Adli Bilişim Mühendisliği nedir? Ne iş yapar? İş olanakları Nelerdir?

İçindekiler

Adli Bilişim Mühendisliği nedir? Ne iş yapar? İş olanakları Nelerdir?

Soru 1. Adli Bilişim Mühendisliği nedir?

Cevap1: Günümüz dünyasında internetin yaygınlaşması, kişisel bilgisayarlarla akıllı cihazların kullanım oranının artması ve kişisel bilgilerin sayısal ortamlarda depolanmasına paralel olarak, bu bilgilere yetkisiz erişmek isteyenlerin sayısı da artmıştır. Yetkisiz erişim ve internet korsanlığı (hacker) siber suç kavramını ortaya çıkarmıştır. Devletleri dahi etkileyen bu tehditlerle mücadele edebilmek için Adli Bilişim Mühendisliği (Digital Forensics Engineering) disiplini ortaya çıkmıştır. Bölümümüz bilişim hukuku, bilgi güvenliği, siber güvenlik ve bilişim suçu ile ilgili delil toplama süreçlerinin adli takibi, analizi ve siber suçlarla mücadele edilmesi amacıyla kurulmuştur.

Ülkemizde bulunan tüm kurumlar internet altyapısına sahiptir ve bu kurumların çoğu bilgilerini elektronik ortamda saklamaktadır. E-devlet uygulamasıyla birlikte tüm vatandaşların bilgileri sayısal ortamda depolanmıştır. Ayrıca özel şirketler, işletmeler, holdingler vb. kurumlarda internet ve bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanmaktadır.

Bilişim teknolojilerinin yaygın olarak kullanılması bu bilgilerin korunması gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır. Tüm Dünya’ nın önem verdiği bilgi güvenliği hususunda ülkemizde de önlemlerin alınmaya başladığı görülmektedir. Bu noktada bilgi güvenliği sağlama, siber suç ve olaylara müdahale etme gibi gereklilikler meydana gelmiştir.

Adli bilişim mühendisliği tüm bu konularda uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlayan mühendislik dalıdır.

Adli Bilişim Mühendisliği 2018 Taban Puanları için tıklayın!Soru 2- Adli Bilişim mühendisliğinin amacı nedir?

Cevap2- Adli bilişim mühendisliği temel mühendislik eğitimiyle beraber alana yönelik derslerle kişilerin bu alanda uzmanlaşmasını amaçlamaktadır.

Eğitimin temel üç amacı bulunmaktadır.

Birinci amacı kurum ve kuruluşlarda suç oluşmadan gerekli önlemleri alarak kurumun zarar görmesini engellemektir. Bilişim sistemlerinin seçilmesi, planlanması, doğru yapılandırılması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınarak korunaklı hale getirilmesi bilgilerinin kazanılması gerekmektedir.

İkinci amacı bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlarla ilgili verileri doğru almak, analiz etmek ve raporlandırmaktır.

Üçüncü amacı ise eğitimin verildiği ülkede bulunan dijital suçlarla ilgili yasal düzenlemelerle ilgili yeterli bilgiye sahip olmaktır. Bu nedenle müfredat içerisinde mutlaka eğitimin verildiği ülkeye ait yasal mevzuatlar ve sorumluluklarla ilgili bilginin kazandırılması gerekmektedir.

Üç temel amacın sağlanabilmesi için gerekli olan uygulamalı ve teorik dersler belirlenerek öğrencilerin mezun olduktan sonra yeterli bilgiye sahip olabilmeleri amaçlanmıştır.

Soru 3- Bölümün yurtdışı örnekleri var mı ve nelerdir?

Cevap 3- Evet bölümün yurtdışında birçok örneği var. Ülkemizde ilk olarak Fırat Üniversitesi´nde açılmış olan adli bilişim mühendisliği alanında yurt dışında birçok üniversitede eğitimler verilmektedir. Bu üniversite ve bölümler aşağıda verilmiştir.

ProgramUniversity
DigitalForensic programı lisans ve lisansüstü programıAbertayÜniversitesi, 2015
DigitalForensics Lisans ve yüksek lisans programıSam HoustanState Üniversitesi, 2015
Marshall ForensicScience merkezi kurs programlarıMarshall Üniversitesi, 2015
Computerforensic sertifika programıBirmingham Alabama Üniversitesi, 2015
DigitalForensic Kurs programıRhode IslandaUniversitesi, 2015
DigitalForensics Lisans ProgramıBloomsburg Üniversitesi, 2015
CriminalJusticeandCriminology Fakültesi

DigitalForensic Kurs programı

BallState Üniversitesi, 2015
ComputerForensics yüksek lisans programıWestminster Üniversitesi, 2015
ComputerForensics lisans programıLiverpool John Moores Üniversitesi, 2015
ComputerForensics yüksek lisans programıSouth Wales Üniversitesi, 2014
Forensic Computing lisans programıBirmingham City Üniversitesi, 2015
ComputerForensics Kurs programıGeorge Mason Üniversitesi, 2015
ComputerandDigitalForensics lisans programıTeesside Üniversitesi, 2015
Forensic Computing Lisans ProgramıPortsmouth Üniversitesi, 2015
ComputerForensics Lisans ProgramıSunderland Üniversitesi, 2015
Forensic Computing Lisans ProgramıDe Montfort Üniversitesi, 2015

 

Soru 4- Mezun olduktan sonraki iş alanları nelerdir?

