Eğitimde Satranç

İçindekiler

Eğitimde Satranç

Atakan KÖKSAL (*)

Eğitimde Satranç: Özet

Satranç, içinde farklı türde bir çok öge bulunduran, birbirine aykırı bir çok şeylerden oluşan ve ataklara dayalı bir eğitimsel etkinlik olarak kabul edilmektedir. Eğitimsel olarak ise, satrancın yaratıcılığı, okumayı, zekayı, muhakeme ve düşünme becerilerini geliştirdiği görülmektedir. Ayrıca satranç, hayal gücünü de geliştirir. Araştırma sonuçları satrancın örencilerin öğrenmeleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bazı ülkeler satrancı eğitim programları çerçevesinde ayrı bir ders olarak okutmaktadırlar. Ülkemizde de satrancın eğitim programına girmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların ayrı bir ders olarak programa alınması ve örenci gelişimine ne düzeyde katkıda bulunduğunu belirlemek için Türkiye’de de çalışmalar yapılmalıdır.

Eğitimde Satranca Giriş

Kralların oyunu veya kral oyunu olarak bilinen satranç, içinde ayrı cinsten birçok öğe bulunan, birbirine az çok aykırı bir çok şeylerden oluşan ve ataklara dayalı bir eğitimsel etkinliktir. Kuralları olsa da yaratıcı zeka gerektirir. Hayal gücünü geliştirir. Einstein’ın ifade ettiği gibi “Hayal gücü bilgiden daha değerlidir. İşte bu yüzden satranç mükemmel bir zihin sporudur.

Satrancın Kısa Tarihi

Satrancın Eğitim Sistemine Girişi

Tüm dünyada yapılan araştırmalarla satrancın önemi kabul edilmekte ve eğitimdeki gerekliliği onaylanmaktadır. Bu bölümde bu araştırmalardan bazıları incelenecektir.
Satranç yaklaşık 50 yılı bulan bir süredir Rus okullarında ders olarak okutulan ve programın önemli bir parçası olan bir branş olmuştur. Satrancın, çocukların problem çözme ve muhakeme yeteneklerine sağladığı katkı birçok ülkede yapılan araştırma ve deneylerle ortaya konmuştur. Satrancın gerçek önemini ilk fark eden Ruslar olmuştur ve satrancı her yaş grubuna ders olarak okutmuş ve yetenekli oyuncularını geliştirebilmek amacıyla satranç okulları açmışlardır (Milat, 2006).

Belli bir dönemden sonra Batı Dünyası da satranca hak ettigi itibarı göstermiş, Avrupa’dan sonra ABD ve Kanada‘da en kapsamlı araştırmaları yaparak satranca eğitim sürecinde saygın bir yer ayırmışlardır. ABD’de California eyaletinde okul sonrası aktivitesi olarak satranç oynanması özendirilmektedir. Okul sonrası satranç projelerinden en önemlisi ise gönüllü anne babaların on bir yaş civarındaki çocuklarına satranç oynatmaları olmuştur. Berkeley’deki okullarda düzenlenen okul sonrası aktivitelerinde ilk satranç şampiyonu Elizabeth Shaughnessy olmuştur. Onun satranç projesi Berkeley’deki 30 kadar ilkokula yayılmıştır (McDonald, 2006).

New York’da ise Amerikan Satranç Kurumu “Okullarda Satranç” projesiyle kurulmuştur. Manhattan Satranç Kulübü Amerikan Satranç Kurumuna organizasyonlarda ve okullarda turnuva düzenlenmesinde yardımcı olmuştur. Öğretmenler akademik başarılarını satrançla geliştiren öğrenciler olduğunu ifade etmişlerdir (McDonald, 2006).

Amerikan Satranç kulübü tarafından 1990 yılında yayınlanan Palm Raporunda (Shapiro, 2004), şehir merkezinde satrançla tanışan çocuklara egitici yararlarını açıklanmıştır. Palm tarafından hazırlanan 37 sayfalık Palm raporu sonuçları çocuklara yöneliktir. Çünkü satranç onlara öngörüyü, uzun vadeli plan yapmayı ve sürdürmeyi ögretmektedir (McDonald , 2006).

Satranç öğretiminde kurallardan biri bir parçaya dokunulduğunda, dokunulan parçayı satranç tahtası üzerinde kuraldışı bir pozisyon olmayacak şekilde hareket ettirmek gerekmektedir. Bu disiplini oyuncular bilir ve taşlara dokunmadan önce algılayabildikleri en iyi hamleye odaklanmaya çalışmaktadırlar (Alexander, 2005). (Hayattaki gibi: İyice düşün sonra hamle yap. Ki, sonradan başın ağrımasın.)

