Sosyal hizmet bölümü iş alanları ve çalışma koşulları

Sosyal hizmet bölümü iş alanları ve çalışma koşulları için yorumlar kapalı

İçindekiler

Sosyal hizmet bölümü iş alanları ve çalışma koşulları

Aşağıda Sosyal Hizmet bölümü ve genel olarak Sosyal Hizmet Bölümü hakkında, program özellikleri ve gerekleri, iş koşulları gibi konularda bilgiler yer alıyor.

Sosyal Hizmet Bölümü Güncel Taban Puanları için tıklayın!

 • Ülkemizin bugün içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik ortamda profesyonel sosyal hizmete duyulan ihtiyacın giderek artması,
 • Bu ihtiyacı yeterince karşılayacak sayıda sosyal hizmet uzmanlarının bulunmaması,
 • Sosyal hizmete ilişkin bilimsel çalışmaların daha da artırılması,
 • Sosyal hizmete ilişkin uygulamalarda kamu sektörünün yanı sıra özel sektörün de ağrılıklı bir biçimde yer alması, gibi nedenler göz önüne alınarak Sosyal Hizmet Bölümü 2002 yılında Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.

AMAÇ

 • Öğrencilerin profesyonel sosyal hizmet için gerekli bilgi, değer ve becerileri bütünleştirip özümseyerek kırsal ve kentsel ortamlarda, kamu sektörü ile özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmet işlevini yerine getirebilecek düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı niteliğine sahip yetkin birer sosyal hizmet uzmanı (kamu sektöründe halen kullanılan kadro ünvanı: sosyal çalışmacı) olmalarını sağlamak,
 • Ülke ihtiyaçlarına öncelik verilerek dünyadaki gelişmeleri izlemek, sosyal hizmet konularında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu alandaki bilgi üretiminin sağlanmasında etkin role sahip olmak,

Sosyal hizmet alanlarında uygulayıcı olarak çalışan başta sosyal hizmet uzmanları olmak üzere ilgili elemanların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

EĞİTİM PROGRAMI
Temel Bilgi İçerikli Dersler; Sosyolojiye Giriş, Psikolojiye Giriş, Matematik, Ekonomiye Giriş, Sosyal Antropoloji, Hukuka Giriş, Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları, İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre, Türkiye’nin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı, Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmetler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Siyaset Bilimine Giriş, İstatistik.Bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfından sonra, dört yılı kapsayan eğitim programı sosyal hizmet misyonunun gerektirdiği dersler, uygulamalar, proje çalışmaları ve araştırma etkinlikleriyle donatılmıştır.

Eğitim programında öğrenciye kendi ilgisi ve tercihi doğrultusunda ders seçme hakkı tanınmakta ve öğrenciden eğitim-öğretim sürecine aktif olarak katılması beklenmektedir.

PROGRAMIN GEREKLERİ

Sosyal Hizmet lisans programının süresi 4 yıldır. Öğrencinin bu programı tamamlayıp diploma almaya hak kazanabilmesi için eğitim süresince 149 kredilik ders yükünü tamamlamış olması gerekmektedir.

EĞİTİM DİLİ

Eğitim dili Türkçe’dir.

Sosyal Hizmet Bölümü Dersleri

 • Branş Dersleri; Sosyal Hizmete Giriş, Sosyal Hizmetler Tarihçesi, Sosyal Hizmet Müdahalesi, Sosyal Hizmet Kuramları ve Yaklaşımları, Sosyal Hizmet Araştırması, Sosyal Politika ve Planlama, Sosyal Hizmette Çağdaş Yönelimler, Sosyal Hizmet Yönetimi, Sosyal Hizmette Bilişim Teknolojisi.
 • Uygulama Dersleri; Alan İncelemesi, Sosyal Hizmet Uygulaması, Araştırma Uygulaması, Blok Uygulama, Proje Semineri.
 • Seçmeli Dersler; Toplum Sağlığı ve Sağlık Sistemleri, Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Sistemleri, Göç ve Kentleşme Sorunları, Çocuk Hakları ve Hukuku, Aile Hukuku, Evde Bakım Hizmetleri, Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet, Kriminoloji, Yurt Dışına Göç ve Sorunları, Aile Sosyal Hizmeti, Çocuklarla Sosyal Hizmet, Tıbbi Sosyal Hizmet, Gençlerle Sosyal Hizmet, Adli Sosyal Hizmet, Endüstriyel Sosyal Hizmet, Yoksulluk ve Sosyal Hizmet, Psikiyatrik Sosyal Hizmet, İş Yaşamının Hukuki ve Ekonomik Yönleri, Özürlülerle Sosyal Hizmet, Orduda Sosyal Hizmet, Krize Müdahale, Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet, Özel Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Yönetimi, Aile Tedavileri, Gerontolojik Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetlerde Toplam Kalite Yönetimi, Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet.

