AÖL İngilizce 3 tam çevirileri ile temalara göre özet konu anlatımı, örnek metinler ve sözlük

İçindekiler

AÖL İngilizce 3 tam çevirileri ile temalara göre özet konu anlatımı, örnek metinler ve sözlük

THEME 1: SCHOOL LIFE (Okul Hayatı)

THEME 1: SCHOOL LIFE (Okul Hayatı)

Summary:

In this theme, you learn how to:

 • Identify expressions related to school, everyday life, and free-time activities. (Okul, günlük hayat ve boş zaman aktiviteleri ile ilgili ifadeleri tanımlayın.)
 • Practice intonation in asking and answering questions in daily conversations. (Günlük konuşmalarda soru sorma ve cevaplamada tonlamayı uygulayın.)
 • Introduce yourself and others. (Kendinizi ve başkalarını tanıtın.)
 • Exchange personal information in both formal and informal situations. (Resmi ve gayriresmi durumlardaki kişisel bilgileri paylaşın.)
 • Diagrammatize a text about everyday life into a graphic organizer. (Günlük hayatla ilgili bir metni grafik düzenleyiciye dönüştürün.)
 • Describe yourself, your family, and your habits in a short descriptive paragraph with the help of cues and guiding questions. (Kendinizi, ailenizi ve alışkanlıklarınızı ipuçları ve yönlendirici sorular yardımıyla kısa bir tanımlayıcı paragrafta anlatın.)

Dialogues:

Dialogue 1:

Situation: Talking about daily routines. (Konuşma:** Günlük rutinler hakkında konuşma.)

 1. On Sunday I get up, and…
  • On Sundays, I get up and have a big breakfast with my family. (Pazar günleri kalkar ve ailemle büyük bir kahvaltı yaparım.)
  • On Sundays, I get up and have a quick breakfast. (Pazar günleri kalkar ve hızlı bir kahvaltı yaparım.)
 1. On weekdays I go to work/school…
  • On weekdays, I go to work by bus. (Hafta içi otobüsle işe giderim.)
  • On weekdays, I go to work by car. (Hafta içi arabayla işe giderim.)
 1. On Saturday afternoon, I have free time and…
  • On Saturday afternoons, I go jogging. (Cumartesi öğleden sonraları koşuya çıkarım.)
  • On Saturday afternoons, I go to a shopping center and do the shopping. (Cumartesi öğleden sonraları alışveriş merkezine gider ve alışveriş yaparım.)
 1. On Friday evening, I like…
  • On Friday evenings, I like staying at home and watching a film. (Cuma akşamları evde kalıp film izlemeyi severim.)
  • On Friday evenings, I like going out with my friends. (Cuma akşamları arkadaşlarımla dışarı çıkmayı severim.)

Dialogue 2:

Situation: Filling in the gaps using phrases. (Durum:** Boşlukları ifadelerle doldurmak.)

 1. I study Law (Hukuk okurum.)
 2. Usually (Genellikle.)
 3. Are you from İstanbul? (İstanbul’dan mısınız?)
 4. What do you do? (Ne iş yapıyorsunuz?)
 5. I have two brothers (İki erkek kardeşim var.)

