İngilizce 8 Konu Özeti: Temalara göre konu özetleri ve Türkçe çevirileri

İçindekiler

İngilizce 8 Konu Özeti: Temalara göre konu özetleri ve Türkçe çevirileri

THEME 1: FAVORS

Favors kelimesi İngilizce’de “iyilikler” veya “ricalar” anlamına gelir. Birinden bir iyilik veya yardım istemeyi ifade eder. Bu temada, öğrenciler başkalarından nasıl iyilik isteyeceklerini ve bu iyilikleri nasıl kabul edeceklerini veya reddedeceklerini öğrenirler.

Bu görselde, birbirine yardım eden insanları farklı senaryolarda görebilirsiniz: bir kişi kitap ödünç veriyor, bir diğeri haritada yol tarif ediyor, bir grup doğum günü partisi planlıyor ve biri yaşlı bir kişiye karşıdan karşıya geçerken yardım ediyor. Görsel, dostça ve destekleyici bir tonu yansıtıyor.

In this theme, students will learn how to (Bu temada nasıl rica ve istekte bulunacağınızı öğreneceksiniz) :

 • Identify phrases and the highest frequency vocabulary related to requests in various contexts in recorded texts.
  • (Bu temada, öğrenciler kaydedilmiş metinlerde farklı bağlamlardaki isteklerle ilgili ifadeleri ve en sık kullanılan kelime dağarcığını tanımayı öğrenecekler.)
 • Complete a conversation about favors in a recorded text/video.
  • (Kaydedilmiş bir metin/video hakkında iyilikler hakkında bir konuşmayı tamamlayın.)
 • Practice “yod coalescence” with phrases like “Would you” / /wʊdʒu/ and “Could you” /kʊdʒu/.
  • (“Would you” / /wʊdʒu/ ve “Could you” /kʊdʒu/ gibi ifadelerle “yod coalescence” alıştırması yapın.)
 • Distinguish between formal and informal language while accepting and declining requests.
  • (İstekleri kabul ederken ve reddederken resmi ve resmi olmayan dili ayırt edin.)
 • Act out a self-prepared dialogue about requests/favors.
  • (İstekler/iyilikler hakkında kendiniz hazırladığınız bir diyaloğu canlandırın.)
 • Scan a text for specific information about a charity organization/foundation.
  • (Bir hayır kurumu/vakıf hakkında belirli bilgileri bulmak için bir metni tarayın.)
 • Write an announcement to invite people for a charity organization.
  • (Bir hayır kurumu için insanları davet etmek için bir duyuru yazın.)
 • Write an application letter to an organization for a scholarship.
  • (Bir burs başvurusu için bir kuruluşa başvuru mektubu yazın.)

Key Phrases and Vocabulary

 1. Can I borrow…?
  • (Ödünç alabilir miyim…?)
 1. Do you think I could…?
  • (Sence yapabilir miyim…?)
 1. Would you mind…?
  • (Sakıncası var mı…?)
 1. Would it be possible to…?
  • (Mümkün mü…?)
 1. Is it OK if I use…?
  • (Kullanmam uygun olur mu…?)
 1. Do you mind if I…?
  • (Eğer sakıncası yoksa…?)

Dialogues and Examples

 1. Borrowing something
  • I need some sugar for the cake.
   • (Kek için biraz şekere ihtiyacım var.)
 1. Ordering something
  • We’ve run out of petrol.
   • (Benzinimiz bitti.)
 1. Asking for a favor
  • My battery is dead.
   • (Pilim bitti.)
  • I need a dictionary now.
   • (Şu an bir sözlüğe ihtiyacım var.)
  • I use my phone to read my emails.
   • (E-postalarımı okumak için telefonumu kullanıyorum.)

Sample Dialogue for Planning a Party

Adam: Can you help me to plan Alice’s birthday party? I would be glad to prepare this party with you. I really need help.

 • (Alice’nin doğum günü partisini planlamama yardım edebilir misin? Bu partiyi seninle birlikte hazırlamaktan memnuniyet duyarım. Gerçekten yardıma ihtiyacım var.)

Brian: Sure. What kind of help do you need most, the food or entertainment?

 • (Tabii. En çok ne tür bir yardıma ihtiyacın var, yiyecek mi eğlence mi?)

Adam: Actually, I need help with food.

 • (Aslında, yiyecek konusunda yardıma ihtiyacım var.)

Brian: OK. First, we have to decide on food. We have a choice of Turkish or Chinese cuisine. Which one should we have?

 • (Tamam. Önce yiyecek konusunda karar vermeliyiz. Türk veya Çin mutfağı arasında bir seçim yapmamız gerekiyor. Hangisini tercih edelim?)

Adam: I think Chinese food will be better for this party.

 • (Bu parti için Çin yemeğinin daha iyi olacağını düşünüyorum.)

Brian: You’re right. For music, should we have a live band or a DJ?

 • (Haklısın. Müzik için canlı bir grup mu yoksa DJ mi olmalı?)

Adam: I think DJ is the best choice.

 • (Bence DJ en iyi seçim olur.)

Brian: OK then. Well, I will work on my part and get back to you with my progress two days later.

 • (Tamam o zaman. Ben kendi kısmım üzerinde çalışacağım ve iki gün sonra ilerlememle ilgili sana geri dönüş yapacağım.)

Formal vs Informal Language

Formal Requests

 1. May I speak to Mr. Shawn, please?
  • (Bay Shawn ile konuşabilir miyim lütfen?)
 1. Brown, could I leave work a bit earlier today?
  • (Bay Brown, bugün işten biraz erken çıkabilir miyim?)

Informal Requests

 1. Is it OK if Mary comes with us, Dad?
  • (Mary bizimle gelse uygun olur mu, baba?)
 1. Do you mind if I sit here?
  • (Buraya oturmamın bir sakıncası var mı?)
 1. Do you mind helping me out with my homework, Lenny?
  • (Ödevimde bana yardım eder misin, Lenny?)
 1. I was wondering if you’d mind lending me your bike?
  • (Bisikletini ödünç vermende bir sakınca var mı merak ediyordum?)

Kelimeler:

 1. Request – Rica, istek, talep
 2. Conversation – Konuşma, sohbet, görüşme, söyleşi, cinsel birleşme
 3. Borrow – Ödünç almak, borç almak
 4. Sugar – Şeker, tatlılık, sevgilim (argo)
 5. Order – Sipariş vermek, düzen, emir, sıra, nizam
 6. Petrol – Benzin, akaryakıt
 7. Favor – İyilik, destek, yardım
 8. Battery – Pil, batarya, akü, seri, dizi
 9. Dictionary – Sözlük, veri tabanı
 10. Direction – Yön, doğrultu, talimat, yönetim
 11. Price – Fiyat, bedel, paha
 12. Information – Bilgi, enformasyon, haber
 13. Phrase – İfade, tabir, deyim
 14. Sentence – Cümle, hüküm, ceza
 15. Complete – Tamamlamak, eksiksiz, tam
 16. Plan – Planlamak, tasarlamak, proje
 17. Party – Parti, taraf, grup
 18. Prepare – Hazırlamak, hazırlık yapmak
 19. Help – Yardım, destek, yardımcı olmak
 20. Food – Yiyecek, gıda, besin
 21. Entertainment – Eğlence, gösteri, hoş vakit geçirme
 22. Decide – Karar vermek, belirlemek
 23. Cuisine – Mutfak (yemek kültürü), pişirme yöntemi
 24. Choice – Seçim, tercih, seçenek
 25. Music – Müzik, şarkı
 26. Live band – Canlı müzik grubu
 27. DJ – DJ, disk jockey
 28. Progress – İlerleme, gelişim, süreç
 29. Formal – Resmi, şekli, biçimsel
 30. Informal – Gayri resmi, samimi, rahat
 31. Accept – Kabul etmek, razı olmak
 32. Decline – Reddetmek, gerilemek, düşüş
 33. Umbrella – Şemsiye, koruma, kapsam
 34. Car – Araba, otomobil, vagon
 35. Airport – Havaalanı, havalimanı
 36. Office – Ofis, büro, görev
 37. Laptop – Dizüstü bilgisayar
 38. Sit – Oturmak, kalmak, konumlanmak
 39. Help – Yardım etmek, destek olmak
 40. Window – Pencere, vitrin, ekran
 41. Timetable – Zaman çizelgesi, ders programı
 42. Books – Kitaplar, defterler
 43. School – Okul, eğitim kurumu
 44. Box – Kutu, boks, alan, televizyon
 45. Thank you – Teşekkür ederim
 46. Sir – Beyefendi, bayım, efendi
 47. Explain – Açıklamak, izah etmek
 48. Proverb – Atasözü, deyim
 49. Kindness – Nezaket, iyilik, incelik
 50. Harshness – Sertlik, haşinlik, acımasızlık
 51. Dialogue – Diyalog, konuşma, karşılıklı konuşma
 52. Donate – Bağışlamak, vermek
 53. Foundation – Vakıf, temel, kuruluş
 54. Announcement – Duyuru, ilan, bildiri
 55. Scholarship – Burs, öğrenim, bilgi
 56. Organization – Organizasyon, kurum, kuruluş
 57. Borrow – Ödünç almak, borç almak
 58. Can I borrow…? – Ödünç alabilir miyim…?, borç alabilir miyim…?
 59. Do you think I could…? – Yapabileceğimi düşünüyor musun…?, sence yapabilir miyim…?
 60. Would you mind…? – Sakıncası var mı…?, zahmet olur mu…?
 61. Would it be possible to…? – Mümkün mü…?, olabilir mi…?
 62. Is it OK if I use…? – Kullanmam sorun olur mu…?, kullanmamda sakınca var mı…?
 63. Do you mind if I…? – Sakıncası var mı…?, izin verir misin…?
 64. Charity – Hayır kurumu, yardımseverlik, sadaka
 65. Organization – Organizasyon, kurum, kuruluş
 66. Invitation – Davet, davetiye, çağrı
 67. Application – Başvuru, uygulama, müracaat
 68. Announcement – Duyuru, ilan, bildiri
 69. Formal – Resmi, şekli, biçimsel
 70. Informal – Gayri resmi, samimi, rahat
 71. Complete – Tamamlamak, eksiksiz, tam
 72. Dialogue – Diyalog, konuşma, karşılıklı konuşma
 73. Sentence – Cümle, hüküm, ceza
 74. Borrow – Ödünç almak, borç almak
 75. Lend – Ödünç vermek, borç vermek
 76. Help yourself! – Buyurun!, kendinize yardım edin!
 77. I’m sorry. – Üzgünüm., özür dilerim.
 78. Thank you. – Teşekkür ederim.
 79. Of course! – Tabii ki!, elbette!
 80. I’d be glad to… – Memnuniyetle…, seve seve…
 81. No problem. – Sorun değil., problem yok.
 82. Sure! – Elbette!, kesinlikle!
 83. Definitely! – Kesinlikle!, muhakkak!
 84. That’s fine. – Tamamdır., sorun değil.
 85. Help – Yardım, destek, yardımcı olmak
 86. Window – Pencere, vitrin, ekran
 87. Close – Kapatmak, yakın, samimi
 88. Timetable – Zaman çizelgesi, ders programı
 89. Glasses – Gözlükler, bardaklar
 90. Poster – Afiş, poster
 91. Sentence – Cümle, hüküm, ceza
 92. Match – Eşleştirmek, maç, kibrit
 93. Complete – Tamamlamak, eksiksiz, tam
 94. Rewrite – Yeniden yazmak, tekrar yazmak
 95. Describe – Tanımlamak, betimlemek
 96. Write – Yazmak, kaleme almak
 97. Invite – Davet etmek, çağırmak
 98. Clean water – Temiz su
 99. Access – Erişim, giriş, ulaşım
 100. Life – Hayat, yaşam, ömür
 101. Basic – Temel, basit, ana
 102. Human need – İnsani ihtiyaç
 103. Majority – Çoğunluk, ekseriyet
 104. Rural areas – Kırsal alanlar, taşra
 105. Disease – Hastalık, rahatsızlık
 106. Solution – Çözüm, solüsyon, çözelti
 107. Health – Sağlık, sıhhat
 108. Hygiene – Hijyen, temizlik
 109. Local experts – Yerel uzmanlar
 110. Water point – Su noktası, su kaynağı
 111. Coordinate – Koordine etmek, uyum sağlamak
 112. Sanitation – Sanitasyon, sağlık önlemleri
 113. Training – Eğitim, antrenman
 114. Community – Topluluk, cemaat, komünite
 115. Weekly – Haftalık, her hafta
 116. Giving – Verme, cömertlik
 117. Gift – Hediye, armağan
 118. Join – Katılmak, birleştirmek
 119. Donation – Bağış, hibe
 120. Support – Destek, yardım, desteklemek