Bir psikolog olan Groot tarafından 1960 yılların öncesinde satrancı eğitim aracı olarak dikkat çekmiştir. Onun teorisi, ustaların acemi oyunculara göre oyunun farklı yönlerini hafızalarında daha iyi tuttuklarını ve daha iyi organize ettikleri olmuştur. Bu yazar çalışmasını Rus satranç oyuncuların düşünme yetenekleri üzerine yapmıştır ve okullu satranç ustaları ile oyunu yeni ögrenenler arasında farklı yaklaşımlar oldugunu gözlemiştir. Ona göre ustalar yalnızca hafızalarını degil, çok karışık durumlarda bile birkaç saniyede durumu tanımlayabilmektedirler (Alexander, 2005).

Dauvergne (2001) yayınlanmış olan “Satranç için durum, çocuklarımızın akıllarını geliştirmek için bir araç gibidir” adlı makalesinde şunları savunmuştur. Satranç:

 • Zekanın IQ degerini artırır.
 • Problem çözme yetenegini destekler, zor ve soyut kararları bagımsızca nasıl verilecegini ögretir.
 • Okumayı, hafızayı, dili, ve matematiksel yetenekleri geliştirir.
 • Zor, yaratıcı ve orijinal fikir üretmeyi
 • Kısa süre altında hızlı ve kesin karar vermeyi saglar, bu yetenek de okulda sınav sonuçlarına yardım
 • Nasıl mantıklı ve etkili düşünülecegini ögretir, birçok seçenek arasından en iyisini seçmeyi ögretir.
 • Düşük başarılı zeki çocukların mükemmellige ulaşmak ve nasıl çalışmalarını gerektigini ögrenirken, karşılaştıkları zorlukla mücadele etmelerini
 • Esnek plan yapmanın önemini, konsantre olmanın ve kararın dolaylı sonuçlarını gösterir (McDonald, 2006).

John Artise, Chess and Education (Satranç ve Egitim) konulu araştırmasında şunları öne sürmektedir: Görsel uyarı herhangi bir diğer uyarıdan daha çok hafızayı güçlendirme eğilimindedir… Satranç hafızayı gerekli alanlarda en çok etkiyi yapan ve hafızayı geliştiren mükemmel bir alıştırma yöntemidir (McDonald , 2006).

Frank “Chess and Apptitudes (Satranç ve Dogal Yetenekler)” adlı çalışmasında (1973–1974) iyi satranç oynamakla, üç boyutlu, sayısal, idari ve kagıt üstü yeteneklerde belirgin bir korelasyon olduğunu göstermiştir. Bu da satranca olan yetenek sadece bir iki yetenegin sonucu degil, daha fazla sayıda olan ve satranç tahtası başında topluca kullanılan yeteneklerin sonucu oldugunu göstermektedir. Satranç bireyin tüm yeteneklerini kullandıgı bir oyundur. Aynı zamanda bireyde sayısal ve sözel yetenekleri geliştirdiğini gözlemiştir. (McDonald, 2006).

1977-1979 yıllarında Hong Kong’da Çin Üniversitesinde Wang Fung, satranç oyuncularının matematik ve fen test sonuçlarının %15 oranında geliştirdigini göstermektedir (McDonald, 2006).

1986 yılında “Chess and Education” adlı makalede satrancın oyun gibi insan fikirlerini nasıl geliştirdigi şöyle açıklamaktadırlar: Bilim adamları insan yeteneginin nasıl geliştigi gibi genel sorularla ilgilendik. Aslında, satranç bilişsel psikoloji ile yakın ilişkili olarak tanımlanmaktadır. Çünkü biliş anlamamızın merkezinde yer almaktadır. Insanları bilgi işleme ve bilişsel yeteneklerinin sınırını zorlamaya neden olmaktadır, çünkü satranç düşünme sürecinde çok önemli bir yer tutar (McDonald, 2006).

1994–1997 yılları arasında yine ABD’nin Texas Eyaletinde gerçekleştirilen araştırmada, 3. ve 5. sınıflar arasında satranç kulübüne katılan ögrencilerin okuma ve matematik alanlarında, diger ögrencilerden iki kat daha fazla gelişim gösterdigi saptanmıştır. Proje Texas Akademik Yetenekleri Degerlendirme Kurulu tarafından desteklenmiş ve çalışmalar sonunda Texas Eyaletinde satranç ders olarak okutulmaya ve okullar arası satranç ligleri düzenlenmeye başlanmıştır. Yine bu proje sayesinde satranç Dallas Texas Üniversitesinde ders olarak okutulmaya başlanmıştır (McDonald, 2006).

