Örgün Öğretimden Açık Öğretim Lisesine Geçiş Şartları Nelerdir?

İçindekiler

Örgün Eğitimden Açık Liseye Geçiş, 12. sınıftan açık liseye geçişin avantaj ve dezavantajları nelerdir?

Örgün liseden açık liseye geçiş, özellikle 12. sınıfta açık liseye geçiş, yani 11. sınıftan sonra daha rahat, lise dersleriyle zaman kaybetmeden, ev-okul-kurs üçgeninde zaman kaybetmeden YKS’ye hazırlanabilmek için son yıllarda giderek artan oranda tercih edilen bir geçiştir. Özellikle pandemi etkisiyle okulların uzaktan eğitime başlaması ve giderek uzaktan eğitim ve online sınav gibi uygulamaların rutinleşmesi, sıradanlaşması örgün eğitimin son sınıfından açık liseye geçişlerin sayı ve oranını artıracağa benziyor. Özel kolej ve liselerinde bu süreçte öğrenci kaybettiklerini ve açıköğretim+kurs formülünün daha çok rağbet gördüğünü de görüyoruz.

Örgün okullardan Açık Öğretim Liselerine Geçiş Şartları 2023 bir genelge ile açıklandı (14.09.2023). Kimler geçiş yapabilir, madde madde açıklandı.

Örgün okullardan Açık Öğretim Liselerine Geçiş Şartları 2023 bir genelge ile açıklandı (14.09.2023). Kimler geçiş yapabilir, madde madde açıklandı.

Bu nedenlerle örgün liseden açık liseye geçiş koşullarını, geçişte kredi hesaplamanın nasıl yapılacağını, geçişten sonra en kestirme mezuniyet yolunu ve geçiş işlemlerini bu sayfada ayrıca ele aldık. 

Örgün liselerden tasdikname ile açıköğretim liselerine geçişler İLK KAYIT veya YENİ KAYIT olarak adlandırılır ve geçiş işlemleri öğrencinin örgün liseden ayrıldığı tarihe ve yaşına göre bazı değişiklikler gösterir, bu açıdan aşağıda geçiş işlemeleri ve gerekli belgelerin detaylarını aşağıdaki kendi şartlarınıza uygun olan başlık altında bulabilirsiniz.

Ana hatlarıyla: Örgün liselerden (anadolu, fen, sosyal bilimler, mesleki ve teknik vb.) ayrılmak ve açık öğretim liselerine geçmek için yapılması gereken tek şey, ilk kayıt dönemlerinde okulunuzdan tasdiknamenizi almak ve kayıt ücretini yatırarak halk eğitim veya mesleki eğitim merkezlerine aşağıdaki evraklarla başvurmaktır. Durumunuza uygun olan aşağıdaki bilgilere bakarak gerekli evrakları görebilirsiniz. Yaşınız 18’den küçük ise bu işlemleri veliniz ile yapabilirsiniz. 18’den büyük ise kendiniz de yapabilirsiniz.

Örgün liseden açık liseye geçişte kredi hesaplaması nasıl yapılır? Mezuniyet şartları nelerdir?

Açık Liseye Özel SORU ARAMA, On Binlerce Soru, Binlerce Test ve Deneme Sınavı: AçıkTercih.Com

 


Örgün liseden açık liseye geçişte kredi hesaplama ve not ortalamasını artırma videolu anlatım


Örgün eğitim düz liseden Açık Öğretim Lisesine geçtiğinizde, Örgün eğitimde geçtiğiniz derslerin haftalık ders saati toplamı kadar kredi alırsınız. Hesaplama işlemi, her dönem ve her ders için ayrı ayrı olmak üzere haftalık ders saatine göre hesaplanmaktadır. Örneklendirmek istersek;

Örnek 1: Örgün eğitim 9. Sınıfın 1. Döneminde Haftalık ders saati 6 saat olan Matematik dersinden geçer not aldıysak, bu dersten 6 kredi almış oluruz. 2 döneminde de geçer not alırsak, ayrıca 6 kredi daha almış oluruz. Özetle, 9. Sınıfın Matematik dersinin 1. ve 2 döneminden, 6+6=12 kredi almış oluruz.

Örnek 2: Örgün eğitim 9. Sınıfın 1. Döneminde Haftalık ders saati 6 saat olan Matematik dersinden geçer not aldıysak, bu dersten 1. Dönem için 6 kredi almış oluruz. 2 döneminden geçer not alamayıp ortalama ile geçmiş bile olsak 2. dönemden kredi alamayız. Özetle 9. Sınıfın 1. ve 2 döneminden, 6+0=6 kredi almış oluruz.