THEME 2: NEWS STORIES (Haber Hikayeleri)

Overview (Genel Bakış)

In this theme, students will learn how to:

 • Extract specific information from a conversation between friends.
  • (Arkadaşlar arasındaki bir konuşmadan belirli bilgileri çıkarmak.)
 • Make inferences about the qualities of a good friend through a recorded text.
  • (Kaydedilmiş bir metin aracılığıyla iyi bir arkadaşın nitelikleri hakkında çıkarımlar yapmak.)
 • Practice syllable/word stress, e.g., Engineer /ˌendʒɪ’nɪə(r)/.
  • (Hece/kelime vurgusu çalışmak, örn., Engineer /ˌendʒɪ’nɪə(r)/.)
 • Ask and answer questions about personal features.
  • (Kişisel özellikler hakkında sorular sormak ve cevaplamak.)
 • State reasons while giving clear detailed descriptions about physical appearances.
  • (Fiziksel görünümler hakkında net ve detaylı açıklamalar yaparken nedenler belirtmek.)
 • Interpret information from graphic features (graphs, charts, tables, etc.).
  • (Grafik özelliklerinden (grafikler, tablolar, çizelgeler vb.) bilgi yorumlamak.)
 • Find irrelevant content about the descriptions of the people in a text.
  • (Bir metindeki insanların tanımlarıyla ilgili ilgisiz içerikleri bulmak.)
 • Identify the main conclusions in argumentative texts.
  • (Tartışmacı metinlerdeki ana sonuçları belirlemek.)
 • Write an opinion essay about qualities of a good friend by stating reasons.
  • (Nedenler belirterek iyi bir arkadaşın nitelikleri hakkında bir fikir yazısı yazmak.)

Sample News Story (Örnek Haber Hikayesi)

News Story: A Successful Organ Transplant (Başarılı Bir Organ Nakli)

Nine-year-old Celine has Hirschsprung’s disease, which occurs when nerve cells are missing in the muscle of the colon.

 • (Dokuz yaşındaki Celine, kolon kasında sinir hücrelerinin eksik olduğu Hirschsprung hastalığına sahiptir.)

While another child was waiting for an organ transplant, Celine’s condition became worse. Her liver was failing, and she’d already been admitted to the hospital because of bleeding.

 • (Başka bir çocuk organ nakli beklerken, Celine’in durumu kötüleşti. Karaciğeri iflas ediyordu ve kanama nedeniyle hastaneye yatmıştı.)

Celine’s family was surprised when doctors informed them that a potential donor had been found. At 6 a.m. on Friday, September 15, Celine was rolled into the operating room for a transplant of her liver, small bowels, and pancreas.

 • (Celine’in ailesi, doktorlar onlara potansiyel bir donör bulunduğunu bildirdiğinde şaşırdı. 15 Eylül Cuma sabahı saat 6’da Celine, karaciğer, ince bağırsaklar ve pankreas nakli için ameliyathaneye alındı.)

During the transplant, doctors were unable to close her abdomen because of swelling from the new organs. Doctors were finally able to close it on September 21 by using a biosynthetic material to replicate the muscle structure of her abdomen.

 • (Nakil sırasında, doktorlar yeni organlardan kaynaklanan şişlik nedeniyle karnını kapatamadılar. Doktorlar, 21 Eylül’de karın kas yapısını taklit eden biyosentetik bir malzeme kullanarak nihayet kapatabildiler.)

Shortly after the surgery, Nancy Redd, who has posted about Celine’s surgery on social media, was shocked and excited to receive a message from another family.

 • (Ameliyattan kısa bir süre sonra, Celine’in ameliyatı hakkında sosyal medyada paylaşım yapan Nancy Redd, başka bir aileden mesaj aldığında şok oldu ve heyecanlandı.)

After a few questions, “I knew 100%” it was the family of the donor, she said.

 • (Birkaç soru sonrasında, “Yüzde 100 biliyordum” bunun donörün ailesi olduğunu, dedi.)

The family of the donor read the story about Celine’s multi-organ transplant on social media and reached out to Nancy Redd. The mothers are now friends on social media and have shared encouraging messages with each other.

 • (Donörün ailesi, Celine’in çoklu organ nakli hakkında sosyal medyada haberi okudu ve Nancy Redd ile iletişime geçti. Anneler şimdi sosyal medyada arkadaş oldular ve birbirlerine cesaret verici mesajlar paylaştılar.)

Kelimeler:

 1. News – Haber, haberler
 2. Story – Hikaye, öykü, anlatı
 3. Friend – Arkadaş, dost
 4. Conversation – Konuşma, sohbet, görüşme, söyleşi
 5. Specific information – Belirli bilgi, özel bilgi
 6. Inference – Çıkarım, sonuç çıkarma, anlam çıkarma
 7. Quality – Kalite, nitelik
 8. Good friend – İyi arkadaş, yakın dost
 9. Personal features – Kişisel özellikler, bireysel nitelikler
 10. Appearance – Görünüş, görünüm, dış görünüş
 11. Physical appearance – Fiziksel görünüş, dış görünüş
 12. Interpret – Yorumlamak, çevirmek, açıklamak
 13. Graphic features – Grafik özellikler, görsel özellikler
 14. Main conclusions – Ana sonuçlar, temel çıkarımlar
 15. Opinion essay – Görüş denemesi, fikir yazısı
 16. Organ donation – Organ bağışı
 17. Donor – Bağışçı, donör
 18. Disease – Hastalık, rahatsızlık
 19. Condition – Durum, koşul, şart
 20. Operation – Ameliyat, operasyon, işletim
 21. Successful – Başarılı, muvaffak
 22. Sedation – Sedasyon, sakinleştirme
 23. Transplant – Nakil, organ nakli
 24. Liver – Karaciğer
 25. Small bowels – İnce bağırsaklar
 26. Pancreas – Pankreas
 27. Swelling – Şişme, kabarma, ödem
 28. Abdomen – Karın, batın
 29. Family – Aile, sülale
 30. Potential – Potansiyel, olasılık
 31. Social media – Sosyal medya
 32. Encouraging – Teşvik edici, cesaretlendirici, umut verici
 33. Message – Mesaj, ileti, haber
 34. Event – Olay, etkinlik, hadise
 35. Sequence – Sıra, dizi, silsile
 36. Chronological – Kronolojik, zamana dayalı
 37. Paraphrase – Yeniden ifade etmek, açıklama
 38. Original – Orijinal, özgün, asıl
 39. Form – Biçim, form, şekil
 40. Verdict – Karar, hüküm
 41. Adolescent – Ergen, genç
 42. Survive – Hayatta kalmak, sağ kalmak, kurtulmak
 43. Rescuer – Kurtarıcı, kurtarma görevlisi
 44. Complain – Şikayet etmek, yakınmak
 45. Complaint – Şikayet, yakınma
 46. Authority – Yetkili, otorite, uzman
 47. Pollution – Kirlilik, çevre kirliliği
 48. Solution – Çözüm, solüsyon, çözelti
 49. Energy – Enerji, güç
 50. Alternative energy – Alternatif enerji
 51. Wind power – Rüzgar enerjisi
 52. Solar power – Güneş enerjisi
 53. Geothermal power – Jeotermal enerji
 54. Renewable – Yenilenebilir, tükenmez
 55. Turbine – Türbin
 56. Electricity – Elektrik, enerji
 57. Greenhouse gas – Sera gazı
 58. Emission – Emisyon, yayma, çıkarma
 59. Efficient – Verimli, etkili
 60. Cheap – Ucuz, hesaplı, basit
 61. Sustainable – Sürdürülebilir, devamlı
 62. Hygiene – Hijyen, temizlik
 63. Sanitation – Sanitasyon, sağlık önlemleri
 64. Community – Topluluk, cemaat, komünite
 65. Weekly – Haftalık, her hafta
 66. Giving – Verme, cömertlik
 67. Donation – Bağış, hibe
 68. Support – Destek, yardım, desteklemek
 69. Scholarship – Burs, öğrenim
 70. Application – Başvuru, müracaat
 71. Letter – Mektup, harf
 72. Volunteer – Gönüllü, istekli
 73. Awareness – Farkındalık, bilinç
 74. Organization – Organizasyon, kurum, kuruluş
 75. Join – Katılmak, birleştirmek
 76. Invitation – Davet, davetiye
 77. Announcement – Duyuru, ilan, bildiri
 78. Paragraph – Paragraf, bölüm
 79. Experience – Deneyim, tecrübe
 80. Accident – Kaza, tesadüf
 81. Fire – Yangın, ateş
 82. Rescue – Kurtarma, yardım
 83. Hospital – Hastane, sağlık merkezi
 84. Survivor – Kurtulan, sağ kalan
 85. Neighbor – Komşu, yakın
 86. Intensive care – Yoğun bakım
 87. Critical condition – Kritik durum, hayati tehlike
 88. Interview – Röportaj, görüşme, mülakat
 89. News story – Haber hikayesi
 90. Audience – İzleyici, seyirci, kitle
 91. Reporter – Muhabir, gazeteci
 92. Newspaper – Gazete, haber kağıdı
 93. Headline – Başlık, manşet
 94. Editor – Editör, düzenleyici
 95. Fact – Gerçek, olgu
 96. Opinion – Görüş, düşünce
 97. Survey – Anket, araştırma, inceleme
 98. Broadcast – Yayın, yayın yapmak
 99. Channel – Kanal, yol, mecra
 100. Public – Halk, kamu
 101. Emergency – Acil durum, tehlike
 102. Investigation – Soruşturma, inceleme
 103. Eyewitness – Görgü tanığı
 104. Breaking news – Son dakika haberi
 105. Current events – Güncel olaylar
 106. Live coverage – Canlı yayın
 107. Exclusive – Özel, ayrıcalıklı
 108. Update – Güncelleme, yenileme
 109. Correspondent – Muhabir, yazar
 110. Live report – Canlı rapor, canlı yayın
 111. Footage – Görüntü, film parçası
 112. Press conference – Basın toplantısı
 113. Press release – Basın açıklaması
 114. Media – Medya, basın
 115. Coverage – Kapsama, yayın alanı