John Christianen’ ın yürüttügü “Satranç ve Kavrama Çalışmaları”, Belçika’da Assenede Belediye Okulunda yürütmüştür (1974 -1976). Yaşları ortalaması 11 olan 20 kişilik ögrenci grubunu ikiye bölmüştür. Tüm ögrencilere Piaget testler ve PMS testleri vermiştir. Testler beşinci ve altıncı sınıfın sonlarında uygulamıştır. Deney grubuna 42 saatlik temel  satranç dersi verdikten sonra satranç oyuncularında farklı sonuçlar görülmüştür. Testler sonunda ögrencilerde bir yıl içinde başarıları 11 ‘den 16 ‘ya yükselmiştir (McDonald, 2006).

Dünyada 26’ncı sıradayız, konumumuzu daha iyi yerlere taşıyoruz. Geçen yıl, 21 ülkenin katıldığı Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası’ndan 35 madalyayla ayrıldık. A Milli Takımımız, 42’nci Dünya Satranç Olimpiyatları’nda 6’ncı oldu. Rusya, Norveç, ABD ve Ukrayna gibi bu sporda güçlü rakiplerimizi yakaladık.

Ferguson egitimini La Salle Üniversitesinde yapmıştır. Halen Pennsylvania da Bradford’daki Amerikan Satranç Okulunun yöneticiligini yapmaktadır. Ferguson birkaç kaynaktan satrancın hafızayı ve tüm akademik performansı geliştirdigini ortaya kanıtlarla koydugunu ileri sürmektedir (Ferguson, 1991). Bu kaynaklardan bir tanesi Belçika okul satranç programıdır (McDonald, 2006).

Dr. Ferguson Developing Critical and Creative Thinking Through Chess (Eleştirisel ve Yaratıcı Düşüncenin Satranç Yoluyla Geliştirilmesi) projesini 1979–1983 yılları arasında zeka olarak yetenekli çocukların araştırılması üzerine yapmıştır. Bradfort Egitim Müdürlügü 7., 8. ve 9. sınıf ögrencilerini katılımcı olarak almıştır. Temel bagımsız degişkenler satranca yaklaşım, bilgisayara yaklaşım ve satranç dışı konulara yaklaşım olarak belirlenmiştir. 32 hafta boyunca her grup haftada bir kez ilgili-etkili bulunmuştur. Bu çalışmanın ilk yönü eleştirisel düşünce üzerine olmuştur.

“Watson-Glaser Eleştirisel Düşünce Testi”ne satranç grubunda ortalama artış %17.3 olmuştur. Çalışmanın ikinci bölümü yaratıcı düşünce olarak belirlenmiştir. Satranç grubu burada da diger gruplara büyük fark atmıştır. En şaşırtıcı gelişme özgünlük konusunda olmuştur. Yalnızca yaratıcılıgın gelişmesi bekleniyordu ancak konuşma akıcılıgının hiç veya çok az olması beklenirken çok üst düzeyde çıkması çok şaşırtıcı olmuştur (Ferguson, 1995).

 • Talisina’da Kishinev’in yöneticiliğinde iki yıllık bir çalışmayla satranç egitimi almış öğrenicilerde tüm konularda artış gözlenmiştir. Öğretmenler öğrencilerin hayal güçleri için hafızalarını geliştirdiklerini yeteneklerini daha iyi organize ettiklerini belirtmişlerdir (Moldovya Egitim Bakanlıgı, 1985).

Venezuelâ deneyi “Learning to Think Project” (Düşünmeyi Ögrenme Projesi) satrancın “Wechsler Çocuklar için Zeka Testi” ile ölçülen zeka seviyesini artırıp artırmadıgını araştırmak üzere yapılmıştır. Erkekler ve kızlar bir yıldan az bir sürede satranç çalıştıktan sonra zeka düzeylerinde (lQ) ciddi artışlar gözlenmiştir. Çalışmanın başarısı satrancı Venezuela’da 1988–1989 yıllarında satrancı ders programına girmesini saglamıştır (Ferguson, 1995).

Satrancın ögrencilerin tüm IQ skorlarını yükselttigini görülmektedir. Çocuklar için kullanılan Wechsler Zeka Ölçeginde Venezuelâ’da, 4000’den fazla ögrenci üzerinde denenen, 4,5 ay sistematik olarak satranç oynayan çocukların çogunda IQ skorlarında önemli artış bulunmuştur. Burada sosyo- ekonomik durumları ve kız-erkek karışık gruplar kullanılmıştır. Ama sonuçlarda cinsiyet ya da sosyo-ekonomik durumlarının IQ degerleri ile ilgili bir bulgu bulunmamıştır. Hükümet çok etkilenmiş ve Venezuelâ’ da tüm okullarda satranç ders olarak 1988-1989 yılından itibaren okutulmaya başlanmıştır (Ferguson, 1995).