Örnek 3: Örgün eğitim 9. Sınıfın 1. Döneminde Haftalık ders saati 6 saat olan Matematik dersinden geçer not alamadıysak, bu dersten 1. Dönem için 0 kredi almış oluruz. 2 döneminden geçer not aldıysak, 2. dönemden 6 kredi alırız. Özetle 9. Sınıfın 1. ve 2 döneminden, bu ders için 0+6=6 kredi almış oluruz.

Örnek 4: Örgün eğitim 9. Sınıfın 1. Döneminde Haftalık ders saati 6 saat olan Matematik dersinden hem 1. Dönem hem de 2. Dönem geçer not alamadıysak, bu dersten 1. Dönem ve 2. Dönem için hiç kredi alamayız. Özetle 9. Sınıfın 1. ve 2 döneminden, bu dersten 0+0=0 kredi almış oluruz.

Not:
1. Örgün lisede okuduğunuz resim ve beden eğitim vs. gibi derslerin, AÖL’nde karşılığı olmadığı için bu derslerin kredisini alamazsınız.
2. Örgün Melek Liselerinden yâda MAÖL’den AÖL’ne geçtiğinizde, geçtiğiniz alan derslerin kredisi AÖL’ne aktarılmaz.

11.sınıftan açık liseye geçen öğrencinin mezun olması kolay mıdır, mezuniyet şartları nelerdir?

Açık Öğretim Lisesi (düz) mezuniyet şartlarını burada bulabilirsiniz. Bu şartlara 11. sınıftan örgün liseden ayrılıp açık liseye geçen bir öğrencinin ulaşması son derece kolaydır. Çünkü 11. sınıfı örgün lisede tamamlayan ortalama bir öğrencinin kredisi çoktan 170’in üzerinde olur ve toplam dönem olarak da 6 dönem örgünden geldiği için 7. dönemden başlar. Bu öğrencinin tek yapması gereken ilk kayıttan sonra 7. dönem ortak derslerini seçmek ve geçmek, arkasından sonraki dönemde de kayıt yenileme yaptırarak 8. dönem ortak derslerini seçmek ve geçmektir. Peki;

7 ve 8. ortak dersleri nelerdir?

AÖL’de okutulan ortak ve seçmeli dersler sayfamızda tam tabloyu görebilirsiniz. O sayfadaki tabloya baktığınızda 7 ve 8. dönemde Türk Dili ve Edebiyatı 7 ve 8, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 ve 8, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 7 ve 8 ile Yabancı Dil (İng, Alm. veya Fransızca) 7 ve 8 dersleri olduğunu görürsünüz. Toplam krediniz ilk 6 dönemde 170’i geçmişse sadece bu ortak dersleri iki dönemde seçerek ve geçerek mezun olabilirsiniz.

Açık Lise Diploma Notu ve Açık Liseden mezun olmak bir dezavantaj mıdır?

Açık Liseden mezun olmak herhangi bir eksiklik veya dezavantaja neden olmuyor, herhangi bir anadolu veya fen liseli ile aynı şartlarla YKS, KPSS, Askeri Okullar, Polislik, Jandarma ve aklınıza gelebilecek diğer bütün eğitim ve iş sınavlarına (yaş vb. diğer şartlara uygun olmanız kaydıyla)  girebilir ve eşit şartlarda yarışarak kazanabilirsiniz.

Diploma notu da aynı şartlarda hesaplanır ve OBP puanınız da aynı katsayılarla çarpılır. Örneğin 11. sınıftan ayrılırken not ortalamanız 80 ise, açık lisedeki dersleri 80 üstü bir notla geçerek yine ortalamanızı koruyabilir ve hatta artırabilirsiniz. Açık lise diploma notu hesaplama ve OBP hesaplama için buraya bakabilirsiniz.

e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar ile liselerin ara sınıflarından ayrılanlardan,

 • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
 • T.C. kimlik numarasını gösteren belge,

Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalayacaklardır. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

Dikkat: Açık İlköğretim Okulu veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun olan öğrencilerden, sistem üzerinde söz konusu okuldan mezun olduğu görülenlerin kayıtları alınırken herhangi bir mezuniyet belgesi istenmeyecektir. Ancak mezuniyet belgesi ile müracaat eden öğrencilerin belgeleri alınıp, sisteme taranarak yüklendikten sonra dosyasına konulacaktır.

Dikkat: Kayıt alınırken, mezun olduğu ortaokul/ilköğretim okulu belli olmayanlar ile örgün eğitimde geçtiği/okuduğu sınıflardaki görmüş olduğu derslere ait notlarında eksiklik olan öğrencilerden bu eksikleri tamamlatılarak onaylı belgeleri teslim alınıp, taranarak sisteme yüklenecektir. (Örneğin: e-Okul sisteminde, 2. sınıf notu olup, 1. sınıf notu olmayanların 1. sınıf notları istenerek kayıt yapılacaktır.)

e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler için;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

 • T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
 • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan, Diploma Kayıp Örneğinin aslı),

istenir.