SOSYAL HİZMET ANA DAL ve YAN DAL PROGRAMLARI

 • Bölümümüz öğrencileri, başarı durumu ve ilgili bölümlerin gerekli koşullarını karşılamaları halinde isteğe bağlı olarak Üniversitemizdeki diğer bölümlerde ana dal ve/veya yan dal uygulaması yapabilirler. Böylece ana dal yapan öğrencilerimiz iki diploma alma şansına sahip olmaktadır.

Sosyal Hizmet Bölümü Güncel Taban Puanları için tıklayın!

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 • Sosyal Hizmet Bölümü, Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği (International Association of School of Social Work – IASSW) ile Avrupa Sosyal Hizmet Okulları Birliği‘nin (European Association of School of Social Work – EASSW) üyesidir.
 • Sosyal Hizmet Bölümü, Erasmus – Yaşam Boyu Öğrenme (LLP) programı kapsamında Avrupa ülkeleri ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlamada oldukça aktif olup öğrencilerin bir kısmı eğitim süresinin bir bölümünü, anlaşma yapılan Avrupa ülkelerinin birinde geçirebilme olanağına sahip bulunmaktadır.
 • Sosyal Hizmet Bölümü’nün halen Almanya, Belçika, Polonya, Hollanda, Avusturya, Macaristan‘da çeşitli Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölüm’leri ile ikili anlaşmaları bulunmaktadır.

İŞ ORTAM VE OLANAKLARI

 • Uluslararası geçerliliğe sahip lisans diploması almaya hak kazanan mezunlar çeşitli alanlarda yurt içinde ve yurt dışında çalışma olanağına sahiptir.

Sosyal hizmet uzmanlarının çalışma alanları ve iş imkanları
Çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, çocuk kulüpleri, sokak çocukları için merkezler, kreş ve gündüz bakım evleri, koruyucu aile ve evlat edinme hizmetleri gibi çocuk refahıalanında,

Gençlik merkezleri, yüksek öğrenim öğrenci yurtları, üniversitelerdeki mediko – sosyal merkezler ve öğrenci sağlık merkezleri gibi gençlik refahı alanında,

Aile danışma merkezleri, kadın konukevleri gibi aile refahı alanında,

Aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, Emniyet çocuk şube müdürlükleri, çocuk eğitimevleri, cezaevleri, denetimli serbestlik büroları gibi adli hizmetler alanında,

Hastaneler, psikiyatri klinikleri, sağlık ocakları gibi sağlık alanında,

Huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, yaşlı hizmet merkezleri, yaşlı klüpleri gibi yaşlı refahı alanında,

Özürlü bakım ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, gibi özürlü refahı alanında,

Fabrikalar, sendikalar gibi işçi refahı alanında,

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, Kızılay, sivil savunma (afetlerde sosyal hizmet) gibi yoksullukla mücadele ve sosyal yardımalanında,

Toplum merkezleri gibi toplum kalkınması alanında, faaliyet gösteren kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlar ile uluslararası örgütlerde çalışma olanağına sahip bulunmaktadırlar.

Sevgili Gençler,
Bireysel ve toplumsal sorunlara ilgi duyuyorsanız,
Hümanist felsefe ve demokratik ideallere sahipseniz,
Empatik bir yaklaşımla insanlara yardım etmek sizin için önemliyse,
Mesleki ilişkilerinizi güçlendirerek girişimcilik gücünüzü artırmak istiyorsanız,
Mezun olduktan sonra, ilgilendiğiniz bir alanda beklemeden çalışmaya başlamak istiyorsanız,
Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü deneyimli kadrosu ile size kucak açmaya hazırdır.

İLETİŞİM
Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi, Eskişehir Yolu 20. Km. 06810 Ankara.
Tel : +(90) 312 234 10 10 / 1583  –   Fax : +(90) 312 234 10 54 e-mail : shb@baskent.edu.tr

Sosyal Hizmet Bölümü Güncel Taban Puanları için tıklayın!

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 16 Eylül 2018