Çocuk Satranç Olimpiyatları Araştırması

Satrancın Hafıza Gelişimi ve Sözlü Düşünmeye Katkısı

1987–1988 yıllarında M.J. Ryan adlı Okulda tüm 6. sınıf ögrencilerinin satranç oyununa ve satranç derslerine katılması istenmiştir. Çocuklardan hiçbiri daha önceden satranç oynamasını bilmemektedir. Bu deney Ferguson ve diger çalışmalardan daha yogun olmuştur. Bu proje 21 Eylül 1987’ den 31 Mayıs 1988’ e kadar sürmüştür. Bagımlı degişkenler California Başarı Testleri bölümünden elde edilen Bilişsel Yetenekler Hafıza Öntesti ve Sözlü Düşünme Öntesti elde edilen test sonuçları olmuştur. Farklılık öntest ve sontestlerin testle istatistik ölçümü yapılarak elde edilmiştir. Katılan sınıfların IQ degerleri 104,6 olarak belirlenmiştir. Tüm öğrencilerden tamamen benzer satranç dersleri almaları istenmiştir (ABD Çocuk Satranç Olimpiyatları Öğretim Programına göre). Toplam 14 çocuğun hepsi (9’ u erkek ve 5’ i kız) öntesti ve son testi tamamlamıştır. Genellikle öğrenciler haftada iki veya üç saat satranç dersi almışlar ve günlük diger zamanlarda satranç oynamışlardır. Çoğu öğrenci okul dışı satranç turnuvalarına katılmıştır. 7 kez Okullarda Satranç Şampiyonasında ve iki kez de uluslar arası şampiyonalara katılmışlardır. Öğrencilere uygulanan öntest ve son test sonucunda aşağıdaki grafik elde edilmiştir (bkz. Gafik 2) (McDonald, 2006). Grafik 2’de görüldüğü gibi son testte öğrencilerin puanları yükselmiştir.

Horgan “Chess as a way to Teach Thinking” (Düşünmeyi Öğretme Aracı olarak Satranç) adlı çalışmasında satrancı bağımsız bir değişken olarak tanımlamıştır. Horgan ilköğretim öğrencilerinin yüksek dereceli oyuncuların arasında yer alması durumunda yetişkinler kadar zor ve karmaşık problemlerin üstesinden gelebileceği sonucuna varmıştır (McDonald, 2006).

Satrancın Okuma Puanları Ile Ilişkisi

Margulies “The Effect of Chess on Reading Scores: Districk Nine Chess Program Second Year Report” adlı 1991 yılındaki çalışmasında satranç oynayanların kesin bir şekilde okuma yeteneklerinin arttığını ortaya koymaktadır (McDonald, 2006).

Marina’da satrançla yapılan deneyde sadece 20 günlük bir satranç eğitiminden sonra ciddi şekilde akademik performansın arttığı gözlenmiştir. Marina ortaokulu matematik bölümü başkanı Stephenson öğrencilerinin % 55’inin satranç eğitiminden sonra akademik performanslarının arttığını belirtmektedir (McDonald, 2006).
New York’ta egitimciler Roberto Clemente Okulu raporunda satrancın yalnızca akademik performansı değil aynı zamanda sosyal performansı arttırdığı belirtilmişlerdir. 1988 yılında, okulun özel egitim bölümü yöneticisi olan Brown ve öğretmen Florence Mirin özel eğitim öğrencilerinde satrancın akademik çalışmaya etkisini araştırmaya başlamıştır. Çalışmaya başladıklarında yalnızca 15 ögrenci bu bölüme kayıtlı iken iki yıl sonra bu sayı 398’e yükselmiştir. Brown’a göre etki olaganüstü olmuştur. Ayrıca Brown raporunda şunları belirtmiştir: Satranç ögrencilerin yalnızca matematik ve okuma becerilerini geliştirmiyor, aynı zamanda sosyalleşmelerini de artırıyor. Bizim çalışmamız gösteriyor ki satranç oynamaya başlayan çocuklarda ders asmalar ve ders dışı tartışmalar % 60 oranında azalmıştır (McDonald, 2006).

