AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Online Testi 1

İçindekiler

Açık Öğretim Lisesi AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Online Test 2

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Online Test 1

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Fecriati topluluğunun kuruluş bildirisinde yer alan amaçlarından biridir?

A
Halkın ihtiyacına göre eserler vermek
B
Türk edebiyatını, diğer edebiyatların etkisinden kurtarmak
C
“Sanat şahsi ve muhteremdir” ilkesinden hareket etmek
D
Halk şairlerinin şiirlerinden yararlanmak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şahabettin’in düzyazı türündeki eserlerinden biri değildir?

A
Körebe
B
Tâmât
C
Hac Yolunda
D
Avrupa Mektupları
2 numaralı soru için açıklama 
Tâmât (1887) şiir kitabıdır.
Soru 3

Edebiyat-ı cedide olarak da bilinen edebî dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanzimat edebiyatı
B
Servetifünun edebiyatı
C
Fecriati edebiyatı
D
Milli Edebiyat
Soru 4

Servet-i Fünun dergisi - - - - tarafından yazılan “Edebiyat ve Hukuk” adlı çevirinin yayımlanmasıyla kapatılmış, böylece Servetifünun topluluğu dağılmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
A) Cenap Şahabettin
B
B) Tahsin Nahit
C
C) Tevfik Fikret
D
D) Hüseyin Cahit Yalçın
Soru 5

Servetifunun edebiyatının genel özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Şiirde hece ölçüsü kullanılmıştır.
B
Hikâye ve romanlarda realizm akımının etkisinde kalınmıştır.
C
Tiyatro çok önemsenmiş, bu türde önemli eserler verilmiştir.
D
Açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılmıştır.
Soru 6

Halit Ziya Uşaklıgil’in romanlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
A) Betimlemelere ve ruhsal çözümlemelere yer vermiştir.
B
B) Romanlarının konusunu kırsal bölge insanından almıştır.
C
C) Eserlerini ağır bir dille yazmıştır.
D
D) Olayları gerçekçi bir gözle incelemiştir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret ile Mehmet Akif Ersoy’un ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Aruz ölçüsü kullanmaları
B
Toplumsal konuları işlemeleri
C
Realizmden etkilenmeleri
D
Nazmı nesre yaklaştırmaları
Soru 8

Tevfik Fikret’in çocuklar için yazdığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rübab-ı Şikeste
B
Haluk’un Defteri
C
Tarih-i Kadim
D
Şermin
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun Dönemi sanatçılarından biri değildir?

A
Recaizade Mahmut Ekrem
B
Tevfik Fikret
C
Halit Ziya Uşaklıgil
D
Mehmet Rauf
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi’nin temsilcilerinden biri değildir?

A
Namık Kemal
B
Ömer Seyfettin
C
Ali Canip Yöntem
D
Ziya Gökalp
Soru 11

Türk şiirinde sade dille yazan ve heceyi ustalıkla kullanan şairlerden biridir. Yahya Kemal Beyatlı’dan etkilenerek ilk şiirlerini aruzla yazdı. Daha sonra hece veznine ve halk diline yöneldi. Deli Ozan takma adıyla şiirler yazdı. “Çoban Çeşmesi, Han Duvarları” önemli eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Gökalp
B
Faruk Nafiz Çamlıbel
C
Mehmet Emin Yurdakul
D
Halit Fahri Ozansoy
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi’ndeki şiir anlayışlarından biri değildir?

A
Sade dil ve hece ölçüsüyle şiir yazanlar
B
Divan edebiyatı geleneğini sürdürenler
C
Saf şiir anlayışını benimseyenler
D
Halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan manzume yazanlar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi’nin genel özelliklerinden biri değildir?

A
Roman ve hikâyelerde olayların geçtiği yer hep İstanbul’dur.
B
Şiirde halk edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır.
C
Milli kaynaklara yönelinmiş, halkın sorunları dile getirilmiştir.
D
Konuşma dilinin yazı dili hâline getirilmesi için çalışılmıştır.
Soru 14

Milli Edebiyat Dönemi 1911’de, Selanik’te çıkan - - - - dergisiyle başlamıştır. Bu dönemde - - - - edebiyat tarihi alanında çalışmalar yapmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Genç Kalemler - Fuat Köprülü
B
Servet-i Fünun - Muallim Naci
C
Türk Yurdu - Ziya Gökalp
D
Yeni Mecmua - Ali Canip Yöntem
Soru 15

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun aşağıdaki eserlerinden hangisi tür yönünden diğerlerinden farklıdır?

A
Gençlik ve Edebiyat Hatıraları
B
Anamın Kitabı
C
Bir Serencam
D
Zoraki Diplomat
Soru 16

Aşağıdaki eser - sanatçı eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A
Vurun Kahpeye - Halide Edip Adıvar
B
Yaprak Dökümü - Reşat Nuri Güntekin
C
Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D
Eylül - Ömer Seyfettin
16 numaralı soru için açıklama 
Eylül, Mehmet Rauf'un eseridir.
Soru 17

Hikâye, roman ve anı türlerinde eser verdi. Bireysel tutkuları, kadın psikolojisini ve duyarlılığını işledi. “Sinekli Bakkal, Ateşten Gömlek” önemli eserlerinden bazılarıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B
Reşat Nuri Güntekin
C
Refik Halit Karay
D
Halide Edip Adıvar
Soru 18

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ilk romanıdır. Eserde kuşaklar arası çatışma işlenmiştir. Düşünce ve yaşam biçimindeki anlayış farkı bir ailenin dağılmasına sebep olmuştur. Eski devri temsil eden Naim Efendi’nin Batılılaşmayı yanlış anlayan sorumsuz torunlarıyla yaşadığı çatışma ve konaktan ayrılmamak için verdiği mücadele eserin konusunu oluşturmuştur.

Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nur Baba
B
Hüküm Gecesi
C
Kiralık Konak
D
Panorama
Soru 19

Hikâye, seçilmiş olay ve kişiler üzerine kurulur. Olay, kişi, zaman ve mekân ilişkisi okuyucuda gerçeklik duygusu uyandırır. Merak unsuru hikâye boyunca devam eder ve genellikle beklenmedik bir sonla biter. Yazar, rastlantılardan kaçınır. Türk edebiyatında Ömer Seyfettin bu türün öncüsüdür.

Bu parçada özellikleri verilen hikâye türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olay hikâyesi
B
Durum hikâyesi
C
Modern hikâye
D
Halk hikâyesi
Soru 20

Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Toplum için sanat anlayışını benimsemiştir.
B
Şiirlerini “Safahat” adlı kitapta toplamıştır.
C
Şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır.
D
Bazı şiirlerini manzum hikâye tarzında yazmıştır.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Geri dön

Açık Lise Türk Edebiyatı 6 Çıkmış Sınav Soruları ve Online Testleri

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Online Test 1

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Online Test 2

AÖL Seçmeli Türk Edebiyatı 6 Online Test 3

Açık Lise Türk Edebiyatı Online Testleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 25 Şubat 2016

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.