To: ozan@ptrmail.com

Subject: News from an old friend 🙂

Hi Ozan, How are the things in Brussels, Ozan? I have no time nowadays. I’m having my final exams so I have to study hard. I have some good news. I am joining a school trip in summer holiday. Guess where! To Antalya, your home town. You know, I was looking forward to seeing Antalya. I’m really excited. I will tell you about the details of the trip. We are going to Ankara by plane at first and we are travelling by two busses to Antalya. Our bus leaves at 9 a.m. on 25th June from Ankara. I believe it will be joyful. We are going to have our lunch in Afyon. As you know, I don’t like meat much but I will probably eat ”sucuk”. Afyon is famous for its ”sucuk” and clotted cream so I’m going to eat “ekmek-kadayıf ” with clotted cream, too. I guess we’ll arrive in Antalya at about 6 pm. We are going to stay in a boutique hotel in Belek. I think we’ll be tired and have a rest in our rooms. On the second day, we are visiting Antalya Museum after breakfast. As I’m interested in archaeology, I believe I’ll learn many new things about the history of this area. We are going to Lara Beach in the afternoon. I like swimming and I’m sure I’ll swim a lot. Next day, we are going to Aspendos and Old Harbour in the afternoon and we’ll also go shopping in Old Town if we have time. The other day is going to be a free day for everyone. We can do whatever we want. I’m not sure but I will try doing water sports. I think the last day will be the most tiring day. However, I believe it will be very entertaining. In the morning, we are visiting Phaselis Ancient City at first. After lunch, we are moving to Adrasan. I think I’ll love the nature. We are also going to see Olympos and Chimera Mount before we return back to our hotel. We are going to pack up and leave the hotel next morning.

I wish I’d see you there. Write me soon. See U!

Loves

Mike

Konu: Eski bir arkadaştan haberler 🙂

Merhaba Ozan,

Brüksel’de işler nasıl, Ozan? Bu aralar hiç vaktim yok. Final sınavlarım var, bu yüzden çok çalışmam gerekiyor. Güzel haberlerim var. Yaz tatilinde bir okul gezisine katılıyorum. Tahmin et nereye! Antalya, senin memleketin. Biliyorsun, Antalya’yı görmek için sabırsızlanıyordum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Geziyle ilgili detayları sana anlatacağım.

Önce uçakla Ankara’ya gidiyoruz ve ardından iki otobüsle Antalya’ya seyahat ediyoruz. Otobüsümüz 25 Haziran’da sabah 9’da Ankara’dan kalkıyor. Eğlenceli olacağına inanıyorum. Öğle yemeğimizi Afyon’da yiyeceğiz. Bildiğin gibi, eti pek sevmem ama muhtemelen “sucuk” yiyeceğim. Afyon, sucuğu ve kaymağı ile ünlüdür, bu yüzden “ekmek kadayıfı”nı da kaymakla birlikte yiyeceğim. Sanırım saat 18:00 civarında Antalya’ya varacağız. Belek’te butik bir otelde kalacağız. Yorgun olacağımızı ve odalarımızda dinleneceğimizi düşünüyorum. İkinci gün kahvaltıdan sonra Antalya Müzesi’ni ziyaret ediyoruz. Arkeolojiye ilgi duyduğum için bu bölgenin tarihi hakkında birçok yeni şey öğreneceğime inanıyorum. Öğleden sonra Lara Plajı’na gidiyoruz. Yüzmeyi seviyorum ve eminim çok yüzüceğim. Ertesi gün Aspendos’a ve öğleden sonra Eski Liman’a gidiyoruz ve eğer vaktimiz kalırsa Eski Şehir’de alışveriş yapacağız. Diğer gün herkes için serbest bir gün olacak. İstediğimiz şeyi yapabiliriz. Emin değilim ama su sporlarını deneyeceğim. Sanırım son gün en yorucu gün olacak. Ancak, çok eğlenceli olacağına inanıyorum. Sabah önce Phaselis Antik Kenti’ni ziyaret ediyoruz. Öğle yemeğinden sonra Adrasan’a geçiyoruz. Doğayı seveceğimi düşünüyorum. Otelimize dönmeden önce Olympos ve Yanartaş’ı da göreceğiz. Ertesi sabah otelden çıkış yapıp ayrılacağız.

Keşke orada seni görebilseydim. Yakında bana yaz. Görüşürüz!