1995–1996 yıllarında 5 okuldan iki sınıf seçilerek (N=112) öğrencilere satranç eğitimi verilmiştir. Satranç programındaki öğrenciler yıl sonunda önemli okuma skorları elde etmişlerdir. Satranç dersleri ile öğrencilere notlar verilmiştir. Kontrol grubuna ise (N=127) temel eğitim dersleri verilmiştir. Kontrol grubu öğretmenleri ise isteğe bağlı olarak boş zamanlarında satranç oynamışlardır. Ancak, bu boş zamanlarında öğrenciler daha çok okuma, matematik veya sosyal çalışmalara ayırmışlardır. Kontrol grubu böylece satranç grubundan daha çok öğretim görüp okumuşlardır. Son testlerde satranç grubu okumaları kontrol grubundan çok daha etkili olduğu gözlenmiştir (McDonald, 2006).

İyi bir öğretmenin kullanabileceği en iyi motivasyon araçlarından biri eğitici oyunlardır. Çocuklar oyunları sever. Satranç onlara problemleri çözmek için gönüllü olmalarını ve zamanlarını tamamen mantıksal düşünmeye harcamalarını sağlamaktadır. Geleneksel bir sınıfta öğrenciler 15 dakika oturmaktan sıkılırlar. Satranç problemlerin değişikliğini ve kalitesini sağlar. Langen (1992)’in ifade ettigi gibi: “ortalama bir satranç oyununda ortalama 70-90 pozisyon vardır. Fakat oyundaki pozisyon asla tekrar etmez “ bu da öğrencinin sıkılmasını ve dikkatinin dağılmasını önler (McDonald, 2006).

Bazı insanlar tüm satranç oyuncularını donuk ve anti-sosyal kişiler olarak düşünür. Aslında bu böyle değildir. Örneğin Almanya doğumlu matematikçi Emanuel Lasker 21 yaşında satranç ustası olmuştur. 1894 den 1921 e kadar 27 yıla yayılan Ikinci Dünya Satranç Şampiyonu olmuştur. Satrancın yanı sıra diger oyunları oynamaktan da zevk aldığı ifade edilmektedir. Lasker’in ayrıca matematik, ekonomi ve psikoloji ile ilgilenmekten zevk duydugu bilinmektedir. New York’ta 1941 yılında 72 yaşında ölmüştür (Alexander, 2005).

Tüm bu bilimsel çalışmalara daha bir çok örnekler eklemek mümkündür. Daha kesin sonuçlar için çok daha kapsamlı deneysel çalışmalara gereksinim var. Ancak, literatürdeki bu çalışmalar ışığında diyebiliriz ki; satranç kesinlikle bir eğitim aracıdır.

 • Satranç her türlü (zihinsel ve bedensel) güce yer vermektedir.
 • Satrançta pratik yapmak için bol miktarda problem vardır.
 • Satranç problem çözeni anında ödüllendirir veya anında cezalandırır.
 • Satranç tam olarak kullanıldığında iyi bir düşünce sisteme üretir.
 • Dikkatin bir konu üzerinde toplanması sağlar.
 • Sabırlı olunmasını sağlar.
 • Yaratıcı ve üretken olmayı sağlar.
 • İnsanları disipline eder.
 • Her ne koşulda olursa olsun mücadele etmeyi öğretir.
 • Zor koşullarda doğru ve çabuk karar vermeyi öğretir.
 • Özgüven kazandırır.
 • Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir.

Satranç yüzyıllardır var olmasına rağmen eğitimde araç olarak kullanılmaya göreli olarak yeni başlandı. Şu an otuz gelişmiş ülkede zorunlu ders olarak okutulmaktadır. Ülkemizde de Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı arasında 2 Haziran 2005 tarihinde yapılan protokolle okullarımızda satranç eğitimi verilmesi ve böylece daha fazla öğrencinin satrançla buluşması için okullarda satranç seçmeli ders olarak konularak önemli bir adım atılmıştır. Veli, öğrenci ve okul idarecilerin satrancın değerini anlamasını beklemeden Bakanlığımızın belki bir adım daha atarak satrancı zorunlu ders olarak koymasının uygun olacağı önerilebilir. Bunlara ek olarak, öncelikle öğretmenlere satranç öğretilmelidir. Ayrıca, öğretmen adaylarının satranç öğrenebilmeleri için eğitim fakülteleri ders programlarına satranç ayrı bir ders olarak yada diğer derslerin içine yerleştirilerek verilebilir.

(*) Atakan KÖKSAL’ın (Öğretmen, Çankaya Mimar Sinan İlköğretim Okulu Ankara) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi yayınlanan makalesidir. Makaleyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayın!

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 5 Mayıs 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.