THEME 3: ALTERNATIVE ENERGY (Alternatif Enerji)

Overview (Genel Bakış)

In this theme, students will learn how to:

 • Note down the solutions to the problems of excessive energy consumption around the world in a recorded text.
  • (Dünyadaki aşırı enerji tüketimi sorunlarına yönelik çözümleri kaydedilmiş bir metinde not almak.)
 • Use intonation in a sentence appropriately.
  • (Bir cümlede uygun şekilde tonlama kullanmak.)
 • Make complaints and offer solutions to environmental/energy problems.
  • (Çevre/enerji sorunlarına ilişkin şikayetlerde bulunmak ve çözümler önermek.)
 • Participate in an informal debate about alternative energy in the future.
  • (Gelecekteki alternatif enerji hakkında gayri resmi bir tartışmaya katılmak.)
 • Summarize a reading passage about alternative energy.
  • (Alternatif enerji hakkında bir okuma parçasını özetlemek.)
 • Analyze a reading passage to find out solutions to environmental problems.
  • (Çevresel sorunlara çözümler bulmak için bir okuma parçasını analiz etmek.)
 • Write an email/a letter of complaint to a local authority about an environmental problem to suggest solutions.
  • (Çevresel bir sorun hakkında bir yerel otoriteye çözümler önermek için bir e-posta/şikayet mektubu yazmak.)
 • Write their opinions about the usage of alternative energy.
  • (Alternatif enerji kullanımı hakkındaki görüşlerini yazmak.)

Key Concepts and Vocabulary (Anahtar Kavramlar ve Kelime Dağarcığı)

 1. Alternative Energy: Energy sourced from renewable resources that do not deplete over time and have a lower environmental impact.
  • (Alternatif Enerji: Zamanla tükenmeyen ve çevresel etkisi daha düşük olan yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji.)
 1. Renewable Resources: Natural resources that can be replenished naturally over time, such as solar, wind, and hydro energy.
  • (Yenilenebilir Kaynaklar: Zamanla doğal olarak yenilenebilen kaynaklar, örneğin güneş, rüzgar ve hidro enerji.)
 1. Non-renewable Resources: Resources that do not replenish at a sustainable rate, such as fossil fuels like coal, oil, and natural gas.
  • (Yenilenemez Kaynaklar: Sürdürülebilir bir hızda yenilenemeyen kaynaklar, örneğin kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar.)

Types of Alternative Energy (Alternatif Enerji Türleri)

 1. Wind Energy (Rüzgar Enerjisi)
  • Wind power captures the energy from the wind and converts it into electricity using wind turbines.
   • (Rüzgar enerjisi, rüzgarın enerjisini yakalar ve rüzgar türbinleri kullanarak elektriğe dönüştürür.)
  • It’s one of the oldest forms of energy humans have used.
   • (İnsanların kullandığı en eski enerji biçimlerinden biridir.)
  • Wind energy does not create any harmful emissions and has far fewer impacts on the environment than other forms of energy.
   • (Rüzgar enerjisi, zararlı emisyonlar oluşturmaz ve diğer enerji türlerine göre çevre üzerinde çok daha az etkisi vardır.)
 1. Solar Energy (Güneş Enerjisi)
  • Solar energy is derived from the sun and can be collected in a variety of ways to generate electricity or heat.
   • (Güneş enerjisi, güneşten elde edilir ve elektriği veya ısıyı üretmek için çeşitli yollarla toplanabilir.)
  • It doesn’t create pollution or greenhouse gases and can be used for many purposes.
   • (Kirlilik veya sera gazları oluşturmaz ve birçok amaç için kullanılabilir.)
  • Solar panels are used to capture and convert sunlight into electricity.
   • (Güneş panelleri, güneş ışığını yakalamak ve elektriğe dönüştürmek için kullanılır.)
 1. Geothermal Energy (Jeotermal Enerji)
  • Geothermal energy comes from the natural heat of the Earth and is often used to generate electricity or heat buildings.
   • (Jeotermal enerji, Dünya’nın doğal ısısından elde edilir ve genellikle elektrik üretmek veya binaları ısıtmak için kullanılır.)
  • It is a clean and sustainable energy source with lower emissions compared to fossil fuels.
   • (Fosil yakıtlara kıyasla daha düşük emisyonlara sahip temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır.)

Benefits of Alternative Energy (Alternatif Enerjinin Faydaları)

 • Environmental Protection: Reduces the amount of toxins and greenhouse gases released into the environment.
  • (Çevresel Koruma: Çevreye salınan toksin ve sera gazlarının miktarını azaltır.)
 • Sustainability: Ensures a continuous supply of energy without depleting natural resources.
  • (Sürdürülebilirlik: Doğal kaynakları tüketmeden sürekli bir enerji arzı sağlar.)
 • Economic Growth: Creates new jobs and industries, contributing to economic development.
  • (Ekonomik Büyüme: Yeni iş ve sektörler yaratır, ekonomik gelişmeye katkıda bulunur.)

Challenges of Alternative Energy (Alternatif Enerjinin Zorlukları)

 • Initial Costs: High initial investment costs for infrastructure and technology.
  • (Başlangıç Maliyetleri: Altyapı ve teknoloji için yüksek başlangıç yatırımı maliyetleri.)
 • Intermittency: Some renewable energy sources, like solar and wind, are intermittent and depend on weather conditions.
  • (Kesintililik: Güneş ve rüzgar gibi bazı yenilenebilir enerji kaynakları kesintilidir ve hava koşullarına bağlıdır.)
 • Geographic Limitations: Not all locations are suitable for all types of renewable energy sources.
  • (Coğrafi Sınırlamalar: Tüm lokasyonlar, tüm yenilenebilir enerji türleri için uygun değildir.)

Sample Discussion (Örnek Tartışma)

Person A: Why should we invest in solar energy instead of coal?

 • (Kömür yerine neden güneş enerjisine yatırım yapmalıyız?)

Person B: Solar energy is a renewable resource that doesn’t produce harmful emissions, making it better for the environment.

 • (Güneş enerjisi, zararlı emisyonlar üretmeyen yenilenebilir bir kaynaktır, bu da onu çevre için daha iyi yapar.)

Person A: But isn’t the initial cost of solar panels very high?

 • (Ancak güneş panellerinin başlangıç maliyeti çok yüksek değil mi?)

Person B: Yes, the initial investment is high, but the long-term savings and environmental benefits outweigh the initial costs.

 • (Evet, başlangıç yatırımı yüksek, ancak uzun vadeli tasarruflar ve çevresel faydalar başlangıç maliyetlerinden daha ağır basıyor.)

Person A: That’s a good point. Also, solar energy can reduce our dependence on fossil fuels.

 • (Bu iyi bir nokta. Ayrıca güneş enerjisi, fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltabilir.)

Person B: Exactly. It’s a step towards a sustainable and cleaner future.

 • (Kesinlikle. Bu, sürdürülebilir ve daha temiz bir geleceğe doğru bir adımdır.)

Geothermal Energy Capacity in Turkey and Its Utilization Compared to Global Examples

(Türkiye’deki Jeotermal Kaynak Kapasitesi ve Dünya’daki Örneklerle Kıyaslanması)

Geothermal Energy Capacity in Turkey

(Türkiye’deki Jeotermal Enerji Kapasitesi)

Turkey is one of the countries with significant geothermal energy potential due to its location on the geologically active regions of the Earth’s crust. The country has an estimated geothermal energy potential of approximately 32,000 megawatts (MW), with about 3,000 MW currently utilized for electricity generation and direct uses such as district heating, greenhouse heating, and spa tourism.