Sevgiler,

Mike

 

Kelimeler:

 1. Activity – Etkinlik
 2. Answer – Cevaplamak
 3. Ask – Sormak
 4. Breakfast – Kahvaltı
 5. Class – Sınıf
 6. Conversation – Konuşma, sohbet, görüşme, söyleşi, cinsel birleşme
 7. Daily – Günlük
 8. Describe – Tanımlamak, tarif etmek
 9. Diagrammatize – Şematik hale getirmek
 10. Discuss – Tartışmak
 11. Everyday – Günlük, her gün
 12. Expression – İfade
 13. Family – Aile
 14. Formal – Resmi
 15. Free Time – Boş zaman
 16. Graphic Organizer – Grafik düzenleyici
 17. Guide – Rehber, kılavuz
 18. Habit – Alışkanlık
 19. Identify – Tanımlamak
 20. Informal – Gayri resmi, samimi
 21. Information – Bilgi
 22. Introduce – Tanıtmak
 23. Law – Hukuk
 24. Listen – Dinlemek
 25. Paragraph – Paragraf
 26. Practice – Pratik yapmak, uygulamak
 27. Question – Soru, sorgulamak
 28. Revise – Gözden geçirmek
 29. Routine – Rutin, günlük iş
 30. School – Okul
 31. Situation – Durum
 32. Sunday – Pazar günü
 33. Text – Metin
 34. Weekdays – Hafta içi günler
 35. Write – Yazmak

THEME 2: PLANS (Planlar)

Summary:

In this theme, you learn how to:

 • Catch the details of future plans and arrangements in a recorded text/video. (Gelecek planları ve düzenlemeleri bir kayıtlı metin/videoda yakalayın.)
 • Practice intonation in asking and answering questions in daily conversations. (Günlük konuşmalarda soru sorma ve cevaplamada tonlamayı uygulayın.)
 • Talk about your own plans for the future. (Gelecek için kendi planlarınız hakkında konuşun.)
 • Express your ideas in unplanned situations. (Planlanmamış durumlarda fikirlerinizi ifade edin.)
 • Identify specific information about people’s future plans and arrangements in a text. (Bir metinde insanların gelecek planları ve düzenlemeleri hakkında belirli bilgileri belirleyin.)
 • Skim a text to draw a conclusion. (Sonuç çıkarmak için bir metni hızlıca gözden geçirin.)
 • Write an opinion paragraph about your plans. (Planlarınız hakkında bir görüş paragrafı yazın.)

Dialogues:

Dialogue 1:

Situation: Discussing weekend plans. (Durum:** Hafta sonu planlarını tartışma.)

 1. Jane: Hi Sandy! How is it going on?
  • Merhaba Sandy! Nasıl gidiyor?
 2. Sandy: I got bored at home. I’d like to go out but the weather is horrible and I think it is going to continue raining.
  • Evde sıkıldım. Dışarı çıkmak istiyorum ama hava korkunç ve yağmurun devam edeceğini düşünüyorum.
 3. Jane: Perhaps it will stop raining in the afternoon.
  • Belki öğleden sonra yağmur durur.
 4. Sandy: I hope you are right. What are you doing today? Let’s go to the cinema.
  • Umarım haklısındır. Bugün ne yapıyorsun? Sinemaya gidelim.
 5. Jane: I’m afraid I can’t. I’m seeing my dentist at eleven o’clock and then, I am going shopping with my sister. Listen! I’m going to throw a birthday party next Saturday. Would you like to come?
  • Korkarım gelemem. Saat on birde dişçiye gidiyorum ve sonra kız kardeşimle alışverişe gideceğim. Dinle! Gelecek cumartesi bir doğum günü partisi vereceğim. Gelmek ister misin?
 6. Sandy: Oh, I’d love to but I’m flying to New York on Tuesday and I’m going to stay there for ten days.
  • Oh, çok isterim ama Salı günü New York’a uçuyorum ve orada on gün kalacağım.

Example Sentences:

 1. They are going to attend a meeting.
  • Bir toplantıya katılacaklar.
 2. They are going to visit a museum.
  • Bir müzeyi ziyaret edecekler.
 3. They are going to see the dentist.
  • Dişçiye gidecekler.
 4. They are going to have a family dinner.
  • Aile yemeği yiyecekler.
 5. They are going to do water sports.
  • Su sporları yapacaklar.
 6. They are going to go to the beach.
  • Plaja gidecekler.