Orta Öğretim (Lise 9-10-11.sınıflardan) Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;

 • T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
 • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı,
 • T.C kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

istenir.

Dikkat: Öğrencinin tasdikname/tasdikname kayıp belgesinde sınıfı, okuduğu sınıflardaki notları, DAHA ÖNCE MEZUN OLDUĞU OKUL ortaokul/ilköğretim okulunun isminin mutlaka yazması gerekmektedir. Bu bilgilerden biri yazmıyor ise eksik olan bilgiyi tamamlayacak ayrıca bir belgenin olması gerekmektedir. Belge ve bilgileri tam olmayan öğrencilerin kayıtları alınmayacaktır.

Dikkat: Tasdiknamenin ekinde olması gereken not döküm belgesinin aslının temin edilememesi durumunda, notları gösteren belgelerin onaylı sureti kabul edilecektir.

Dikkat: Öğrencilerin tasdiknamede yer alan bilgilerinin sisteme işlenmesinden veri girişlerini yapan kişi sorumludur.

Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden;

 • T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
 • Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,
 • Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden veya Eğitim Müşavirliklerinden “Açık Öğretim Lisesine Kimler Başvurabilir” başlığı altında yer alan  (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesinin aslı (Karneler denklik belgesi yerine geçmez.),
 • T.C kimlik numarası olmayanlardan, Sınav Bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

istenir.

 

Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan Öğrencilerden (Tasdiknameli Form C işlemi);

 • T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
 • Açık Öğretim Lisesinden alınan tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
 • T.C kimlik numarası olmayanlardan Sınav Bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

istenir.

 

Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Almış Öğrencilerden; (Tasdiknameli Form C işlemi);

 • T.C. kimlik numarasını gösteren belge,
 • Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin aslı,
 • Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
 • T.C kimlik numarası olmayanlardan Sınav Bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

istenir.

Öğrenciler tasdikname belgesinin aslı ile Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek geçiş dilekçelerini vereceklerdir. Bu öğrencilerin dosyaları kayıtlı oldukları okullardan istenecek. Sistemden de dosya nakli gerçekleştirilecektir. Ancak dosyası Mesleki Açık Öğretim Lisesi (Ankara) Müdürlüğü arşivinde olan öğrencilerin belgeleri dosyasına konulmak üzere Müdürlüğümüze (Ankara) gönderilecektir.

 

Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak Öğrencilik Durumu “Silik” Olanların Başvuruları

Bu öğrenciler sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra T.C. kimlik numarasını gösteren belge ile kendilerine en yakın Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek kayıtlarını aktif hale getirteceklerdir.

Dikkat: 2002 yılı ve daha önce Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmış, bu tarihten sonra hiç kayıt yenilememiş ve halen öğrencilik durumu “Silik” olan öğrencilerin T.C. kimlik numaraları Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimiz öncelikle, durumlarını anlatan bir dilekçeyi ve T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisini tek sayfada olacak şekilde, 0 312 213 01 75’e faks (ya da aciklise@meb.gov.tr adresine e-posta) göndermeleri gerekmektedir.

İlk Kayıt Şartlarına Ait Açıklamalar

Kimlerden Sınav Bedeli Alınmaz?

 • 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında şehit olanların eş ve çocuklarından, aynı mücadelede gazi olanların ile eş ve çocuklarından,
 • Terörle mücadelede görevini yaparken şehit düşenlerin eş ve çocuklarından, aynı mücadelede gazi olanlar ile eş ve çocuklarından;
 • Vatani hizmet tertibinden şeref aylığı bağlananlar ile İstiklal Madalyası verilmiş olanlardan,
 • Mahkeme kararıyla eğitim tedbiri verilenlerden,
 • Cezaevinde tutuklu veya hükümlü olanlardan,

durumlarını belgelendirmek şartıyla ilk kayıt sınav bedeli alınmayacaktır.

Söz konusu belgelerin fotokopileri alınacak ve üzerine  “aslı gibidir” ibaresi yazılarak tarandıktan sonra öğrenci dosyasına konulacaktır.

Not: Şehit ve gazilerimizin eş ve çocukları, evlendikleri takdirde “Sınav Bedeli” ödemek zorundadır.