 • (Türkiye, Dünya’nın jeolojik olarak aktif bölgelerinde yer alması nedeniyle önemli bir jeotermal enerji potansiyeline sahip ülkelerden biridir. Ülkenin tahmini jeotermal enerji potansiyeli yaklaşık 32.000 megavat (MW) olup, bunun yaklaşık 3.000 MW’ı elektrik üretimi ve bölgesel ısıtma, sera ısıtma ve kaplıca turizmi gibi doğrudan kullanımlar için kullanılmaktadır.)

Utilization of Geothermal Energy in Turkey

(Türkiye’de Jeotermal Enerji Kullanımı)

Despite its substantial potential, Turkey is yet to fully harness its geothermal resources. The installed capacity for geothermal power generation in Turkey is around 1,600 MW as of 2023, which places the country among the top ten geothermal electricity producers in the world. However, this utilization represents only a fraction of the total available potential.

 • (Önemli potansiyeline rağmen, Türkiye henüz jeotermal kaynaklarını tam olarak kullanamamaktadır. 2023 itibarıyla Türkiye’deki kurulu jeotermal enerji üretim kapasitesi yaklaşık 1.600 MW olup, bu kapasite ülkeyi dünyada ilk on jeotermal elektrik üreticisi arasında yer almaktadır. Ancak, bu kullanım toplam mevcut potansiyelin sadece bir kısmını temsil etmektedir.)

Comparison with Global Examples

(Dünya Örnekleri ile Kıyaslama)

When compared to leading countries in geothermal energy utilization, such as the United States, Indonesia, and the Philippines, Turkey’s utilization appears limited. The United States, with an installed capacity of over 3,700 MW, and Indonesia, with more than 2,100 MW, have made significant strides in exploiting their geothermal resources. These countries have implemented comprehensive policies and investments that have accelerated the development of their geothermal sectors.

 • (Jeotermal enerji kullanımında lider olan Amerika Birleşik Devletleri, Endonezya ve Filipinler gibi ülkelerle kıyaslandığında, Türkiye’nin kullanımı sınırlı görünmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, 3.700 MW’ın üzerinde kurulu kapasiteye ve Endonezya, 2.100 MW’ın üzerinde kapasiteye sahip olup, jeotermal kaynaklarını değerlendirmede önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir. Bu ülkeler, jeotermal sektörlerinin gelişimini hızlandıran kapsamlı politikalar ve yatırımlar uygulamışlardır.)

Challenges and Opportunities

(Zorluklar ve Fırsatlar)

Several challenges hinder the optimal utilization of geothermal energy in Turkey. These include high initial investment costs, regulatory hurdles, and the need for advanced technology and expertise. Nevertheless, Turkey has opportunities to enhance its geothermal energy utilization. By adopting best practices from global leaders, investing in technology and infrastructure, and creating favorable regulatory frameworks, Turkey can significantly increase its geothermal energy output.

 • (Türkiye’de jeotermal enerjinin optimal kullanımını engelleyen çeşitli zorluklar bulunmaktadır. Bu zorluklar arasında yüksek başlangıç yatırım maliyetleri, düzenleyici engeller ve ileri teknoloji ve uzmanlık ihtiyacı yer almaktadır. Bununla birlikte, Türkiye’nin jeotermal enerji kullanımını artırmak için fırsatları vardır. Küresel liderlerden en iyi uygulamaları benimseyerek, teknoloji ve altyapıya yatırım yaparak ve uygun düzenleyici çerçeveler oluşturarak, Türkiye jeotermal enerji üretimini önemli ölçüde artırabilir.)

Conclusion

(Sonuç)

In conclusion, while Turkey has made progress in utilizing its geothermal energy resources, there is still considerable untapped potential. Learning from the experiences of other countries and addressing existing challenges can help Turkey fully leverage its geothermal energy capacity, contributing to a more sustainable and diversified energy portfolio.

 • (Sonuç olarak, Türkiye jeotermal enerji kaynaklarını kullanmada ilerleme kaydetmiş olsa da, hala önemli ölçüde kullanılmamış potansiyel bulunmaktadır. Diğer ülkelerin deneyimlerinden öğrenerek ve mevcut zorlukları aşarak, Türkiye jeotermal enerji kapasitesini tam olarak kullanabilir ve daha sürdürülebilir ve çeşitlendirilmiş bir enerji portföyüne katkıda bulunabilir.)

 

Kelimeler:

 1. Alternative – Alternatif, seçenek
 2. Energy – Enerji, güç
 3. Source – Kaynak, köken
 4. Pollutant – Kirletici madde, kirletici
 5. Greenhouse gas – Sera gazı
 6. Reduce – Azaltmak, eksiltmek, küçültmek
 7. Protect – Korumak, savunmak
 8. Natural resources – Doğal kaynaklar
 9. Renewable – Yenilenebilir, tükenmez
 10. Wind power – Rüzgar enerjisi
 11. Solar power – Güneş enerjisi
 12. Geothermal power – Jeotermal enerji
 13. Generate – Üretmek, oluşturmak, meydana getirmek
 14. Electricity – Elektrik, enerji
 15. Efficient – Verimli, etkili
 16. Cheap – Ucuz, hesaplı, basit
 17. Sustainable – Sürdürülebilir, devamlı
 18. Pollution – Kirlilik, çevre kirliliği
 19. Environment – Çevre, ortam
 20. Emissions – Emisyonlar, yayılmalar
 21. Capture – Yakalamak, ele geçirmek, zaptetmek
 22. Propel – İtmek, sevk etmek
 23. Turbine – Türbin
 24. Inexpensive – Ucuz, hesaplı
 25. Planning – Planlama, düzenleme
 26. Harmful – Zararlı, tehlikeli
 27. Impacts – Etkiler, sonuçlar
 28. Abundant – Bol, çok, verimli
 29. Resource – Kaynak, olanak
 30. Collect – Toplamak, biriktirmek
 31. Greenhouse gases – Sera gazları
 32. Charge – Şarj etmek, yüklemek, sorumlu tutmak
 33. Improve – Geliştirmek, ilerletmek
 34. Health – Sağlık, sıhhat
 35. Increase – Artırmak, çoğaltmak
 36. Access – Erişim, giriş, ulaşım
 37. Local economies – Yerel ekonomiler
 38. Spend – Harcamak, geçirmek
 39. Community – Topluluk, cemaat, komünite
 40. Crisis – Kriz, bunalım
 41. Solution – Çözüm, solüsyon, çözelti
 42. Training – Eğitim, antrenman
 43. Sustainable solution – Sürdürülebilir çözüm
 44. Coordinate – Koordine etmek, uyum sağlamak
 45. Sanitation – Sanitasyon, sağlık önlemleri
 46. Invite – Davet etmek, çağırmak
 47. Donation – Bağış, hibe
 48. Support – Destek, yardım, desteklemek
 49. Cheaper – Daha ucuz, daha hesaplı
 50. Application – Başvuru, uygulama, müracaat
 51. Join – Katılmak, birleştirmek
 52. Impact – Etki, darbe
 53. Climate change – İklim değişikliği
 54. Biking – Bisiklete binmek
 55. Walking – Yürüyüş
 56. Public transportation – Toplu taşıma
 57. Global warming – Küresel ısınma
 58. Contamination – Kirlenme, bulaşma
 59. Dangerous – Tehlikeli, riskli
 60. Breathe – Nefes almak, solumak
 61. Smog – Duman, sis
 62. Major cities – Büyük şehirler, metropoller
 63. Effort – Çaba, gayret
 64. Drive – Sürmek, araba kullanmak, yönlendirmek
 65. Vehicle – Araç, taşıt
 66. Switch – Değiştirmek, anahtar
 67. Fossil fuel – Fosil yakıt
 68. Clean energy – Temiz enerji
 69. Lake – Göl
 70. Sea – Deniz
 71. Fresh water – Tatlı su
 72. Clean drinking water – Temiz içme suyu
 73. Install – Kurmak, monte etmek, yerleştirmek
 74. Energy-efficient – Enerji verimli
 75. Low-flow – Düşük akış
 76. Faucet – Musluk, vana
 77. Plug – Fiş, tıkaç, priz
 78. Leak – Sızıntı, kaçak
 79. Irrigate – Sulamak, yıkamak
 80. Shower – Duş, sağanak yağış
 81. Run – Çalıştırmak, koşmak, yönetmek
 82. Sink – Lavabo, batmak, çökmek
 83. Replace – Değiştirmek, yer değiştirmek
 84. Human lifetime – İnsan ömrü
 85. Oil – Yağ, petrol
 86. Natural gas – Doğalgaz
 87. Metal – Metal, maden
 88. Coal – Kömür
 89. Deep – Derin, yoğun
 90. Mine – Maden, benimki, mayın
 91. Underground – Yeraltı, metro, gizli
 92. Harness – Kullanmak, dizginlemek, koşum takımı
 93. Wind turbine – Rüzgar türbini
 94. Water turbine – Su türbini
 95. Generate energy – Enerji üretmek
 96. Consumption – Tüketim, harcama
 97. Strip – Şerit, soyunmak, soymak
 98. Reduction – Azalma, düşüş, indirgeme
 99. Supply – Tedarik, sağlamak
 100. Carbon footprint – Karbon ayak izi
 101. Risk – Risk, tehlike
 102. Power – Güç, enerji, iktidar
 103. Plug-in – Takmak, eklenti
 104. Drought – Kuraklık, kıtlık
 105. Flood – Sel, taşkın, su baskını
 106. Storm – Fırtına, kasırga
 107. Temperature – Sıcaklık, ısı
 108. Humidity – Nem, rutubet
 109. Erosion – Erozyon, aşındırma
 110. Deforestation – Ormansızlaşma
 111. Biodiversity – Biyoçeşitlilik
 112. Reforestation – Yeniden ağaçlandırma
 113. Conservation – Koruma, muhafaza
 114. Wildlife – Yaban hayatı, vahşi yaşam
 115. Oxygen – Oksijen
 116. Photosynthesis – Fotosentez
 117. Habitat – Habitat, yaşam alanı
 118. Sustainable development – Sürdürülebilir kalkınma
 119. Ecosystem – Ekosistem
 120. Renewable energy – Yenilenebilir enerji
 121. Non-renewable energy – Yenilenemez enerji
 122. Hydroelectric power – Hidroelektrik güç
 123. Bioenergy – Biyoenerji
 124. Nuclear power – Nükleer enerji
 125. Photovoltaic cells – Fotovoltaik hücreler
 126. Grid – Şebeke, ızgara
 127. Hybrid – Hibrit, melez
 128. Carbon-neutral – Karbon nötr
 129. Lifecycle – Yaşam döngüsü
 130. Wind farm – Rüzgar çiftliği
 131. Solar panel – Güneş paneli
 132. Waste management – Atık yönetimi
 133. Recycling – Geri dönüşüm
 134. Compost – Kompost, gübre
 135. Landfill – Çöp sahası, dolgu alanı
 136. Incineration – Yakma, yakılma
 137. Pollutant – Kirletici madde, kirletici
 138. Ozone layer – Ozon tabakası
 139. Acid rain – Asit yağmuru
 140. Greenhouse effect – Sera etkisi
 141. Climate – İklim, hava durumu
 142. Sustainability – Sürdürülebilirlik, devamlılık

