2024 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına Kimler Girebilir?

İçindekiler

2024 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına Kimler Girebilir? Başvuru Koşulları ve Sınav İçeriği

BAŞVURU SÜRESİ                 : 3-30 Ocak 2024 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 31 Ocak 2024)

SINAV TARİHİ                         : 3 Mart 2024

SINAV SAATİ VE SÜRESİ    : 10.15, 165 dakika SINAV ÜCRETİ                : 295,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNÜ          : 7 Şubat 2024 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmelidir.)

 

2024-2025 eğitim-öğretim yılında Millî Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askerî öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) yapılacaktır.

Bu kılavuz, 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ), başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2’nci seçim aşamalarına başvuru, 2’nci seçim aşamaları ve aday yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.

 • Sınava başvurular, 3-30 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacaktır.
 • Sınav, 3 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır.
 • Sınav, saat 15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
 • Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş işlemlerde kullanılamaz.
 • Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır. İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı hareket edilmesinden kaynaklanabilecek sorun ve sorumluluklar adayın kendisine aittir.
 • Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri

DİKKAT:

Bu sınava giren adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2’nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca;

Harp Okulları için;

a) 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir.

b) 2024-YKS’nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

 • Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek,
 • Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

 

DİKKAT:

Harp Okulları için 2024 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne girmeyen adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2024 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askerî okullara yerleştirilmeyecektir.

2024 MSÜ Başvuru Koşulları

2.1.          BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI

 

Adayların, sınava başvuru işlemini yapmadan önce Millî Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşulları taşıdıkları takdirde sınava başvuru işlemini yapmaları ve sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir haktan yararlanamayacaklardır.

Adayların sınava başvurabilmeleri için Bakanlıkça belirlenen aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar (uyruğundan biri TC olan çift uyruklular) sınava başvurabilirler ancak Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekmektedir.).
 • Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
 • Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01 Ocak 2003 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir. Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2004 ve sonrası doğumlu)
 • Lise ve dengi okulların son sınıfında öğrenciliği devam edenler için 2024 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2022 ve 2023 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.).

Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

2021 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2021 ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).

 • Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 3 Mart 2024 tarihinde yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanını almış
 • ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).
 • Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;
  1. Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2024-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2024-YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2024-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Puan türünden MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Millî Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,
 1. Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2024-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne katılmış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2024-YKS TYT taban puanı almış olmak,
 2. MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askerî öğrenci adaylıkları sonlandırılır,

ç) Ayrıca MSB tarafından Harp Okulları adaylarına YKS Yerleştirme Puanı Başarı Sıralamaları için bir alt sınır koyulabilecek, bahse konu alt sınırın koyulması durumunda adayların alt sınırın altında kaldıkları okul için adaylıkları sonlandırılabilecektir.

 • Kendisinin;
 1. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya zamanaşımına uğramış yahut hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir suçtan hükümlü bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
 2. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 3. Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık vb. fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

ç) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

 1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
 2. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak,
 3. Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak,
 4. Herhangi bir      kadınla      veya      erkekle      nikâhsız      olarak      karı-koca      gibi      birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,

ğ) Askerî okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak (intibak eğitimi hariç), diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

 1. Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,

ı)  Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi idarece feshedilmemiş olmak,

 1. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,
 2. On sekiz yaşından küçükse kendisinden sorumlu bir kanuni temsilci gösterebiliyor olmak,
 3. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 4. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,
 5. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış
 • Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için; 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Askerî Öğrenci Olur” raporu; Hava Harp Okulu için ise yine aynı yönetmelik esaslarına uygun olarak belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Askerî Öğrenci Olur, Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir” raporu
 • 3/9/1985 tarihli ve 18857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerinin düzenlemesini kendisi veya on sekiz yaşından küçük olması durumunda kanuni temsilcisi vasıtasıyla kabul
 • İlgili askerî okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde
 • Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılanların adaylıkları veya öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona

Asgari boy/kilo şartı

NOT: Erkek Askerî Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askerî Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo sınırları 165 cm-190 cm (dâhil) arasında olacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır.

DİKKAT: Harp Okulları için 2024-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askerî okullara yerleştirilmeyecektir.

2024 MSÜ Sınav Kapsamı

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Sınav süresi 165 dakikadır.

Testin alt testleri ve soru sayıları aşağıdaki gibi olacaktır:

TÜRKÇE(40 soru)
SOSYAL BİLİMLER
Tarih(5 Soru)
Coğrafya(5 Soru )
Felsefe(5 Soru )
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları)(5 Soru )
TEMEL MATEMATİK(40 Soru)
FEN BİLİMLERİ
Fizik(7 Soru)
Kimya(7 Soru)
Biyoloji(6 Soru)

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 3 Ocak 2024