YLSY nedir? Kimler nasıl başvurabilir?

İçindekiler

Yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek öğrencileri seçme ve yerleştirme programı YLSY, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurtdışına gönderilecek adayları belirlemek için uygulanan programdır.

YLSY 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve 2 Ekim 2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğe dayalı olarak resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurtdışına gönderilecek adaylara yönelik yapılıyor.

YLSY başvuru koşulları nelerdir, kimler başvurabilir?

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
– Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
– ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak.
– 1986 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak.
– Yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.
– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
– Sağlık durumu yurtdışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak
– Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması 4 üzerinden 2.50, 100 üzerinden 65,00 veya daha yukarı olmak
– Daha önce resmî bursluluk hakkı kazanıp bu kapsamda fiilen öğrenimine başlamamış olanlar da başvurabilir.
– Daha önce resmî burslu statüde yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olup (doktora öğrenimini tamamlayanlar hariç) mecburi hizmetlerini ifa etmiş ya da para borcunu ödemiş olan adaylar da başvurabilir. Ancak bu adaylar daha önce öğrenim gördükleri aşamanın bir üst basamağı için burstan yararlanabilir. Doktora öğrenimini resmî burslu statüde tamamlamış olanların başvuruları değerlendirmeye alınmıyor.

YLSY nasıl başvuru yapılır?

Adaylar başvuru yapmak için internette ilgili alana, T.C. kimlik numaraları ile şifrelerini kullanarak girebiliyor. Buraya girilecek şifre adayların, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda sınava başvuru esnasında edindikleri şifredir. Şifresi olmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak yeni şifrelerini edinebiliyor. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresleri http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebiliyor. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru/seçme ücretini yatırarak başvurularını tamamlıyor.

YLSY başvuru ücreti ne kadar?

2016-YLSY başvuru ücreti 15 TL olarak belirlenmişti.

YLSY her alanda tercih yapılabilir mi?

Burs verilecek alanlar ve bu alanlara hangi lisans programlarını bitirenlerin başvurabilecekleri YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu Tablo 2’de yer alıyor. Adayların, tercihlerini yaparken bu tabloları dikkatle incelemeleri gerekiyor. Adaylar, tercihlerini, sadece mezun oldukları lisans programının başvurabileceği lisansüstü öğrenim gruplarından yapabileceklerini unutmamalı. Sistemde aynı öğrenim düzeyinde birden fazla lisans mezuniyeti bilgisi olan adaylar, aynı anda her bir mezuniyet alanlarına yönelik tercih yapabiliyor.

YLSY tercihler nasıl yapılıyor?

Tercih işlemleri iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor:

1- Adaylar mezun olduğu alana verilen kontenjanlar arasından, şartları karşılamak kaydıyla Tablo 2’de belirtilen Lisansüstü Öğrenim Grupları sütunundan en fazla 30 tercih yapabiliyor. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değil. Tercihlerin Tablodaki Başvurabilecek Lisans Mezuniyet Alanları sütunundaki alanlar göz önüne alınarak dikkatle yapılması gerekiyor. Tablo 2’de hangi lisans programlarını bitirenlerin, hangi lisansüstü öğrenim gruplarına başvurabileceği gösteriliyor. İlgili lisans mezuniyet alanının karşısındaki lisansüstü öğrenim gruplarının dışındaki gruplardan tercih yapıldığı takdirde bu tercihler iptal ediliyor.Seçme işleminde, ALES puan üstünlüğü ve tercih sırası önem kazanıyor.

2- İlan edilen kontenjanın en fazla üç katı kadar aday, ALES puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda sözlü sınava çağrılıyor. Adayların sözlü sınav puanlarının yüzde 40’ı, ALES puanlarının yüzde 40’ı ve lisans mezuniyet notunun yüzde 20’sinin hesaplanmasıyla YLSY Puanı (yerleştirme puanı) oluşturuluyor. YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar, Tablo 2’de sözlü sınava girdikleri lisansüstü öğrenim grubunun içerisinde yer alan kurum kontenjanlarından en fazla 30 tercih yapabiliyor. Adaylar YLSY puan üstünlüğüne göre tercih ettikleri kontenjanlara yerleştiriliyor.

Sözlü sınava çağrılacak adaylar nasıl belirleniyor?

Sözlü sınava çağrılacak adayları seçme işlemleri ÖSYM tarafından yapılıyor. İlan edilen lisansüstü öğrenim grupları için adayların tercihleri doğrultusunda, en yüksek ALES puanına sahip olan adaydan başlanarak yerleştirilecek aday sayısının en fazla 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılıyor. Aynı programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılıyor. Seçme işlemlerine ilişkin duyurular http://yyegm.meb.gov.tr ve http://www.osym.gov.tradreslerinden, adayların seçme sonuçları http://www.osym.gov.tr adresinden ilan ediliyor. Adaylara posta ile tebligat yapılmıyor.

Adayların sözlü sınava girerken aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir; nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport, sözlü sınav giriş belgesi, aday bilgi formu. Adaylar sözlü sınav giriş belgesi ve aday bilgi formunu REBUS’ta açılacak kişisel sayfalarından alacaklardır.

Sözlü sınav değerlendirmesi adayların alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi (20 puan), bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (20 puan), iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan), bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 puan), akademik çalışmalara yatkınlığı (20 puan) yönlerinden sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Her adaya komisyon başkan ve üyeleri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan veriliyor. Verilen puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil ediyor.

YLSY puanları nasıl hesaplanıyor?

ALES puanının yüzde 40’ı, sözlü sınav puanının yüzde 40’ı ile lisans mezuniyet notunun yüzde 20’si (100’lük sistemdeki karşılığı) dikkate alınarak YLSY puanı hesaplanıyor. YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar, sözlü sınava tabi tutuldukları lisansüstü öğrenim grubundaki kontenjanlar için yerleştirme tercihi yapmaya hak kazanıyor. Sözlü sınav sonuçları REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi – http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden açıklanıyor.

YLSY sonuçlarına itiraz edilebiliyor mu?

Sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından internet ortamında açıklanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde, Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye itirazda bulunabiliyor.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 21 Şubat 2017

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.