THEME 4: TECHNOLOGY (Teknoloji)

Overview (Genel Bakış)

In this theme, students will learn how to:

 • Identify the main components and functions of modern technology.
  • (Modern teknolojinin ana bileşenlerini ve işlevlerini tanımlamak.)
 • Understand the impact of technology on daily life and society.
  • (Teknolojinin günlük yaşam ve toplum üzerindeki etkisini anlamak.)
 • Discuss the advantages and disadvantages of different types of technology.
  • (Farklı teknoloji türlerinin avantajlarını ve dezavantajlarını tartışmak.)
 • Explore recent technological advancements and their potential future implications.
  • (Son teknolojik ilerlemeleri ve bunların gelecekteki olası etkilerini keşfetmek.)
 • Write an opinion essay on the role of technology in education.
  • (Eğitimde teknolojinin rolü hakkında bir fikir yazısı yazmak.)

Key Concepts and Vocabulary (Anahtar Kavramlar ve Kelime Dağarcığı)

 1. Modern Technology: Devices, systems, and tools developed using scientific knowledge to solve problems and enhance human capabilities.
  • (Modern Teknoloji: Bilimsel bilgi kullanılarak geliştirilmiş, sorunları çözmek ve insan yeteneklerini artırmak için kullanılan cihazlar, sistemler ve araçlar.)
 1. Digital Divide: The gap between individuals who have access to modern information and communication technology and those who do not.
  • (Dijital Bölünme: Modern bilgi ve iletişim teknolojisine erişimi olan bireyler ile olmayanlar arasındaki fark.)
 1. Artificial Intelligence (AI): The simulation of human intelligence processes by machines, especially computer systems.
  • (Yapay Zeka (AI): Makineler tarafından insan zekası süreçlerinin, özellikle bilgisayar sistemleri tarafından taklit edilmesi.)
 1. Internet of Things (IoT): The interconnection of everyday objects via the internet, enabling them to send and receive data.
  • (Nesnelerin İnterneti (IoT): Günlük nesnelerin internet aracılığıyla birbirine bağlanması ve veri göndermelerini ve almalarını sağlaması.)
 1. Cybersecurity: The practice of protecting systems, networks, and programs from digital attacks.
  • (Siber Güvenlik: Sistemleri, ağları ve programları dijital saldırılardan koruma pratiği.)

Impact of Technology on Daily Life (Teknolojinin Günlük Yaşama Etkisi)

Communication: Technology has revolutionized communication, making it instant and accessible globally through emails, social media, and video calls.

 • (İletişim: Teknoloji, iletişimi e-postalar, sosyal medya ve video aramaları aracılığıyla anlık ve küresel olarak erişilebilir hale getirerek devrim yaratmıştır.)

Education: Educational technology, such as online learning platforms and digital textbooks, has expanded access to education and personalized learning.

 • (Eğitim: Çevrimiçi öğrenme platformları ve dijital ders kitapları gibi eğitim teknolojileri, eğitime erişimi ve kişiselleştirilmiş öğrenmeyi genişletmiştir.)

Healthcare: Advances in medical technology, including telemedicine, electronic health records, and diagnostic tools, have improved patient care and outcomes.

 • (Sağlık: Tele tıp, elektronik sağlık kayıtları ve teşhis araçları dahil olmak üzere tıbbi teknolojideki ilerlemeler, hasta bakımını ve sonuçlarını iyileştirmiştir.)

Work: Remote work technology, such as video conferencing and collaboration tools, has transformed the traditional workplace, allowing for flexible work arrangements.

 • (İş: Video konferans ve işbirliği araçları gibi uzaktan çalışma teknolojisi, geleneksel iş yerini dönüştürmüş ve esnek çalışma düzenlemelerine olanak tanımıştır.)

Entertainment: Streaming services, online gaming, and virtual reality have changed how people consume and interact with entertainment.

 • (Eğlence: Akış hizmetleri, çevrimiçi oyunlar ve sanal gerçeklik, insanların eğlenceyi tüketme ve etkileşim kurma şeklini değiştirmiştir.)

Advantages and Disadvantages of Technology (Teknolojinin Avantajları ve Dezavantajları)

Advantages:

 1. Increased Efficiency: Technology can automate tasks, reducing the time and effort required to complete them.
  • (Artan Verimlilik: Teknoloji, görevleri otomatikleştirerek, bunları tamamlamak için gereken zaman ve çabayı azaltabilir.)
 2. Improved Communication: Technology facilitates instant communication and collaboration across distances.
  • (Gelişmiş İletişim: Teknoloji, mesafeler arasında anlık iletişim ve işbirliğini kolaylaştırır.)
 3. Access to Information: The internet provides vast amounts of information and resources available at one’s fingertips.
  • (Bilgiye Erişim: İnternet, parmaklarınızın ucunda geniş miktarda bilgi ve kaynak sunar.)
 4. Convenience: Technology offers convenience in various aspects of life, from shopping to banking.
  • (Kolaylık: Teknoloji, alışverişten bankacılığa kadar yaşamın çeşitli yönlerinde kolaylık sunar.)

Disadvantages:

 1. Dependency: Over-reliance on technology can lead to decreased problem-solving and critical thinking skills.
  • (Bağımlılık: Teknolojiye aşırı bağımlılık, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerinin azalmasına yol açabilir.)
 2. Privacy Concerns: The collection and use of personal data by technology companies raise privacy issues.
  • (Gizlilik Endişeleri: Teknoloji şirketlerinin kişisel verileri toplaması ve kullanması, gizlilik sorunlarını gündeme getirir.)
 3. Digital Divide: Not everyone has equal access to technology, leading to disparities in opportunities.
  • (Dijital Bölünme: Herkes teknolojiye eşit erişime sahip değildir, bu da fırsat eşitsizliklerine yol açar.)
 4. Job Displacement: Automation and AI can displace certain jobs, leading to unemployment in some sectors.
  • (İş Kaybı: Otomasyon ve yapay zeka, bazı iş kollarında iş kaybına neden olabilir.)

Recent Technological Advancements (Son Teknolojik İlerlemeler)

5G Technology: The fifth generation of mobile networks, offering faster speeds, lower latency, and more reliable connections.

 • (5G Teknolojisi: Daha hızlı hızlar, daha düşük gecikme süreleri ve daha güvenilir bağlantılar sunan mobil ağların beşinci nesli.)

Artificial Intelligence (AI): AI advancements include machine learning, natural language processing, and robotics, impacting various industries.

 • (Yapay Zeka (AI): Yapay zeka ilerlemeleri, makine öğrenimi, doğal dil işleme ve robotik dahil olmak üzere çeşitli endüstrileri etkiliyor.)

Blockchain: A decentralized digital ledger technology that ensures secure and transparent transactions.

 • (Blok Zinciri: Güvenli ve şeffaf işlemleri garanti eden merkezi olmayan dijital defter teknolojisi.)

Quantum Computing: An emerging technology that leverages quantum mechanics to perform complex calculations much faster than traditional computers.

 • (Kuantum Hesaplama: Geleneksel bilgisayarlardan çok daha hızlı karmaşık hesaplamalar yapmak için kuantum mekaniğinden yararlanan gelişmekte olan bir teknoloji.)

Conclusion (Sonuç)

Technology continues to shape and transform various aspects of our lives, offering both opportunities and challenges. By understanding the benefits and drawbacks, we can better navigate the technological landscape and leverage it for positive outcomes in society.

 • (Teknoloji, yaşamımızın çeşitli yönlerini şekillendirmeye ve dönüştürmeye devam ederek hem fırsatlar hem de zorluklar sunar. Faydaları ve dezavantajları anlayarak, teknolojik ortamda daha iyi yol alabilir ve topluma olumlu sonuçlar için bundan yararlanabiliriz.)

Okuma parçası:

The Impact of Blockchain and Cryptocurrencies on Individuals’ Economies and Nation States’ Sovereignty

(Blok Zinciri ve Kripto Paraların Bireylerin Ekonomileri ve Ulus Devletlerin Egemenlikleri Üzerindeki Etkisi)

Introduction (Giriş)

Blockchain technology and cryptocurrencies have emerged as revolutionary forces in the global financial landscape. Their decentralized nature and potential for financial inclusion have profound implications for both individuals’ economies and the sovereignty of nation-states.

 • (Blok zinciri teknolojisi ve kripto paralar, küresel finansal ortamda devrim niteliğinde güçler olarak ortaya çıkmıştır. Merkezi olmayan yapıları ve finansal kapsayıcılık potansiyelleri, hem bireylerin ekonomileri hem de ulus devletlerin egemenlikleri için derin etkiler yaratmaktadır.)

Impact on Individuals’ Economies (Bireylerin Ekonomileri Üzerindeki Etkisi)

Financial Inclusion: Cryptocurrencies can provide financial services to the unbanked population, offering access to banking, loans, and investments without traditional financial institutions.

 • (Finansal Kapsayıcılık: Kripto paralar, bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan nüfusa bankacılık, kredi ve yatırım hizmetleri sunarak geleneksel finansal kurumlar olmadan finansal hizmetler sağlayabilir.)

Investment Opportunities: Blockchain technology opens new avenues for investment, allowing individuals to participate in global markets and diversify their portfolios.