 

Kelimeler:

 1. Activity – Etkinlik
 2. Arrange – Düzenlemek, ayarlamak
 3. Believe – İnanmak
 4. Busy – Meşgul, yoğun
 5. Campaign – Kampanya
 6. Chance – Şans, fırsat
 7. Decision – Karar
 8. Hope – Umut etmek
 9. Idea – Fikir
 10. Join – Katılmak, birleştirmek
 11. Later – Daha sonra
 12. Organise – Düzenlemek
 13. Plan – Planlamak
 14. Prepare – Hazırlamak
 15. Probably – Muhtemelen
 16. Ready – Hazır
 17. Schedule – Programlamak
 18. Suggest – Önermek
 19. Tomorrow – Yarın
 1. Weekend – Hafta sonu
 2. Future – Gelecek
 3. Meeting – Toplantı
 4. Travel – Seyahat etmek
 5. Visit – Ziyaret etmek
 6. Holiday – Tatil
 7. Appointment – Randevu
 8. Book – Rezervasyon yapmak
 9. Cinema – Sinema
 10. Dinner – Akşam yemeği
 11. Lunch – Öğle yemeği
 12. Shopping – Alışveriş
 13. Party – Parti
 14. Museum – Müze
 15. Dentist – Dişçi
 16. Beach – Plaj
 17. Relax – Rahatlamak
 18. Exercise – Egzersiz
 19. Cycling – Bisiklete binmek
 20. Running – Koşmak
 21. Swimming – Yüzmek

THEME 3: LEGENDARY FIGURE (Efsanevi Kişi)

Summary:

In this theme, you learn how to:

 • Identify specific information about legendary figures in a text. (Bir metindeki efsanevi kişiler hakkında belirli bilgileri tanımlayın.)
 • Understand the use of past tenses in the context of talking about historical events and people. (Tarihi olaylar ve kişiler hakkında konuşurken geçmiş zamanların kullanımını anlayın.)
 • Write a biography of a legendary figure. (Efsanevi bir kişinin biyografisini yazın.)
 • Discuss the significance and impact of legendary figures in history. (Efsanevi kişilerin tarih üzerindeki önemini ve etkisini tartışın.)

Dialogues:

Dialogue 1:

Situation: Talking about a legendary figure. (Durum:** Bir efsanevi kişi hakkında konuşma.)

 1. Ali: Have you ever heard about Atatürk?
  • Ali: Atatürk hakkında hiçbir şey duydun mu?
 2. Ahmet: Yes, of course. He is the founder of modern Turkey.
  • Ahmet: Evet, tabii ki. O modern Türkiye’nin kurucusudur.
 3. Ali: Did you know that he was born in 1881?
  • Ali: 1881 yılında doğduğunu biliyor muydun?
 4. Ahmet: Yes, and he led the country to independence.
  • Ahmet: Evet, ve ülkeyi bağımsızlığa götürdü.
 5. Ali: He was also a great reformer. He introduced many changes to modernize the country.
  • Ali: O aynı zamanda büyük bir reformcuydu. Ülkeyi modernize etmek için birçok değişiklik getirdi.
 6. Ahmet: That’s right. His legacy still influences Turkey today.
  • Ahmet: Doğru. Onun mirası bugün hala Türkiye’yi etkiliyor.

Functions and Useful Language

Identifying Information:

 • Who was he/she? (Kimdi?)
 • When was he/she born? (Ne zaman doğdu?)
 • What did he/she do? (Ne yaptı?)
 • Why is he/she important? (Neden önemli?)

Talking About Historical Events:

 • He/She was born in… (O … yılında doğdu.)
 • He/She became famous for… (O … ile ünlendi.)
 • He/She contributed to… (O …’ya katkıda bulundu.)
 • He/She passed away in… (O … yılında vefat etti.)

Example Activities

Activity: Matching Legendary Figures

Instructions:

 1. Match the legendary figures with their achievements. (Efsanevi kişileri başarılarıyla eşleştirin.)

Example:

 1. Mustafa Kemal Atatürk – Founder of modern Turkey. (Mustafa Kemal Atatürk – Modern Türkiye’nin kurucusu.)
 2. Albert Einstein – Developed the theory of relativity. (Albert Einstein – İzafiyet teorisini geliştirdi.)
 3. Leonardo da Vinci – Painted the Mona Lisa. (Leonardo da Vinci – Mona Lisa’yı resmetti.)