Cevap 4- Adli bilişim mühendisliğinin amacı, kurumların ya da özel sektörde bilişim alanında faaliyet gösteren firmaların ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirmektir. Mezunlar bilişim suçlarından kurumu ya da firmayı koruyacak vasıflı uzmanlardır. Bilişim suçları ile ilgili adli vakalarda kanun ve yönetmeliklerin istediği biçimde deliller ve bilgiler sunabilmekte bölümün amaçlarındandır. Bu nedenle programdan mezun olan kişiler, şirket veya kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak adli yazılım, adli donanım, kanun ve yönetmeliklerle ilgili iş çözümleri üretme ve yürütme konusunda deneyimli olacaklardır.

Adli Bilişim mühendisliği uygulanabilir bir eğitim programı takip etmek suretiyle bu farklı sektör ve kuruluşlarda öğrencilerin doğrudan istihdam edilmesini hedeflemektedir. Bölümden mezun olacak Adli Bilişim mühendisleri, bilgisayar ve teknolojilerinin kullanıldığı herhangi bir endüstri dalında, yazılım, sistem ve bilgisayar ağları, bilişim suçları, yasal sorumluluklar, bilişim suçlarından korunma konularında çağdaş bilgilere sahip ve istihdam edilecek kurum ya da kuruluşun belirtilen sorunlarla karşılaşmasını engelleyebilecek özelliklere sahip olacaklardır. Bu konularda ihtiyaç duyulan yetişmiş insan gücüne önemli katkılarda bulunabileceklerdir. Özellikle son yıllarda artan bilişim kaynakları üzerinden işlenen adli vakalardan dolayı birçok devlet kuruluşu özel sektörden adli bilişim uzmanlığı hizmetleri satın alma yoluna gitmektedir. Adli Bilişim Mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler bu alanda mevcut bulunan insan gücü açığını büyük oranda karşılamayı amaçlamaktadır.

Soru 5- Bölümü kazandığımda ücret ödeyecek miyim?

Cevap 5– Hayır. Adli bilişim mühendisliği öğrencileri üniversiteye kayıt yapılan ilgili akademik yıla ait ÖSYM kılavuzunda belirtilen harç ücreti dışında herhangi bir ücret ödememektedir.

Soru 6- Amerika da bulunan Sam Houstan State Üniversitesi ile yapılan 2+2 programı öğrenci alımı yapıyor mu? Tercih edilebilir mi?

Cevap 6- Hayır. 2+2 yurtdışı(UOLP) programımız henüz öğrenci almamaktadır. Öğrenci alımı yapan bölüm 4 yıl Fırat Üniversitesinde eğitim görecektir.

Adli Bilişim Mühendisliği 2018 Taban Puanları için tıklayın!

Soru 7- Eğitimin içeriği nelerdir?

Cevap 7- Bölümde temel ortak dersler (Türk Dili, Yabancı Dil, İnkılap Tarihi, Mühendislik Matematiği vs..), Algoritma ve Programlama Dilleri, Bilişim Suçları Donanımları, İşletim Sistemleri, Bilişim suçu İnceleme Yazılımları, Bilgi Güvenliği Yönetimi gibi dersler okutulmaktadır. Bölümde staj uygulaması da yapılmaktadır.  Ayrıca detaylı olarak da ilgili link incelenebilir.

Ders Listesi İçin Tıklayınız.

Soru 8- Öğrencilerin kazanımları neler olacaktır?

Cevap 8- Lisans eğitimi toplam 4 yıl süre ile 186 ders saatini kapsamaktadır. Derslerin 120 saati teorik 66 saati ise uygulama dersidir. Uygulama derslerinin oranı %36 teorik derslerin oranı ise %64 ‘dür. 107 saatlik ders bölümle ilgili teknik dersleri, 14 saatlik ders hukuksal içeriği, 29 saatlik ders temel mühendislik derslerini, 30 saatlik ders ise staj ve işyeri eğitimini kapsamaktadır.

Oluşturulan Müfredat ile her bir öğrenci için aşağıda belirtilen kazanımların sağlanması amaçlanmıştır.

 • Temel mühendislik düşüncesinin kazandırılması
 • İyi derecede bilgisayar ve ağ bilgisi edinme
 • Adli bilişim incelemelerinde kullanılan yöntemlerin, yazılımların ve donanımların uygulamaları olarak öğrenilmesi
 • Yasal sorumlulukları, ceza hukukunu ve kişisel verilerle ilgili yasal düzenlemelerin öğrenilmesi
 • Sosyal becerilere sahip olabilme ve takım çalışmasına uyum sağlamak
 • İyi derecede uygulama becerisine sahip olarak iş yaşantısına kolay adapte olması

Soru 9- Laboratuvar altyapısı ne durumdadır?