 • (Yatırım Fırsatları: Blok zinciri teknolojisi, bireylerin küresel piyasalara katılmalarını ve portföylerini çeşitlendirmelerini sağlayarak yeni yatırım yolları açar.)

Economic Empowerment: By removing intermediaries, blockchain can reduce transaction costs and increase economic empowerment for individuals, particularly in developing countries.

 • (Ekonomik Güçlendirme: Aracıları ortadan kaldırarak, blok zinciri işlem maliyetlerini azaltabilir ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde bireyler için ekonomik güçlendirmeyi artırabilir.)

Impact on Nation States’ Sovereignty (Ulus Devletlerin Egemenlikleri Üzerindeki Etkisi)

Monetary Policy: Cryptocurrencies challenge the traditional control nation-states have over monetary policy and currency issuance, potentially undermining central banks’ ability to manage the economy.

 • (Para Politikası: Kripto paralar, ulus devletlerin para politikası ve para birimi ihraç etme üzerindeki geleneksel kontrolünü zorlayarak, merkez bankalarının ekonomiyi yönetme yeteneğini potansiyel olarak zayıflatabilir.)

Regulatory Challenges: The decentralized nature of blockchain and cryptocurrencies makes it difficult for nation-states to regulate and tax transactions, posing a challenge to existing financial regulatory frameworks.

 • (Düzenleyici Zorluklar: Blok zinciri ve kripto paraların merkezi olmayan yapısı, ulus devletlerin işlemleri düzenlemesini ve vergilendirmesini zorlaştırarak mevcut finansal düzenleyici çerçeveler için bir meydan okuma oluşturur.)

Sovereignty and Control: The rise of cryptocurrencies can erode the financial sovereignty of nation-states, as individuals and businesses increasingly use alternative currencies outside government control.

 • (Egemenlik ve Kontrol: Kripto paraların yükselişi, bireyler ve işletmelerin hükümet kontrolü dışındaki alternatif para birimlerini giderek daha fazla kullanmasıyla, ulus devletlerin finansal egemenliğini zayıflatabilir.)

Conclusion (Sonuç)

Blockchain and cryptocurrencies have the potential to significantly impact both individuals’ economies and the sovereignty of nation-states. While they offer increased financial inclusion and economic empowerment, they also pose challenges to traditional monetary systems and regulatory frameworks. Balancing the benefits and risks will be crucial for both individuals and governments as they navigate this evolving technological landscape.

 • (Blok zinciri ve kripto paralar, hem bireylerin ekonomileri hem de ulus devletlerin egemenlikleri üzerinde önemli bir etki yaratma potansiyeline sahiptir. Artan finansal kapsayıcılık ve ekonomik güçlendirme sunarken, geleneksel para sistemleri ve düzenleyici çerçeveler için de zorluklar yaratmaktadırlar. Bu gelişen teknolojik ortamda ilerlerken, hem bireyler hem de hükümetler için faydaları ve riskleri dengelemek kritik olacaktır.)

 

Okuma parçası:

The Future Capabilities of Artificial Intelligence and Potential Risks to Human Existence

(Yapay Zekanın Gelecekteki Yetenekleri ve İnsan Varlığı İçin Olası Riskler)

Introduction (Giriş)

Artificial Intelligence (AI) is rapidly advancing, with potential applications that could transform various aspects of society. However, these advancements also raise concerns about the potential risks AI might pose to human existence.

 • (Yapay Zeka (YZ) hızla ilerliyor ve çeşitli toplum alanlarını dönüştürebilecek potansiyel uygulamalara sahip. Ancak, bu ilerlemeler aynı zamanda YZ’nin insan varlığı için oluşturabileceği olası riskler hakkında endişeleri de artırıyor.)

Future Capabilities of AI (Yapay Zekanın Gelecekteki Yetenekleri)

Automation of Jobs: AI is expected to automate many jobs, from manufacturing to services, potentially leading to significant changes in the labor market.

 • (İşlerin Otomasyonu: YZ’nin, üretimden hizmetlere kadar birçok işi otomatikleştirmesi bekleniyor, bu da iş gücü piyasasında önemli değişikliklere yol açabilir.)

Advanced Problem Solving: AI could solve complex problems in fields such as medicine, climate change, and engineering, leading to innovations that improve quality of life.

 • (Gelişmiş Problem Çözme: YZ, tıp, iklim değişikliği ve mühendislik gibi alanlarda karmaşık sorunları çözebilir ve yaşam kalitesini artıran yeniliklere yol açabilir.)

Personalized Services: AI can provide highly personalized services in education, healthcare, and entertainment, tailoring experiences to individual needs and preferences.

 • (Kişiselleştirilmiş Hizmetler: YZ, eğitim, sağlık ve eğlence alanlarında son derece kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilir ve deneyimleri bireysel ihtiyaçlara ve tercihlere göre şekillendirebilir.)

Potential Risks to Human Existence (İnsan Varlığı İçin Olası Riskler)

Loss of Jobs: The automation of jobs could lead to widespread unemployment and economic disparity, challenging societal stability.

 • (İş Kaybı: İşlerin otomatikleştirilmesi, yaygın işsizliğe ve ekonomik eşitsizliğe yol açabilir, bu da toplumsal istikrarı zorlayabilir.)

Autonomous Weapons: The development of AI-driven autonomous weapons poses a significant threat, as they could be used in conflicts without human oversight, increasing the risk of unintended consequences.

 • (Otonom Silahlar: YZ güdümlü otonom silahların geliştirilmesi önemli bir tehdit oluşturur, çünkü insan denetimi olmadan çatışmalarda kullanılabilirler ve istenmeyen sonuçların riskini artırabilirler.)

Surveillance and Privacy: AI technologies can enhance surveillance capabilities, potentially leading to erosion of privacy and civil liberties if misused by governments or corporations.

 • (Gözetim ve Gizlilik: YZ teknolojileri, gözetim yeteneklerini artırabilir ve hükümetler veya şirketler tarafından kötüye kullanılması durumunda gizlilik ve sivil özgürlüklerin aşınmasına yol açabilir.)

Existential Risk: Some experts warn that superintelligent AI, if not properly controlled, could act in ways that are harmful to humanity, potentially posing an existential risk.

 • (Varoluşsal Risk: Bazı uzmanlar, düzgün şekilde kontrol edilmezse, süper zeki YZ’nin insanlığa zararlı şekillerde hareket edebileceği ve potansiyel olarak varoluşsal bir risk oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.)

Conclusion (Sonuç)

While the future capabilities of AI hold immense promise for advancing human society, they also bring significant risks that must be carefully managed. Ensuring that AI is developed and deployed ethically and responsibly will be crucial in mitigating these risks and maximizing the benefits for humanity.

 • (YZ’nin gelecekteki yetenekleri, insan toplumunu ileriye taşımak için büyük bir vaat sunarken, dikkatle yönetilmesi gereken önemli riskleri de beraberinde getirir. YZ’nin etik ve sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve uygulanmasının sağlanması, bu riskleri azaltmak ve insanlık için faydalarını en üst düzeye çıkarmak için hayati önem taşıyacaktır.)

 

Kelimeler:

 1. Technology – Teknoloji, teknik bilgi
 2. Development – Gelişme, kalkınma, geliştirme
 3. Device – Cihaz, alet, aygıt
 4. Impact – Etki, darbe, çarpma
 5. Communication – İletişim, haberleşme, bağlantı
 6. Innovation – Yenilik, buluş, icat
 7. Digital – Dijital, sayısal
 8. Internet – İnternet, ağ
 9. Software – Yazılım, program
 10. Hardware – Donanım, teçhizat
 11. Application – Uygulama, başvuru, tatbik
 12. Artificial Intelligence (AI) – Yapay Zeka, yapay zeka teknolojisi
 13. Machine Learning – Makine Öğrenimi, algoritma öğrenimi
 14. Automation – Otomasyon, otomatikleştirme
 15. Network – Ağ, şebeke, iletişim ağı
 16. Wireless – Kablosuz
 17. Smartphone – Akıllı telefon
 18. Tablet – Tablet, tablet bilgisayar
 19. Computer – Bilgisayar, hesap makinesi
 20. Laptop – Dizüstü bilgisayar
 21. Server – Sunucu, hizmetçi
 22. Database – Veritabanı, veri deposu
 23. Cloud computing – Bulut bilişim
 24. Virtual Reality (VR) – Sanal Gerçeklik
 25. Augmented Reality (AR) – Artırılmış Gerçeklik
 26. Blockchain – Blok zinciri
 27. Cryptocurrency – Kripto para, dijital para
 28. Cybersecurity – Siber güvenlik, bilişim güvenliği
 29. Encryption – Şifreleme, kriptolama
 30. Algorithm – Algoritma, işlem dizisi
 31. Big Data – Büyük Veri, geniş veri seti
 32. Data Analysis – Veri Analizi
 33. Internet of Things (IoT) – Nesnelerin İnterneti
 34. Robotics – Robotik, robot teknolojisi
 35. Gadget – Aygıt, cihaz, küçük alet
 36. Interactive – Etkileşimli, interaktif
 37. User Interface (UI) – Kullanıcı Arayüzü
 38. User Experience (UX) – Kullanıcı Deneyimi
 39. Software Development – Yazılım Geliştirme
 40. Programming – Programlama, kodlama
 41. Coding – Kodlama, program yazma
 42. Mobile Application – Mobil Uygulama
 43. Operating System (OS) – İşletim Sistemi
 44. Network Security – Ağ Güvenliği
 45. Firewall – Güvenlik duvarı
 46. Malware – Kötü amaçlı yazılım
 47. Virus – Virüs, zararlı program
 48. Hacker – Bilgisayar korsanı, hacker
 49. Phishing – Kimlik avı
 50. Data Breach – Veri ihlali, veri sızıntısı
 51. Backup – Yedekleme, yedek
 52. Restore – Geri yükleme, onarma
 53. Update – Güncelleme, yenileme
 54. Upgrade – Yükseltme, geliştirme
 55. Bandwidth – Bant genişliği
 56. Latency – Gecikme, gecikme süresi
 57. Download – İndirme, yükleme
 58. Upload – Yükleme
 59. Streaming – Akış, yayın
 60. Browser – Tarayıcı, gezgin
 61. Search Engine – Arama motoru
 62. Social Media – Sosyal medya
 63. E-commerce – E-ticaret
 64. Online Shopping – Çevrimiçi alışveriş
 65. Digital Marketing – Dijital Pazarlama
 66. SEO (Search Engine Optimization) – Arama Motoru Optimizasyonu
 67. Content Creation – İçerik Oluşturma
 68. Virtual Meeting – Sanal Toplantı
 69. Webinar – Web semineri
 70. Telecommuting – Uzaktan çalışma, evden çalışma
 71. Remote Work – Uzaktan çalışma
 72. Smart Home – Akıllı Ev
 73. Wearable Technology – Giyilebilir Teknoloji
 74. Fitness Tracker – Fitness Takip Cihazı
 75. Smartwatch – Akıllı Saat
 76. 3D Printing – 3D Baskı
 77. Drones – İnsansız Hava Araçları
 78. Self-driving Car – Otonom Araç, kendi kendine giden araç
 79. Electric Vehicle (EV) – Elektrikli Araç
 80. Renewable Energy – Yenilenebilir Enerji
 81. Sustainable Technology – Sürdürülebilir Teknoloji
 82. Green Technology – Yeşil Teknoloji
 83. Tech Industry – Teknoloji Endüstrisi
 84. Startup – Girişim, yeni kurulan şirket
 85. Entrepreneur – Girişimci, müteşebbis
 86. Venture Capital – Risk Sermayesi
 87. Innovation Hub – Yenilik Merkezi
 88. Incubator – Kuluçka Merkezi
 89. Accelerator – Hızlandırıcı
 90. Pitch – Sunum, saha
 91. Prototype – Prototip, ilk örnek
 92. Beta Version – Beta Sürüm
 93. Launch – Başlatma, fırlatma
 94. Scalability – Ölçeklenebilirlik
 95. Business Model – İş Modeli
 96. Revenue – Gelir, kazanç
 97. Monetization – Paraya çevirme, gelir elde etme
 98. Investment – Yatırım
 99. Stakeholder – Paydaş, hissedar
 100. Disruptive Technology – Yıkıcı Teknoloji
 101. Market Research – Pazar Araştırması
 102. Customer Feedback – Müşteri Geri Bildirimi
 103. User Testing – Kullanıcı Testi
 104. Beta Testing – Beta Testi
 105. Agile Development – Çevik Geliştirme
 106. Scrum – Scrum, çevik geliştirme çerçevesi
 107. Sprint – Sprint, kısa süreli yoğun çalışma
 108. Productivity – Verimlilik, üretkenlik
 109. Collaboration – İşbirliği, ortak çalışma
 110. Efficiency – Verimlilik, etkililik
 111. Functionality – İşlevsellik, fonksiyonellik
 112. Integration – Entegrasyon, bütünleşme
 113. Compatibility – Uyumluluk, uygunluk
 114. Optimization – Optimizasyon, en iyi duruma getirme
 115. Configuration – Yapılandırma, konfigürasyon
 116. Data Privacy – Veri Gizliliği
 117. Cyber Attack – Siber Saldırı
 118. Information Technology (IT) – Bilgi Teknolojisi
 119. Virtual Assistant – Sanal Asistan
 120. Voice Recognition – Ses Tanıma

THEME 5: MANNERS (Görgü Kuralları)

Overview (Genel Bakış)

In this theme, students will learn how to:

 • Identify different types of manners and their importance in various cultures.
  • (Farklı görgü kurallarını ve bunların çeşitli kültürlerdeki önemini tanımlamak.)
 • Discuss appropriate and inappropriate behaviors in different social situations.
  • (Farklı sosyal durumlarda uygun ve uygunsuz davranışları tartışmak.)
 • Understand the role of manners in effective communication and relationship building.
  • (Görgü kurallarının etkili iletişim ve ilişki kurmadaki rolünü anlamak.)
 • Analyze the impact of manners on personal and professional interactions.
  • (Görgü kurallarının kişisel ve profesyonel etkileşimler üzerindeki etkisini analiz etmek.)
 • Write an essay on the importance of manners in modern society.
  • (Modern toplumda görgü kurallarının önemi üzerine bir makale yazmak.)

Key Concepts and Vocabulary (Anahtar Kavramlar ve Kelime Dağarcığı)

 1. Etiquette: The customary code of polite behavior in society or among members of a particular profession or group.
  • (Görgü Kuralları: Toplumda veya belirli bir meslek veya grup üyeleri arasında nazik davranışların geleneksel kodu.)
 1. Respect: A feeling of deep admiration for someone or something elicited by their abilities, qualities, or achievements.
  • (Saygı: Birinin yetenekleri, nitelikleri veya başarıları nedeniyle duyulan derin hayranlık.)
 1. Courtesy: The showing of politeness in one’s attitude and behavior toward others.
  • (Nezaket: Başkalarına karşı tutum ve davranışlarda kibarlık gösterme.)
 1. Social Norms: The accepted behaviors within a society or group.
  • (Sosyal Normlar: Bir toplum veya grup içinde kabul edilen davranışlar.)
 1. Cultural Differences: The diverse customs, beliefs, and practices that characterize different societies.
  • (Kültürel Farklılıklar: Farklı toplumları karakterize eden çeşitli gelenekler, inançlar ve uygulamalar.)

Types of Manners (Görgü Kuralları Türleri)

Table Manners: Rules for how to behave when eating, including using utensils properly, chewing with your mouth closed, and not speaking with a full mouth.

 • (Masa Adabı: Yemek yerken nasıl davranılacağına dair kurallar, çatal bıçak takımını düzgün kullanma, ağız kapalıyken çiğneme ve dolu ağızla konuşmama gibi.)

Communication Manners: Includes listening attentively, not interrupting, using polite language, and maintaining eye contact during conversations.

 • (İletişim Adabı: Dikkatle dinleme, söz kesmeme, kibar dil kullanma ve konuşmalar sırasında göz teması kurma gibi.)

Greeting Manners: Appropriate ways to greet others depending on the culture, such as shaking hands, bowing, or hugging.

 • (Selamlama Adabı: Kültüre bağlı olarak başkalarını selamlamanın uygun yolları, örneğin el sıkışma, eğilme veya sarılma.)

Dress Code: Understanding and adhering to the appropriate dress standards for different occasions and settings.

 • (Kıyafet Kodu: Farklı durumlar ve ortamlar için uygun giyim standartlarını anlama ve bunlara uyma.)

Impact of Manners on Personal and Professional Interactions (Görgü Kurallarının Kişisel ve Profesyonel Etkileşimler Üzerindeki Etkisi)

Building Relationships: Good manners help in building trust and respect, which are crucial for forming strong personal and professional relationships.

 • (İlişki Kurma: İyi görgü kuralları, güven ve saygı inşa etmeye yardımcı olur, bu da güçlü kişisel ve profesyonel ilişkiler kurmak için çok önemlidir.)

Enhancing Communication: Polite and respectful behavior facilitates better communication, reducing misunderstandings and conflicts.

 • (İletişimi Geliştirme: Kibar ve saygılı davranışlar, yanlış anlamaları ve çatışmaları azaltarak daha iyi iletişimi kolaylaştırır.)

Creating Positive Impressions: Demonstrating good manners can create positive impressions, opening up more opportunities in social and professional settings.

 • (Olumlu İzlenimler Yaratma: İyi görgü kuralları sergilemek, sosyal ve profesyonel ortamlarda daha fazla fırsat açarak olumlu izlenimler yaratabilir.)

Challenges of Maintaining Manners (Görgü Kurallarını Sürdürmenin Zorlukları)

Cultural Differences: Understanding and respecting the manners of different cultures can be challenging but is essential in a globalized world.

 • (Kültürel Farklılıklar: Farklı kültürlerin görgü kurallarını anlamak ve saygı göstermek zor olabilir, ancak küreselleşmiş bir dünyada gereklidir.)

Changing Norms: Social norms and expectations around manners can evolve, requiring individuals to adapt their behavior accordingly.

 • (Değişen Normlar: Görgü kurallarıyla ilgili sosyal normlar ve beklentiler değişebilir, bu da bireylerin davranışlarını buna göre uyarlamasını gerektirir.)

Balancing Formality and Informality: Knowing when to be formal and when to be informal can be tricky but is important for effective social interactions.

 • (Resmiyet ve Gayriresmiyet Dengesi: Ne zaman resmi, ne zaman gayri resmi olunacağını bilmek zor olabilir, ancak etkili sosyal etkileşimler için önemlidir.)

Conclusion (Sonuç)

Manners play a crucial role in facilitating smooth social interactions and building strong relationships. Understanding and practicing good manners can lead to more effective communication, positive impressions, and overall success in both personal and professional life.

 • (Görgü kuralları, sorunsuz sosyal etkileşimleri kolaylaştırmada ve güçlü ilişkiler kurmada önemli bir rol oynar. İyi görgü kurallarını anlamak ve uygulamak, daha etkili iletişim, olumlu izlenimler ve hem kişisel hem de profesyonel yaşamda genel başarıya yol açabilir.)

 

Okuma parçası:

The Impact of Social Media on Manners and Traditions

(Sosyal Medyanın Görgü Kuralları ve Gelenekler Üzerindeki Etkisi)

Introduction

Social media has become an integral part of modern life, transforming the way people communicate and interact. This transformation has also affected manners and traditions, both positively and negatively.

 • (Sosyal medya, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş, insanların iletişim ve etkileşim şeklini dönüştürmüştür. Bu dönüşüm, görgü kuralları ve gelenekleri de hem olumlu hem de olumsuz yönde etkilemiştir.)

Positive Impacts on Manners

Increased Awareness: Social media platforms have raised awareness about different cultural norms and practices, promoting greater understanding and respect among diverse groups.

 • (Artan Farkındalık: Sosyal medya platformları, farklı kültürel normlar ve uygulamalar hakkında farkındalığı artırmış, çeşitli gruplar arasında daha fazla anlayış ve saygı teşvik etmiştir.)

Encouraging Politeness: Many social media users advocate for polite and respectful behavior online, encouraging others to follow suit and maintain good manners in digital interactions.