Kelimeler:

 1. Activist – Aktivist
 2. Campaign – Kampanya
 3. Change – Değişim, değiştirmek
 4. Civil rights – Sivil haklar
 5. Determination – Kararlılık, karar verme, kesin yargı kararı verme, büyüklük ve konumun kesin olarak tayin edilmesi, kaderin belirlenmesi ve değişmemesi, özel bileşenlerle kesin olarak tanımlanması.
 6. Hero – Kahraman
 7. Justice – Adalet
 8. Leader – Lider
 9. March – Yürüyüş, protesto yürüyüşü yapmak
 10. Non-violent – Şiddet içermeyen
 11. Orator – Hatip, konuşmacı
 12. Overcome – Üstesinden gelmek
 13. Peace – Barış
 14. Policy – Politika
 15. Protest – Protesto, karşı çıkmak
 16. Racial segregation – Irksal ayrımcılık
 17. Recognition – Tanınma
 18. Speech – Konuşma
 19. Survive – Hayatta kalmak, kurtulmak

THEME 4: TRADITIONS (Gelenekler)

Summary:

In this theme, you learn how to:

 • Locate specific information about traditions in charts. (Gelenekler hakkında grafiklerde belirli bilgileri bulmak.)
 • Pronounce /t/ and /θ/ sounds correctly. (/t/ ve /θ/ seslerini doğru telaffuz etmek.)
 • Deliver a short speech using visuals on traditions. (Görseller kullanarak gelenekler hakkında kısa bir konuşma yapmak.)
 • Talk about several things you used to do when you were a child. (Çocukken yaptığınız çeşitli şeyler hakkında konuşmak.)
 • Answer the questions about short texts on social, educational, and technological lives of people in the past around the world. (Geçmişte dünyanın dört bir yanındaki insanların sosyal, eğitim ve teknolojik yaşamları hakkında kısa metinlerle ilgili soruları cevaplamak.)
 • Identify the differences between the lifestyles and customs of people in the past and the ones in the 21st century. (Geçmişteki insanların yaşam tarzları ve gelenekleri ile 21. yüzyıldaki insanlar arasındaki farkları belirlemek.)
 • Write a short paragraph comparing traditions around the world. (Dünyadaki gelenekleri karşılaştıran kısa bir paragraf yazmak.)
 • Write about the things you used to do when you were a child. (Çocukken yaptığınız şeyler hakkında yazmak.)

Dialogues:

Dialogue 1:

Situation: Discussing childhood traditions. (Durum:** Çocukluk geleneklerini tartışma.)

 1. Tom: When I was a child, we used to visit my grandparents every Sunday.
  • (Tom: Ben çocukken her Pazar büyükannemi ve büyükbabamı ziyaret ederdik.)
 2. Jerry: Really? We used to have family dinners every weekend.
  • (Jerry: Gerçekten mi? Biz her hafta sonu aile yemekleri yerdik.)
 3. Tom: Did you have any special traditions during holidays?
  • (Tom: Tatillerde özel gelenekleriniz var mıydı?)
 4. Jerry: Yes, we always decorated the house together.
  • (Jerry: Evet, evi her zaman birlikte süslerdik.)
 5. Tom: That sounds fun. We used to go on a trip during the holidays.
  • (Tom: Kulağa eğlenceli geliyor. Tatillerde geziye çıkardık.)
 6. Jerry: Those were good times. I miss those days.
  • (Jerry: Güzel günlerdi. O günleri özlüyorum.)

Functions and Useful Language

Identifying Information:

 • Who used to…? (Kim eskiden… yapardı?)
 • What did you use to do? (Eskiden ne yapardınız?)
 • Where did you use to go? (Eskiden nereye giderdiniz?)
 • How did you celebrate…? (Nasıl kutlardınız…?)

