edebiyatımıza en önemli katkılarından biri Batı yanlısı gençleri Servet-i Fünûn dergisi etrafına toplamasıdır. Edebiyat kurallarını öğreten Talim-i Edebiyat adlı eseri ve yaptığı çalışmalardan dolayı döneminde “üstat” olarak tanınmıştır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Şinasi
B
Namık Kemal
C
Hüseyin Cahit Yalçın
D
Recaizade Mahmut Ekrem
Soru 17

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Demdeme – Muallim Naci
B
Zafername – Ziya Paşa
C
Zehra – Şemsettin Sami
D
Felâtun Bey ile Rakım Efendi – Ahmet Mithat Efendi
Soru 18

Edebiyatımızdaki ilk çeviri roman, - - - -’nın Fenelon’dan çevirdiği - - - - adlı eserdir.

Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A
Ahmet Vefik Paşa – Zor Nikâh
B
Yusuf Kâmil Paşa – Telemak
C
Ahmet Cevdet Paşa – Sefiller
D
Ziya Paşa – Harabat
Soru 19

Tanzimatçılar “toplum için sanat” görüşünü benimsemişlerdir. Bu amaçla edebî metni, - - - -.

Bu parçanın son cümlesi düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

A
kişisel çıkarları için oluşturmuşlardır
B
imge ve söz sanatlarıyla süslemişlerdir
C
halkı eğitmede bir araç olarak görmüşlerdir
D
bireysel konulara ağırlık vermişlerdir
Soru 20

Tanzimat Dönemi’nde önemli dil ve sözlük çalışmaları yapan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şemsettin Sami
B
Sami Paşazade Sezai
C
Abdülhak Hamit Tarhan
D
Ahmet Mithat Efendi
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Benzer testler:

Önceki test: Açık Lise Türk Edebiyatı 5 Online Test 2


Sonraki test: Açık Lise Türk Edebiyatı 5 Online Test 4


Benzer testler:

Açık Lise Türk Edebiyatı 5 Testleri

Türk Edebiyatı Online Testleri Ana Sayfası

Açık Lise Türk Edebiyatı 5 Özet Konu Anlatımı

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 11 Aralık 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.