 • (Nezaketi Teşvik Etme: Birçok sosyal medya kullanıcısı, çevrimiçi olarak kibar ve saygılı davranışı savunmakta, başkalarını da aynı şekilde davranmaya ve dijital etkileşimlerde iyi görgü kurallarını sürdürmeye teşvik etmektedir.)

Global Connectivity: Social media allows people to connect with others globally, fostering a sense of global citizenship and the adoption of universal manners and courtesies.

 • (Küresel Bağlantı: Sosyal medya, insanların dünya çapında başkalarıyla bağlantı kurmasını sağlayarak, küresel vatandaşlık duygusunu ve evrensel görgü kuralları ve nezaketlerin benimsenmesini teşvik etmektedir.)

Negative Impacts on Manners

Anonymity and Rudeness: The anonymity provided by social media can lead to rude and disrespectful behavior, as individuals feel less accountable for their actions online.

 • (Anonimlik ve Kabalık: Sosyal medyanın sağladığı anonimlik, bireylerin çevrimiçi eylemlerinden daha az sorumlu hissetmeleri nedeniyle kaba ve saygısız davranışlara yol açabilir.)

Erosion of Formality: Social media’s informal nature can blur the lines between formal and informal communication, leading to a decline in traditional manners and etiquette.

 • (Resmiyetin Aşınması: Sosyal medyanın gayri resmi doğası, resmi ve gayri resmi iletişim arasındaki çizgilerin bulanıklaşmasına neden olarak geleneksel görgü kuralları ve adabın azalmasına yol açabilir.)

Shortened Attention Spans: The fast-paced environment of social media can contribute to shortened attention spans and superficial interactions, reducing the quality of communication and respect for others.

 • (Dikkat Süresinin Kısalması: Sosyal medyanın hızlı temposu, dikkat sürelerinin kısalmasına ve yüzeysel etkileşimlere katkıda bulunarak iletişim kalitesini ve başkalarına olan saygıyı azaltabilir.)

Impact on Traditions

Cultural Preservation: Social media can help preserve traditions by providing a platform for sharing cultural practices, rituals, and stories with a broader audience.

 • (Kültürel Koruma: Sosyal medya, kültürel uygulamaları, ritüelleri ve hikayeleri daha geniş bir kitleyle paylaşmak için bir platform sağlayarak geleneklerin korunmasına yardımcı olabilir.)

Modification of Traditions: Exposure to global cultures through social media can lead to the modification or blending of traditions, creating new cultural norms and practices.

 • (Geleneklerin Değiştirilmesi: Sosyal medya aracılığıyla küresel kültürlere maruz kalma, geleneklerin değiştirilmesine veya harmanlanmasına yol açarak yeni kültürel normlar ve uygulamalar oluşturabilir.)

Commercialization: The viral nature of social media can commercialize certain traditions, reducing their cultural significance and turning them into trends or marketing tools.

 • (Ticarileşme: Sosyal medyanın viral doğası, bazı gelenekleri ticarileştirerek, kültürel önemlerini azaltıp onları trendler veya pazarlama araçları haline getirebilir.)

Conclusion

Social media has a profound impact on manners and traditions, bringing both positive and negative changes. While it promotes awareness and connectivity, it also poses challenges to traditional etiquette and cultural preservation. Navigating these changes requires a balance between embracing new forms of communication and maintaining respect for established social norms and cultural practices.

 • (Sosyal medya, görgü kuralları ve gelenekler üzerinde derin bir etkiye sahip olup, hem olumlu hem de olumsuz değişiklikler getirir. Farkındalık ve bağlantıyı teşvik ederken, aynı zamanda geleneksel adab ve kültürel koruma için zorluklar da oluşturur. Bu değişiklikleri yönlendirmek, yeni iletişim biçimlerini benimsemek ile yerleşik sosyal normlara ve kültürel uygulamalara saygı gösterme arasında bir denge gerektirir.)

 

Kelimeler:

 1. Manners – Görgü kuralları, adab-ı muaşeret
 2. Politeness – Nezaket, kibarlık
 3. Courtesy – Kibarlık, nezaket
 4. Respect – Saygı, hürmet
 5. Etiquette – Görgü, görgü kuralları
 6. Behavior – Davranış, tutum
 7. Kindness – Nezaket, iyilik
 8. Consideration – Düşüncelilik, göz önünde bulundurma
 9. Greeting – Selamlama, karşılama
 10. Introduction – Tanıtım, giriş, sunuş
 11. Apology – Özür, af dileme
 12. Thank you – Teşekkür ederim
 13. Excuse me – Affedersiniz, pardon
 14. Please – Lütfen, rica ederim
 15. You’re welcome – Rica ederim, bir şey değil
 16. Table manners – Sofra adabı, yemek görgü kuralları
 17. Punctuality – Dakiklik, zamanında gelme
 18. Interrupt – Sözünü kesmek, araya girmek
 19. Listen – Dinlemek, kulak vermek
 20. Body language – Beden dili, vücut dili
 21. Eye contact – Göz teması, göz göze gelme
 22. Handshake – El sıkışma
 23. Smile – Gülümsemek, tebessüm
 24. Conversation – Konuşma, sohbet, görüşme, söyleşi
 25. Formal – Resmi, biçimsel
 26. Informal – Gayri resmi, samimi, rahat
 27. Appropriate – Uygun, yerinde, münasip
 28. Inappropriate – Uygunsuz, yerinde olmayan
 29. Behavior – Davranış, tutum
 30. Tradition – Gelenek, görenek
 31. Culture – Kültür, medeniyet
 32. Social norms – Sosyal normlar, toplumsal kurallar
 33. Respectful – Saygılı, hürmetli
 34. Disrespectful – Saygısız, hürmetsiz
 35. Custom – Adet, gelenek, görenek
 36. Gesture – Jest, mimik, hareket
 37. Hygiene – Hijyen, temizlik
 38. Cleanliness – Temizlik, hijyen
 39. Dining – Yemek, yemek yeme
 40. Invitation – Davet, davetiye, çağrı
 41. Host – Ev sahibi, sunucu
 42. Guest – Misafir, konuk
 43. Gift – Hediye, armağan
 44. Appreciation – Takdir, beğenme
 45. Gratitude – Minnettarlık, şükran
 46. Acknowledge – Kabul etmek, tanımak, onaylamak
 47. Attentive – Dikkatli, özenli
 48. Thoughtful – Düşünceli, anlayışlı
 49. Impolite – Kaba, nezaketsiz
 50. Rude – Kaba, saygısız
 51. Offend – İncitmek, gücendirmek
 52. Misunderstanding – Yanlış anlama, yanlış anlaşılma
 53. Conflict – Çatışma, anlaşmazlık
 54. Apologize – Özür dilemek, af dilemek
 55. Forgive – Affetmek, bağışlamak
 56. Misbehavior – Kötü davranış, uygunsuz davranış
 57. Conflict resolution – Çatışma çözümü
 58. Compromise – Uzlaşma, ödün verme
 59. Negotiate – Müzakere etmek, görüşmek
 60. Empathy – Empati, duygudaşlık
 61. Sympathy – Sempati, yakınlık
 62. Understanding – Anlayış, kavrayış
 63. Tolerance – Hoşgörü, tolerans
 64. Patience – Sabır, tahammül
 65. Protocol – Protokol, resmi kurallar
 66. Hospitality – Misafirperverlik, konukseverlik
 67. Social graces – Sosyal nezaket kuralları
 68. Approachable – Yaklaşılabilir, ulaşılabilir
 69. Unapproachable – Yaklaşılmaz, ulaşılmaz
 70. Well-mannered – İyi huylu, terbiyeli
 71. Ill-mannered – Kötü huylu, terbiyesiz
 72. Decorum – Adab-ı muaşeret, nezaket
 73. Good manners – İyi görgü kuralları
 74. Bad manners – Kötü görgü kuralları
 75. Respectability – Saygınlık, itibarlılık
 76. Dignity – Onur, haysiyet
 77. Honesty – Dürüstlük, doğruluk
 78. Integrity – Bütünlük, dürüstlük
 79. Honorable – Onurlu, saygın
 80. Dishonorable – Onursuz, itibarsız
 81. Sincerity – Samimiyet, içtenlik
 82. Generosity – Cömertlik, eli açıklık
 83. Self-control – Öz kontrol, irade
 84. Discipline – Disiplin, düzen
 85. Responsibility – Sorumluluk, mesuliyet
 86. Obligation – Yükümlülük, zorunluluk
 87. Duty – Görev, vazife
 88. Accountability – Hesap verebilirlik, sorumluluk
 89. Trust – Güven, itimat
 90. Reliability – Güvenilirlik, sağlamlık
 91. Dependability – Güvenilirlik, dayanıklılık
 92. Faithfulness – Sadakat, vefa
 93. Loyalty – Bağlılık, sadakat
 94. Altruism – Diğerkamlık, özgecilik
 95. Selflessness – Özgecilik, fedakarlık
 96. Humility – Alçakgönüllülük, tevazu
 97. Modesty – Tevazu, gösterişsizlik
 98. Egoism – Bencillik, egoizm
 99. Arrogance – Kibir, gurur
 100. Pride – Gurur, onur
 101. Vanity – Kendini beğenmişlik, gösteriş
 102. Boastfulness – Övüngenlik, böbürlenme
 103. Respect for elders – Büyüklere saygı
 104. Listening skills – Dinleme becerileri
 105. Disruption – Kesinti, bozulma
 106. Interrupting – Sözünü kesmek, araya girmek
 107. Polite conversation – Nazik konuşma
 108. Agree to disagree – Anlaşamamak konusunda anlaşmak
 109. Diplomacy – Diplomasi, ara buluculuk
 110. Tact – İncelik, zarafet
 111. Subtlety – İncelik, zekilik
 112. Tactful – İnce, zarif
 113. Tactless – Patavatsız, kaba
 114. Cultural sensitivity – Kültürel hassasiyet
 115. Cross-cultural – Kültürlerarası
 116. Interpersonal skills – Kişilerarası beceriler
 117. Professionalism – Profesyonellik, mesleki yetkinlik
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! AÖL Yeni Müfredat Çıkmış Sınav Sorularını Çözün!


Etiketler:
Eklenme Tarihi: 4 Temmuz 2024

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.