Talking About Traditions:

 • We used to… (Eskiden… yapardık.)
 • It was a tradition to… (… bir gelenekti.)
 • Every year, we… (Her yıl, biz…)

Example Activities

Activity: Matching Items

Instructions:

 1. Match the items given in the box with the pictures. (Kutu içinde verilen öğeleri resimlerle eşleştirin.)

Example Items:

 1. Keyboard
  • (Klavye)
 2. Sports Cars
  • (Spor Arabalar)
 3. Carriage
  • (Fayton)
 4. Typewriter
  • (Daktilo)
 5. Cassette Player
  • (Kaset Çalar)
 6. Compass
  • (Pusula)

Example Sentences:

 1. The compass was used for navigation.
  • (Pusula, yön bulma için kullanılırdı.)
 2. The typewriter is an old-fashioned device for writing.
  • (Daktilo, yazı yazmak için eski moda bir cihazdır.)

Kelimeler:

 1. Belief – İnanç
 2. Ceremony – Tören
 3. Celebrate – Kutlamak
 4. Custom – Gelenek, görenek
 5. Culture – Kültür
 6. Dance – Dans
 7. Dress – Giysi
 8. Festival – Festival, şenlik
 9. Folk – Halk, folklor
 10. Habit – Alışkanlık
 11. Heritage – Miras
 12. Holiday – Tatil, bayram
 13. Invite – Davet etmek
 14. Legend – Efsane
 15. Marriage – Evlilik
 16. Myth – Mit, efsane
 17. Ritual – Ritüel
 18. Symbol – Sembol
 19. Tradition – Gelenek
 20. Values – Değerler
 21. Wedding – Düğün

THEME 5: TRAVEL (Seyahat)

Summary:

In this theme, you learn how to:

 • List phrases for booking in a recorded text. (Kayıtlı bir metinde rezervasyon yapmak için kullanılan ifadeleri listeleyin.)
 • Practice intonation in question tags (both rising and falling). (Soru eklerinde (hem yükselen hem de düşen) tonlamayı uygulayın.)
 • Ask and answer about your own and other people’s travel experiences. (Kendi seyahat deneyimleriniz ve başkalarının seyahat deneyimleri hakkında soru sormak ve cevap vermek.)
 • Book a room at a hotel, a table in a restaurant, etc. (Bir otelde oda, bir restoranda masa vb. rezervasyonu yapmak.)
 • Confirm information during a conversation. (Bir konuşma sırasında bilgiyi onaylamak.)
 • Take part in a dialogue in a group to make a travel plan. (Bir seyahat planı yapmak için bir grup içinde diyaloğa katılmak.)
 • Make use of written instructions in order to draw a route. (Bir rota çizmek için yazılı talimatlardan yararlanmak.)
 • Classify different vacation types in a reading passage. (Bir okuma parçasında farklı tatil türlerini sınıflandırmak.)
 • Write an email to a friend about your holiday experiences. (Tatil deneyimleriniz hakkında bir arkadaşa e-posta yazmak.)
 • Prepare a travel guide of a city you have visited. (Ziyaret ettiğiniz bir şehrin seyahat rehberini hazırlamak.)

Dialogues:

Dialogue 1:

Situation: Talking to a travel agent. (Durum:** Bir seyahat acentesi ile konuşma.)