Cevap 9- Bölümümüze ait öğrencilerin aktif olarak katılıp uygulama ve teorik derslerini işleyebileceği bilgisayar laboratuvarı ve derslikler bulunmaktadır. Ayrıca Adli bilişim inceleme ve uygulamalarının yapılabileceği içerisinde donanım ve yazılımsal ürünlerin bulunduğu laboratuvar ile siber güvenlik uygulamalarının yapılabileceği laboratuvar çalışmaları sürdürülmektedir. Önümüzdeki yıldan itibaren kullanılabilir hale getirilmesi planlanmaktadır.

Soru 10- Adli bilişim mühendisliğini tercih etmenin avantajları nelerdir?Cevap 10- Bilişim ve Teknoloji alanında gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar sayesinde, teknolojideki kat edilmiş olan mesafe global olarak çok iyi bilinmektedir. Türkiye’nin bu yarışta yerini alması ve özellikle bilim adamı ihtiyacını karşılaması gerekmektedir, dolayısı ile Adli Bilişim Mühendisliği alanındaki lisans programları büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde Adli Bilişim Mühendisliği alanında bilimsel çalışmalar yapabilecek yetişmiş insan gücü açığı oldukça fazladır. Bu alan için gerekli bilişim ve teknik elemanları yetiştiren ön lisans programlarından, açığın kapatılması beklenemez. Çünkü üniversitelerden yapması beklenen birçok projede yüksek teknoloji kullanılmaktadır ve bilimsel çalışmaların mühendislik seviyesine aktarılabilmesini sağlayacak araştırmacılara ihtiyaç duyulmaktadır. Adli bilişim mühendisliğinden mezun olan kişiler, ülkemizde önemi yeni anlaşılan bu alanda eğitim veren ilk ve tek bölümünden mezun olmuş olacak ve bu alanın öncüleri olacaklardır.

Soru 11- Bölümü tercih ettiğimde Amerika’ya gidecek miyim?

Cevap 11- Hayır. Bölümün zorunlu olarak gönderdiği bir süreç şimdilik bulunmamaktadır.

Soru 12- Staj ve işyeri eğitimi yapabileceğim yerler nelerdir?

Cevap 12- Adli Bilişim Mühendisliği staj alanlarını, bilişimin kullanıldığı tüm devlet kurum ve kuruluşları; özel bürolarda, Adliyeler, Adli Tıp, nüfus müdürlüğü, emniyet kuruluşları vb. den bölümün uygun gördüğü yerler oluşturmaktadır.

Soru 13- Zorunlu Yabancı dil hazırlık eğitimi alacak mıyım?

Cevap 13- Hayır. Yabancı dil hazırlık eğitimi Yüksek Öğretim Kurulu tarafından isteğe bağlı bırakılmıştır. Bölümümüzü tercih eden öğrenciler isterlerse Yabancı Diller Yüksekokulunda 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi görebilirler fakat bu zorunlu değildir.

Soru 14- Adli Bilişim Mühendisliği nerede?

Cevap 14- Fırat Üniversitesi Rektörlük Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi 4. Katı ELAZIĞ

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 13 Eylül 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.

Adli Bilişim Mühendisliği nedir? Ne iş yapar? İş olanakları Nelerdir? (4 Yorum)

 1. Bölümümüz bu yıl mezun verdi. Ve işe girme konusunda hiçbir problem yaşanmamakta. 3. ya da 4. sınıf öğrencilerinden bir grubu kadar kişiyi Ankara da delil incelemeleri için teklif bile sunulmuştur. Ve yeni mezunlar bizi motive eden maaşlar almaktadırlar. Öyle ki yeni mezun olan bir abimizin Siber güvenlik şirketinde ilk maaş olarak 5800 e başladıgını bilmekteyiz.
  Dünyada ve Ülkemizde Siber güvenlik uzmanına ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde akıllı evler bile hacklenebiliyorken bu ve buna benzer sistemleri savunan ve açıklarını kapatan uzmanlar her zaman el üstünde tutulacaktır.

  • Teşekkürler Emirhan. 5800 liralık başlangıç maaşı başlı başına çekici olacaktır. Tercih etmeyi düşünenler için tavsiyelerinizi iletirseniz ayrıca yayınlayabiliriz.

   • Evet. Kamuya memur, mühendis, uzman ve müfettiş gibi kadrolara girişler KPSS ile oluyor. Memurlar sadece KPSS (Genel Kültür-Genel Yetenek) ile, Mühendisler Genel Kültür-Genel Yetenek ve bazen artı olarak Yabancı Dil Puanıyla; Uzmanlık ve Müfettişlik için KPSS + Alan Bilgisi sınavı ile giriş mümkün. (Bunların da detayları var, hem buraya sığmaz, hem kafanız karışır, bu yüzden daha detaya girmeyelim.)