Kayıt Başvurusunun Geçersiz Olduğu Durumlar;

Sınav Bedeli ödenmemiş ise,

Sınav Bedeli ödenmiş ancak Halk Eğitimi Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine kayıt için başvurmamışsa,

Kayıt için istenen belgeler ile belgelerde yazması gerek bilgilerde eksiklik var ise,

Ortaokul / ilköğretim okulundan sorumlu ders/dersleri var ise,

Sınav Bedelinden muaf olan öğrenciler muafiyet belgelerini teslim etmemişse,

bu öğrencilerin kayıtları kabul edilmez. Eksik belge veya bilgi olmasına rağmen kaydı alınmış bu öğrencilerin kayıtları silinir. Kaydı alan kurum tarafından alınmış olan belge var ise bu belgeler iade edilir.

 

Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin Kayıtlarla İlgili Yapacağı İş ve İşlemler

Sınav Bedelini T.C. kimlik numarası beyan etmek suretiyle anlaşmalı bankalara ödemeyen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

İlk kayıt alınırken öğrencinin teslim etmesi gereken evraklarında veya evraklardaki bilgilerinde eksiklik olan öğrencinin ilk kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Öğrencinin kaydı alınmış anacak belgelerinde ve bilgilerinde eksiklik tespit edilmiş ise kaydı silinecektir. Silinen kayıttan, eksik belge ve bilgi ile kaydı alan kurum sorumludur. (Tasdikname/tasdikname kayıp ve diploma/diploma kayıp belgesinin aslı ile tasdikname/tasdikname kayıp belgesinde veya ekinde; öğrencinin sınıfı, okuduğu sınıflardaki notları, daha önce mezun olduğu ortaokul/ilköğretim okulunun ismi mutlaka olması gerekmektedir.)

Alınan kayıtların, kayda esas evrakı ( diploma, tasdikname, öğrenim durum belgesi, denklik belgesi vb. ) ile öğrenciye ait özel durumunu belirten rapor ve belgeler ( sağlık kurul raporu, şehit yakınlık belgesi vb. ) taranarak Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine aynı gün içerisinde aktarılacaktır.

İlk kayıt için başvuran öğrencinin fotoğrafı (vesikalık fotoğraf standartında ve yüzü ışığa dönük olarak ) çekilerek sisteme aktarılacaktır.

Fotoğrafın sisteme nasıl aktarılacağı öğrenmek için tıklayınız.

İstenmedikçe irtibat büroları tarafından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne herhangi bir evrak gönderilmeyecektir.

Yabancı uyruklu olup kimlik numarası olmayan öğrenci adaylarının, ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmeleri için, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne başvurmak suretiyle yabancı kimlik numarası almaları gerekmektedir.

Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan çıktısı alınacak İlk Kayıt Öğrenci Raporu’nun, öğrenci veya velisi tarafından ad ve soyadı yazılarak imzalanması sağlanacaktır.

e-Okuldan alınan bilgileriyle belgesiz olarak kaydı yapılan öğrencilerin ayrıldığı okulundan hiçbir belge istenmeyecektir.

Bilgileri e-Okulda olmayan ve tasdikname (ara sınıf) belgesi ile kayıt yaptıran öğrencilerin ayrıldığı okulundan tasdiknamesinin 2. sureti ve diplomaları resmi yazı ile istenecektir.

 

Açık Öğretimden Tasdikname ile ayrılan öğrencilerin yeniden Açık Öğretim Lisesine Kayıt İşlemi

Tasdiknameli Form C işlemi

I. Öğrenci Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alarak ayrılıp, yeniden tasdiknamesi ile Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isterse;

Öğrenci için Tasdiknameli Form C işlemi yapılacak, Açık Öğretim Lisesinden almış olduğu tasdiknamesi sisteme taranacaktır.

II. Öğrenci Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alarak ayrılıp, özel bir lise yada örgün liseye kayıt olduktan sonra yeniden Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak isterse;

Öğrenci için Tasdiknameli Form C işlemi yapılacak, örgün lise / özel liseden almış olduğu tasdiknamesi sisteme taranacaktır.

Öğrencinin dosyası Mesleki Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yapan okullardan birinde ise, geçiş işlemini yapan Halk Eğitimi Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlükleri öğrencinin dosyasını ilgili okuldan isteyerek, sistem üzerinden dosya nakil işlemini de gerçekleştirecektir.

Tasdiknameli Form C işlemi yapılan öğrencilerin belgeleri sisteme tarandıktan sonra, kayıt işlemlerinin son günü, işlemi yapılan öğrenci listesi, resmi yazının ekinde aciklise@meb.gov.tr adresine Tasdiknameli Form C ibaresi düşülerek e-Posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.

İlgili yazı: Açık Lise Nakil ve Geçiş İşlemleri ve Tarihleri

Kaynaklar: Aol.meb.gov.tr

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 23 Mayıs 2021

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.