 1. Travel Agent: Welcome. How may I help you?
  • Seyahat Acentesi: Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim?
 2. Martin: Hello, I’m Martin and this is my wife, Sandra. We would like to have some information for a vacation abroad.
  • Martin: Merhaba, ben Martin ve bu da eşim Sandra. Yurtdışında bir tatil için bazı bilgiler almak istiyoruz.
 3. Travel Agent: Where would you like to go?
  • Seyahat Acentesi: Nereye gitmek istersiniz?
 4. Martin: We haven’t decided the place yet but we want to see new places.
  • Martin: Henüz yeri karar vermedik ama yeni yerler görmek istiyoruz.
 5. Travel Agent: Which countries have you visited so far?
  • Seyahat Acentesi: Şimdiye kadar hangi ülkeleri ziyaret ettiniz?
 6. Martin: We’ve visited most of the European and Asian countries.
  • Martin: Avrupa ve Asya ülkelerinin çoğunu ziyaret ettik.
 7. Travel Agent: Which country did you like most?
  • Seyahat Acentesi: En çok hangi ülkeyi beğendiniz?
 8. Martin: I liked India most. We went there two years ago. We met a very different and interesting culture.
  • Martin: En çok Hindistan’ı beğendim. İki yıl önce oraya gittik. Çok farklı ve ilginç bir kültürle tanıştık.
 9. Sandra: India was fascinating but I loved Italy. It was gorgeous.
  • Sandra: Hindistan büyüleyiciydi ama İtalya’yı sevdim. Muhteşemdi.
 10. Travel Agent: Have you ever visited Türkiye?
  • Seyahat Acentesi: Türkiye’yi hiç ziyaret ettiniz mi?
 11. Sandra: No, we haven’t but I have heard about Türkiye. Which places should we visit there?
  • Sandra: Hayır, etmedik ama Türkiye hakkında duydum. Orada hangi yerleri ziyaret etmeliyiz?
 12. Travel Agent: In my opinion, you should visit İstanbul at first but I’ll give you some brochures about some of the holiday destinations in Türkiye.
  • Seyahat Acentesi: Bence önce İstanbul’u ziyaret etmelisiniz ama Türkiye’deki bazı tatil yerleri hakkında size broşürler vereceğim.
 13. Martin: Well. What do you think about Antalya? You like cultural holidays and I like beach holiday.
  • Martin: Peki. Antalya hakkında ne düşünüyorsun? Sen kültürel tatilleri seviyorsun, ben ise plaj tatillerini seviyorum.
 14. Sandra: It looks like a marvellous place and I think it is suitable for both of us.
  • Sandra: Harika bir yer gibi görünüyor ve bence ikimiz için de uygun.
 15. Travel Agent: I think you have decided, haven’t you?
  • Seyahat Acentesi: Sanırım karar verdiniz, değil mi?
 16. Martin: Yes, we have. We’ll take a package tour to Antalya.
  • Martin: Evet, verdik. Antalya’ya paket tur alacağız.
 17. Travel Agent: A really good decision. I’m sure you’ll enjoy your holiday.
  • Seyahat Acentesi: Gerçekten iyi bir karar. Tatilinizden keyif alacağınıza eminim.

Functions and Useful Language

Booking and Confirming:

 • I would like to book… (Rezervasyon yapmak istiyorum…)
 • Can I confirm the details of my reservation? (Rezervasyonumun detaylarını onaylayabilir miyim?)
 • Is there a room/table available for… (… için müsait bir oda/masa var mı?)

Talking About Travel Experiences:

 • Have you ever been to…? (… hiç bulundun mu?)
 • What did you think of…? (… hakkında ne düşündün?)
 • I really enjoyed… (… çok keyif aldım.)

Kelimeler:

 1. Accommodation – Konaklama
 2. All-inclusive – Her şey dahil
 3. Backpacking – Sırt çantasıyla seyahat
 4. Beach – Plaj
 5. Book – Rezervasyon yapmak
 6. Camping – Kamp yapmak
 7. Cruise – Gemi seyahati
 8. Cultural – Kültürel
 9. Destination – Hedef, varış yeri
 10. Guide – Rehber, kılavuz
 11. Holiday – Tatil
 12. Hotel – Otel
 13. Journey – Yolculuk
 14. Map – Harita
 15. Passport – Pasaport
 16. Reservation – Rezervasyon
 17. Route – Rota
 18. Sightseeing – Gezilecek yerleri görmek
 19. Tourist – Turist
 20. Tour – Tur
 21. Travel – Seyahat etmek
 22. Vacation – Tatil
 23. Visitor – Ziyaretçi
 24. Visa – Vize
 25. Weekend – Hafta sonu

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 5 Temmuz 2024

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.